Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 399469-2019

23/08/2019    S162

Magyarország-Budapest: Légiforgalom-irányító berendezések

2019/S 162-399469

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK03208
Postai cím: Igló utca 33–35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Váradi Márk
E-mail: mark.varadi@hungarocontrol.hu
Telefon: +36 12934225
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.6)Fő tevékenység
Repülőtéri tevékenységek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kamerarendszer és ADS-B telepítése

II.1.2)Fő CPV-kód
34962000 Légiforgalom-irányító berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A HungaroControl Zrt. (HC) szándékában áll Debrecen Nemzetközi Repülőtér (LHDC) forgalmának kiszolgálása céljából távoli toronyirányítást (rTWR) kiépíteni. Az rTWR-nek képesnek kell lennie „minden időjárási körülmények” között ugyanolyan kapacitással működnie, mint ha az irányítás a meglévő toronyból történne. Annak érdekében, hogy ez megvalósítható legyen, minden ehhez szükséges berendezés képét és/vagy vezérlését biztosítani kell a HC ANSIII épületében (Budapesten), továbbá egy új Vizualizációs és Felderítő Rendszer kerül kiépítésre.

Az LHDC rTWR Vizualizációs Légiforgalmi Irányító Rendszernek következő elemekből kell állni:

a. 1 db Kamera rendszer

b. 1 db Feldolgozó rendszer

c. 1 db Megjelenítő rendszer

A rendszerrel együtt kell szállítani és telepíteni egy ADS-B vevőt is.

A szerződés teljesítése során 2 db PTZ kamera telepítésére is sor kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá kamerarendszer használatának oktatása is.

Információ az opcióról:

A rendszernek két panor

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34962000 Légiforgalom-irányító berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Airport-Debrecen Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 0493/64 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A HungaroControl Zrt. (HC) szándékában áll Debrecen Nemzetközi Repülőtér (LHDC) forgalmának kiszolgálása céljából távoli toronyirányítást (rTWR) kiépíteni. Az rTWR-nek képesnek kell lennie „minden időjárási körülmények” között ugyanolyan kapacitással működnie, mint ha az irányítás a meglévő toronyból történne. Annak érdekében, hogy ez megvalósítható legyen, minden ehhez szükséges berendezés képét és/vagy vezérlését biztosítani kell a HC ANSIII épületében (Budapesten), továbbá egy új Vizualizációs és Felderítő Rendszer kerül kiépítésre.

Az LHDC rTWR Vizualizációs Légiforgalmi Irányító Rendszernek következő elemekből kell állni:

a. 1 db Kamera rendszer

b. 1 db Feldolgozó rendszer

c. 1 db Megjelenítő rendszer

A rendszerrel együtt kell szállítani és telepíteni egy ADS-B vevőt is.

A szerződés teljesítése során 2 db PTZ kamera telepítésére is sor kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá kamerarendszer használatának oktatása is.

Információ az opcióról:

A rendszernek két panor

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 220° fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 160° fokoslátószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 220°-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 160°-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Licenc időtartama / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A rendszernek két panoráma képet kell biztosítania, melyeknek a HC által biztosított oszlopokra kell kerülniük.Emellett az ajánlattevő által megajánlott rendszernek opcionális tételként biztosítania kell egy második kamerapozíciót a 05R küszöbhöz közel, melynek esetleges helyzete:

Szélesség: N47o29’01”.

Hosszúság: E021o36’11”.

Magasság: 20,00 m AGL.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 002-002261
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes:

Repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatás biztosítása Debrecen nemzetközi repülőtéren projekt keretén belül, Debrecen repülőtéri alapinfrastruktúra megteremtése a rTWR technológián alapuló, debreceni légiforgalmi irányítási szolgáltatásához” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás elindításának célja a Debrecen reptér légiforgalmi irányítási szolgáltatás mielőbbi nyújtására való, felkészülés volt az akkori debreceni elképzeléseknek megfelelően. Azóta a debreceni reptér fejlesztési koncepciója átdolgozásra került, mely az eredeti tervezési környezet megváltozását fogja okozni, mely változás tartalma, mértéke jelenleg számunkra nem ismert, ezzel a 2017 évi feltételes közbeszerzési eljárásra vonatkozó műszaki kiírásunk megalapozatlanná vált.

Az 1713/2016. (XII. 5.) Korm. határozat „a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés céljából nyújtott támogatásról” (a továbbiakban: Kormányhatározat) a HungaroControl Zrt.-t jelöli ki a debreceni nemzetközi repülőtéren repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatás nyújtására, illetve gondoskodik a feladat-végrehajtás finanszírozásáról is.

A Kormányhatározat 2. pontja alapján, a feladat végrehajtásának, illetve a szolgáltatás nyújtására való felkészülés finanszírozását biztosító támogatási szerződés megkötésének határideje 31.3.2017. A Kormányhatározat 3. pontjában meghatározott légiforgalmi irányító szolgálat fenntartási költségeinek viselőjére vonatkozó javaslat benyújtásának határideje 15.2.2017. Ezek a határidők eredménytelenül teltek el, nem került sor sem a támogatási szerződés megkötésére, sem a fenntartási költségekre vonatkozó javaslat elkészítésére.

A légiforgalmi irányítói szolgálat fenntartási költségeire vonatkozó koncepció időközben átdolgozásra került, amely az eredeti tervezési környezet megváltozását eredményezheti. A legkorábbi tervezett 2020-as megvalósítás időpontjára a jelenlegi kiírásban általunk szerepeltetett technológiai paraméterek elavultak lesznek, nem felelnek majd meg a műszaki standardoknak, illetve EU-s előírásoknak.

A feltételes közbeszerzések eredménytelenné nyilvánításával csökkenthetjük a megvalósítás elhúzódása miatti technológiai avulásból eredő műszaki tartalom módosulás és a költségemelkedés kockázatát, valamint a ráfordított erőforrást. Egyúttal csökkenthetjük a közbeszerzési eljárásban résztvevők megvalósíthatósággal szembeni bizonytalanságát.

A feltételes beszerzés eljárások folytatása és szerződéskötés esetén fennáll a kockázata, hogy a támogatási háttér határidőben történő rendeződése esetén, olyan műszaki tartalom került szerződéskötésre, ami már nem felel meg a technológiai és operatív igényeknek. Ezen felül nem felel meg a műszaki standardoknak, illetve EUs regulatíváknak. Kockázati tényezőként jelenik meg ebben az esetben, hogy Debrecen Reptér időközben változó operatív igényei eltérnek az általunk leszerződött technikai megvalósítástól. Amennyiben pedig a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül a támogatási és üzemeltetésre vonatkozó szerződés nem lép hatályba a megkötött szerződés sem tud hatályba lépni, azaz a közbeszerzési eljárást újra kell indítani.

A feltételes beszerzési eljárások további folytatása szerződéskötés nélkül az ajánlattevő partnereknek és a HungaroControl számára is bizonytalanságot és extra erőforrás felhasználást jelent. Mindemellett a technológiai igényeknek való megfelelés miatt a műszaki tartalom módosulására és a költségek növekedésére kell számítani, ami a támogatási összeg és üzemeltetési koncepció kialakítására is hatással van. Egy elhúzódó, bizonytalan eljárás a HC jó hírnevét és a beszállító partnerekkel kialakított bizalmi

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2019