Prekės - 399477-2019

23/08/2019    S162    - - Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų ir riedmenų dalys; geležinkelių eismo valdymo įranga

2019/S 162-399477

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Legal Basis:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
Warszawa
01-232
Lenkija
Asmuo ryšiams: Renata Krzyżanowska
Telefonas: +48 225326140
El. paštas: zampubl@tw.waw.pl
Faksas: +48 228772387
NUTS kodas: PL911

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.tw.waw.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.6)Pagrindinė veikla
Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do maźnic tramwaju typu 120Na

Nuorodos numeris: DWZ/144/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34630000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do maźnic tramwaju typu 120Na - 480 sztuk jednostek łożyska wałeczkowo-stożkowego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 1 284 547.20 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Budynek Ośrodka Szkolenia Zawodowego, parter, ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, POLSKA, magazyn nr 222.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do maźnic tramwaju typu 120Na - 480 sztuk jednostek łożyska wałeczkowo-stożkowego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji jakości / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 068-160912
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do maźnic tramwaju typu 120Na

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
18/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
QUAY Biuro Handlowo-Usługowe Sp. z o.o
ul. Karpia 22
Poznań
61-619
Lenkija
Telefonas: +48 228629808
El. paštas: pkonarski@quay.pl
NUTS kodas: PL

Interneto adresas: www.quay.pl

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 762 400.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 284 547.20 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Lenkija
Telefonas: +48 224587840
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Lenkija
Telefonas: +48 224587701
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/08/2019