There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 399486-2019

23/08/2019    S162

Poland-Katowice: Cut-outs

2019/S 162-399486

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Barbara Baniowska
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
Telephone: +48 327161470
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 312-2)

Reference number: 701802135
II.1.2)Main CPV code
31211310 Cut-outs
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 791 883.82 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadania od 1 do 16

Lot No: 1-16
II.2.2)Additional CPV code(s)
31211310 Cut-outs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zad. nr 1

1 Wył. stycznikowy 16A 500V 50HZ IP-54 1xodpływowy budowy normanej

2 Wył.stycznikowy 40A 500V 50HZ IP-54 1xodpływowy budowy normanej

3 Wył. stycznikowy 100A 500V 50HZ IP-54 1xodpływowy budowy normanej

4 Wył. stycznikowy 100A 500V 50HZ IP-54 2xodpływowy budowy normanej

Zad. nr 2

1 Wył. stycznikowy 63A 500V 50HZ IP-54 2-100KOM 2xodpływowy ognioszczelny

2 Wył. stycznikowy 42A 500V 50HZ IP-54 1xodpływowy ognioszczelny

3 Wył. stycznikowy rewersyjny 42A 500V 50HZ IP-54 1xodpływowy ognioszczelny

Zad. nr 3

1 Wył.stycznikowy 315A 1000V IP-54 1xodpływowy ognioszczelny z zabezpieczeniem zintegrowanym

2 Wył.stycznikowy 400A 1000V IP-54 2xodpływowy ognioszczelny z zabezpieczeniem zintegrowanym

3 Wył. stycznikowy 250A 1000V 50HZ IP-54 2xodpływowy ognioszczelny obwody pomocnicze 42V

4 Wył.stycznikowy 250A 1000V 50HZ IP-54 sterowanie lokalne i zdalne zasilanie przelotowe 2xodpływowy ognioszczelny obwody pomocnicze 42v 2 styczniki próżniowe

Zad. nr 4 Wył.stycznikowy 125A/125A 500V 50HZ IP-54 25/30KOM 2xodpływowy ognioszczelny

Zad. nr 5

1 Wył. stycznikowy rewersyjny 40A 500V IP-55 z zabezpieczeniem zintegrowanym wielofunkcyjnym 1xodpływowy ognioszczelny obwody pomocnicze 24 I 42V

2 Wył. stycznikowy rewersyjny 63A 500V IP-55 z zabezpieczeniem zintegrowanym wielofunkcyjnym 1xodpływowy ognioszczelny obwody pomocnicze 24V I 42V

3 Wył. stycznikowy 42A 500V IP-54 1xodpływowy ognioszczelny małogabarytowy

4 Wył. stycznikowy 63A 500V IP-54 zakres nastaw prądowych 1,6-66A 1,6-66A 2xodpływowy ognioszczelny małogabarytowy

Zad. nr 6

1 Wył. stycznikowy ognioszczelny 160A 500/1000V IP-54 z zasilaniem przelotowym 1xodpływowy obw. pomocnicze zewn. 24/42V ster. zdalne i lokalne stycznik próżniowy

2 Wył. stycznikowy 400A 1000V IP-55 3xodpływowy ognioszczelny

3 Wył. stycznikowy 450A 1000V IP-54 2xodpływowy ognioszczelny

4 Rozrusznik kopalniany stycznikowy 250A 500/1000V 50HZ IP-54 2xodpływowy ognioszczelny

Zad. nr 7

1 Wył. stycznikowy 250A 1000V IP-55 50HZ z zabezpieczeniem zintegrowanym wielofunkcyjnym 2xodpływowy ognioszczelny obwody pomocnicze 24V I 42V

2 Wył. stycznikowy 400A 1000V IP-54 z zabezpieczeniem zintegrowanym wielofunkcyjnym 2xodpływowy ognioszczelny

Zad. nr 8

1 Wył. stycznikowy 250A 1000V IP-55 zakres nastaw prądowych 10-400A 10-400A 2xodpływowy ognioszczelny pokrywa główna szybkootwieralna obwody pomocnicze 24V I 42V 6

2 Wył. stycznikowy 125A 500V IP-55 zakres nastaw prądowych 3,5-133A 3,5-133A 2xodpływowy ognioszczelny pokrywa główna szybkootwieralna obwody pomocnicze 24V I 42V 13

Zad.9

1 Rozrusznik stycznikowy rewersyjny 5,4-27A 45KW 500V IP-54 1xodpływowy ognioszcz.

2 Rozrusznik stycznikowy 2X5,4-27A 2X22KW 500V IP-54 2xodpływowy ognioszcz.

3 Rozrusznik stycznikowy 1-5A 5,4-27A1X45KW 500V IP-54 2xodpływowy ognioszczelny

4 Rozrusznik stycznikowy 2X2-100A 1X45KW 500V IP-54 2xodpływowy ognioszcz. obwody pomocnicze zewnętrzne 24V I 42V

Zad. nr 10

1 Rozrusznik stycznikowy 100A 10-50A 500V 50HZ IP-54 2xodpływowy ognioszcz.

2 Rozrusznik stycznikowy 125A 30-125A 500V 50HZ IP-54 2xodpływowy ognioszcz.

3 Rozrusznik stycznikowy 125A 500V 50HZ IP-54 2xodpływowy ognioszczelny

Zad. nr 11 Rozrusznik stycznikowy 250A 3X500/1000V 50HZ IP-54 2xodpływowy ognioszcz. obwody pomocnicze 24V I 42V zad. nr 12

1 Rozrusznik stycznikowy 200A 3X1000V 50HZ 1xodpływowy ognioszcz.

2 Rozrusznik stycznikowy 230A 3X500V 3X1000V 50HZ IP-54 2xodpływowy ognioszcz.

Zad. nr 13

1.Wył. stycznikowy BTH-WS-250/10/2/02.1P 250A 1000V IP-55 zakres nastaw prądowych 10-400A 10-400A 2xodpływowy ognioszczelny pokrywa główna szybkootwieralna obwody pomocnicze 24V I 42V

2 Wył.stycznikowy BTH-WS-400/10/2/02.1P 400A 1000V IP-54 z zabezpieczeniem zintegrowanym wielofunkcyjnym BTH-ZUW1 2xodpływowy ognioszczelny

Zad. nr 14 Rozrusznik stycznikowy RS-63D WYK.01 2X18-90A 1X45KW 500V IP-54 2X

Zad. nr 15 Rozrusznik stycznikowy 400A 3X500/1000V 50HZ IP-54 2xodpływowy ognioszczelny obwody pomocnicze 24V I 42V AC

Zad. nr 16 Wyłącznik stycznik

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 245-562149
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Zadanie nr 1, 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/07/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowe i Handlowe SAKOP Sp. z o.o.
Postal address: ul. Stolarzowicka 17
Town: Bytom
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-908
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 340 415.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Zadanie nr 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/07/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bartec Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Graniczna 26A
Town: Tychy
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-100
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 219 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Title:

Zadanie nr 3, 6, 13, 15

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/07/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Produkcyjny Eplan Sp. z o.o.
Postal address: ul. Prosta 6
Town: Tychy
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-100
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 407 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Title:

Zadanie nr 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22/4587801
Fax: +48 22/4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22/4587701
Fax: +48 22/4587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/08/2019