Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 399634-2021

06/08/2021    S151

Poland-Poznań: Medical consumables

2021/S 151-399634

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postal address: ul. Szpitalna 27/33
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-572
Country: Poland
Contact person: Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Krzysztof Dambek, Referent ds. Zamówień Publicznych mgr Monika Ćwiertka
E-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl
Telephone: +48 618491375
Fax: +48 618491562
Internet address(es):
Main address: www.skp.ump.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa różnych produktów (21 Pakietów) dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

Reference number: sygn. postępowania: PN 7/21
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów (21 Pakietów) dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1-21 stanowiącym integralną część treści SWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice lateksowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 1 - 2 000,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne lateksowe do zabiegów wysokiego ryzyka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 2 : 1 500,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Ostrza do strzygarek

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 3:200,00PLN

Zamawiajacy wymaga Kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami/systemami tj.: wymaga się aby oferowany asortyment były w pełni zgodny i prawidłowo współpracował ze wskazanym wyżej urządzeniami/systemami oraz nie powodowały poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w szczególności nie wymuszał zakupu nowych urządzeń/systemów. ,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Łącznik typu martwa przestrzeń

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 4 : 250,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazowy system ssący

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 5 : 500,00 PLN

Zamawiajacy wymaga Kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami/systemami tj.: wymaga się aby oferowany asortyment były w pełni zgodny i prawidłowo współpracował ze wskazanym wyżej urządzeniami/systemami oraz nie powodowały poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w szczególności nie wymuszał zakupu nowych urządzeń/systemów.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Maski anestetyczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 6 : 1 000,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Układy anestetyczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 7 : 2 000,00 PLN

Zamawiajacy wymaga Kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami/systemami tj.: wymaga się aby oferowany asortyment były w pełni zgodny i prawidłowo współpracował ze wskazanym wyżej urządzeniami/systemami oraz nie powodowały poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w szczególności nie wymuszał zakupu nowych urządzeń/systemów.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Komora nawilżacza

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 8: 800,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Materiały do sterylizacji

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 9: 1 000,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Materiały do sterylizacji plazmowej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 10: 1 300,00 PLN

Zamawiajacy wymaga Kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami/systemami tj.: wymaga się aby oferowany asortyment były w pełni zgodny i prawidłowo współpracował ze wskazanym wyżej urządzeniami/systemami oraz nie powodowały poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w szczególności nie wymuszał zakupu nowych urządzeń/systemów.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Dren

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 11: 200,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Szpatułki drewniane (po 100 szt. w opakowaniu)

Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj. 0,5 -0,8 litra, wysokość minimum 100 mm, kolor czerwony

Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj. 1 litr ( ±0,1 litr ), wysokość minimum 160 mm, kolor czerwony

Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj.1,1 -2 litra ( ±0,1 litr ), wysokość minimum 285mm, kolor czerwony

Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj. 5 litrów, kolor czerwony

Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj. 10 L - 11 L, kolor czerwony

Majtki do kolonoskopii

Rękawice foliowe (opakowanie po 100 szt.)

Staza automatyczna, wykonana z silnej elastycznej taśmy, posiadająca łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. Możliwość sterylizacji w autoklawie do 120°C.

Staza jednorazowa ( op. zawiera 25 szt.)

Podkłady higieniczne 60 cm x 60 cm ( ± 5 cm)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 12: 2 300,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Obuwie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 13 : 1 000,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Odzież robocza

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 14: 200,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Odzież robocza dla lekarzy i pielęgniarek

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 15: 1 000,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Odzież chirurgiczna

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 16: 600,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Odzież chirurgiczna ( z tkaniny bawełnianej)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 17 : 700,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Bielizna pościelowa

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 18 : 800,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Dozowniki łokciowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 19: 300,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Środki kosmetyczne, pielęgnacyjne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 20 : 800,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów (dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej)

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
33700000 Personal care products
35113400 Protective and safety clothing
39512000 Bed linen
39831700 Automatic soap dispensers
39830000 Cleaning products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

PŁYNY MYJĄCE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI, ŚRODKI MYJĄCE I NABŁYSZCZAJĄCE DO ZMYWAREK I WYPARZAREK POSIADANYCH PRZEZ SZPITAL FIRMY RED FOX, LOZAMET

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla pakietu nr 21: 3 000,00 PLN

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektach umowy stanowiących załącznik 27 – dla pakietów nr 1-2 do SWZ oraz załącznik 27a - dla pakietów 3-21

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar najwyższej jakości.2. Dostawa towaru przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia Zamawiającego, który określi każdorazowo asortyment i wielkość dostawy. Zamówienia będą składane pisemnej lub elektronicznie na wskazany adres poczty elektronicznej. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na adres siedziby Zamawiającego, bezpośrednio do pomieszczeń magazynowych (wysokość wjazdu : 3,5 m), w godz. 8:00 - 13:30 w terminie: do 5 dni roboczych - dotyczy pakietów nr 1,2 3-13 oraz 20-22/ do 15 dni roboczych - dotyczy pakietów nr 14-19 od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2021
Local time: 07:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/09/2021
Local time: 09:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r. o godz. 9.00 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Przypominamy, że postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line (Zamawiający ma jedynie takie uprawnienie).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem, stanowiącym załączniki (pakiety) nr 1-21 do SWZ W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

2.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ

1)opis przedmiotu zamówienia w języku polskim. Oprócz opisu mogą być również ulotki, prospekty, zdjęcia, katalogi, specyfikacje techniczne, karty produktu i inne niewymienione równoważne dokumenty zawierające szczegółowe dane potwierdzające spełnienie wymagań i norm dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga powyższego dokumentu w celu sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot w danym pakiecie spełnia warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich pakietów 1-21).

2)Dodatkowo:

Dla pakietów, których asortyment stanowi wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dotyczy nr 1, 2, 4, 5, 6, 7,8 i 11)

Oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczające zaoferowany wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 13.12.2019 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem (np. CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności) i że zaoferowane wyroby medyczne spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L. Nr 117, str. 1)*.

Wzór oświadczenia - załącznik nr 25 SWZ.

Dla pakietów, których asortyment nie stanowi wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (dotyczy pakietów 3,9,10,12,13,14,15,16,17,18,18,20 i 21). Oświadczenie, że oferowany asortyment będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie wymogi określone przez zamawiającego w załącznikach nr 1-21 do SWZ, posiada wymagane prawem ważne atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aktualne karty charakterystyki itp. wydane przez uprawnione instytucje oraz że został dopuszczony do obrotu w Polsce i jest zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzór oświadczenia - załącznik nr 26 do SWZ.

3) oświadczenie JEDZ.

•W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (JEDZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

•Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem (JEDZ) także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby , potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiedniego spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji , w zakresie w jakim wykonawca powołuję się na jego zasoby.

•Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców – jeżeli na etapie składania oferty są znane.

4) dowód wniesienia wadium

5)Pełnomocnictwo:

a)upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

b)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- należy złożyć zgodnie z częścią A ust 9

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX (art. 505–590) Pzp. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA. Adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do ww. informacji: (www.uzp.gov.pl).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/08/2021