Prekės - 399457-2019

23/08/2019    S162

Lenkija-Katowice: Vamzdžiai

2019/S 162-399457

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Joanna Palt
El. paštas: j.palt@pgg.pl
Telefonas: +48 327161485
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 252-5)

Nuorodos numeris: 701902171
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44163100 Vamzdžiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 4 028 726.50 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 8 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 20 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 26 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 75 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 41 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 145 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 265 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 250 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 190 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 772 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1200

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1200 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 46 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 26 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 500

Pirkimo dalies Nr.: 7
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 500 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 29 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600

Pirkimo dalies Nr.: 8
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 50 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 270 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 149 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800

Pirkimo dalies Nr.: 9
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 55 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 308 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 181 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 125 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000

Pirkimo dalies Nr.: 10
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 190 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 1 753 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 735 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200

Pirkimo dalies Nr.: 11
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 6 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 336 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 134 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Złącze zaciskowe dla lutni

Pirkimo dalies Nr.: 12
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Złącze zaciskowe dla lutni fi 400 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 76 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 600 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 403 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 800 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 1 008 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 1000 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 4 670 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 1200 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 802 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Redukcja lutni ssącej i redukcja lutni tłoczącej

Pirkimo dalies Nr.: 13
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Redukcja lutni ssącej fi 800x600mm kl. B dł. 1,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 32 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 800x600mm kl. B dł. 3,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 18 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 800x600mm kl. O dł. 3,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 37 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 800x600mm kl. O dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 1000x800mm kl. O dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 12 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1000x800mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 5 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1000x800mm kl. A dł. 1,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 12 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1200x1000mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1200x800mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 5 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Trójnik lutniowy

Pirkimo dalies Nr.: 14
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Trójnik lutniowy fi 1000/600/600 3000/3000/2000mm „T” - szacunkowa wielkość dostaw – 3 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/600 3000/3000/2000mm „T” kl. C z zasuwą fi 800 - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/600 3000/3000/2000mm „T” kl. C z zasuwą fi 600 - szacunkowa wielkość dostaw – 3 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/800 3000/3000/2000mm „T” kl. A - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/1000/1000 2500/2500/3000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/1000/1000 3000/3000/2000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 16 szt.

Trójnik lutniowy fi 1000/1200/1200 5000/5000/5000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 4 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/800 2000/3000/3000mm „Y” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 1000/1000/1000 2000/3000/3000mm „Y” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 50DAN

Pirkimo dalies Nr.: 15
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 50DAN z klamrą spinającą 90x44x2,5mm szer. 30x3,0mm min. dł. 3500mm z tkaniny obustronnie powlekanej trudnopalnej antystatycznej do podwieszania lutni wentylacyjnych fi 400/600/800/1000mm - szacunkowa wielkość dostaw – 7 500 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 90DAN

Pirkimo dalies Nr.: 16
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44163100 Vamzdžiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 90DAN z klamrą spinającą 90x44x2,5mm szer. 30x3,0mm min. dł. 4000mm z tkaniny obustronnie powlekanej trudnopalnej antystatycznej do podwieszania lutni wentylacyjnych fi 400/600/800/1000mm - szacunkowa wielkość dostaw – 40 588 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 050-116092
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Część zamówienia nr 5, 7, 10, 11, 12, 13

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
23/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: DLD Sp. z o.o.
Adresas: ul. Nowowiejska 17E
Miestas: Jaworzno
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 43-603
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 043 571.95 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pavadinimas:

Część zamówienia nr 15, 16

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
23/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zakład Produkcyjny Andrzej Stefaniak
Adresas: ul. Szpaków 48/4
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-540
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 553 012.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3
Pavadinimas:

Część zamówienia nr 1, 2, 6, 9, 14

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
31/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Węglokoks S.A.
Adresas: ul. Mickiewicza 29
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-058
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 432 142.55 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Część zamówienia nr 3, 4 i 8

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/08/2019