Bygge og anlæg - 399643-2017

11/10/2017    S195    Agenturer - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Spanien-Alicante: Planlægning og udførelse af arbejder i forbindelse med kombinering af automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer i bygning AA1 og AA2 i EUIPO's hovedsæde, inklusive beslægtede varekøb

2017/S 195-399643

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante (Alicante)
NUTS-kode: ES521
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2946
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Planlægning og udførelse af arbejder i forbindelse med kombinering af automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer i bygning AA1 og AA2 i EUIPO's hovedsæde, inklusive beslægtede varekøb.

Sagsnr.: AO/011/17.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45343000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

EUIPO planlægger at tildele en kontrakt om udarbejdelse af planen for bygge- og anlægsarbejder samt installeringsarbejder i forbindelse med kombinering af de automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer i bygning AA1 og AA2 og om den efterfølgende udførelse af arbejderne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter hele ledelsen og alle tekniske og administrative opgaver i forbindelse med:

1) udarbejdelse af arbejdsplanen og yderligere relevant dokumentation og udarbejdelse af alle krævede juridiske dokumenter.

Planen for levering af automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer og installeringen af dem i bygning AA1 og AA2 vil omfatte fjernelse af alle gasser, der udgør en større risiko for at skade mennesker eller miljø end FK 5-1-12 (NOVEC 1230), fra alle lukkede rum. Derudover skal planen omfatte en løsning for alle områder i åbent plan og for efterfyldningssystemet for at nedbringe efterfyldningstiderne.

Tilbudsgivernes bud skal være vedlagt tegninger, der er tilstrækkeligt detaljerede til, at det kan godtgøres, at deres forslag kan gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 4.2.1 i de tekniske specifikationer

2) udførelse af arbejderne. Kontrahenten skal udføre de fysiske arbejder i den udarbejdede plan og levere alle materialer, al arbejdskraft og alt værktøj

3) vedligeholdelse af installationerne i garantiperioden.

Desuden indgår alle tekniske, administrative, organisatoriske og inspektionsmæssige aktiviteter, som er nødvendige for at garantere, at bygge- og anlægsarbejderne i projektet opfylder kvalitetskravene.

I udbuddet indgår ikke projektledelse eller sundheds- og sikkerhedskoordinering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Et besøg på stedet er planlagt til 27.10.2017 (11:00).

Kontrakten skønnes at have en varighed mellem 2 og 4 måneder afhængigt af den tidsplan for arbejdernes udførelse, som kontrahenten foreslår i sit bud, plus minimum 2 års garanti.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/11/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan sende op til 2 repræsentanter. Navn og identifikationsdokumentnummer for repræsentanterne skal sendes til EUIPO pr. e-mail (procurement@euipo.europa.eu) senest 17.11.2017.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer, ændringer eller svar på spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter datoen for underrettelse af vedkommende eller, i mangel heraf, efter den dag sagen er taget til efterretning af denne.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2017