TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 399643-2017

11/10/2017    S195

Spanien-Alicante: Planlægning og udførelse af arbejder i forbindelse med kombinering af automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer i bygning AA1 og AA2 i EUIPO's hovedsæde, inklusive beslægtede varekøb

2017/S 195-399643

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante (Alicante)
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2946
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Planlægning og udførelse af arbejder i forbindelse med kombinering af automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer i bygning AA1 og AA2 i EUIPO's hovedsæde, inklusive beslægtede varekøb.

Sagsnr.: AO/011/17.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45343000 Installationer til brandsikring
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

EUIPO planlægger at tildele en kontrakt om udarbejdelse af planen for bygge- og anlægsarbejder samt installeringsarbejder i forbindelse med kombinering af de automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer i bygning AA1 og AA2 og om den efterfølgende udførelse af arbejderne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter hele ledelsen og alle tekniske og administrative opgaver i forbindelse med:

1) udarbejdelse af arbejdsplanen og yderligere relevant dokumentation og udarbejdelse af alle krævede juridiske dokumenter.

Planen for levering af automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer og installeringen af dem i bygning AA1 og AA2 vil omfatte fjernelse af alle gasser, der udgør en større risiko for at skade mennesker eller miljø end FK 5-1-12 (NOVEC 1230), fra alle lukkede rum. Derudover skal planen omfatte en løsning for alle områder i åbent plan og for efterfyldningssystemet for at nedbringe efterfyldningstiderne.

Tilbudsgivernes bud skal være vedlagt tegninger, der er tilstrækkeligt detaljerede til, at det kan godtgøres, at deres forslag kan gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 4.2.1 i de tekniske specifikationer

2) udførelse af arbejderne. Kontrahenten skal udføre de fysiske arbejder i den udarbejdede plan og levere alle materialer, al arbejdskraft og alt værktøj

3) vedligeholdelse af installationerne i garantiperioden.

Desuden indgår alle tekniske, administrative, organisatoriske og inspektionsmæssige aktiviteter, som er nødvendige for at garantere, at bygge- og anlægsarbejderne i projektet opfylder kvalitetskravene.

I udbuddet indgår ikke projektledelse eller sundheds- og sikkerhedskoordinering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Et besøg på stedet er planlagt til 27.10.2017 (11:00).

Kontrakten skønnes at have en varighed mellem 2 og 4 måneder afhængigt af den tidsplan for arbejdernes udførelse, som kontrahenten foreslår i sit bud, plus minimum 2 års garanti.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/11/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan sende op til 2 repræsentanter. Navn og identifikationsdokumentnummer for repræsentanterne skal sendes til EUIPO pr. e-mail (procurement@euipo.europa.eu) senest 17.11.2017.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer, ændringer eller svar på spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter datoen for underrettelse af vedkommende eller, i mangel heraf, efter den dag sagen er taget til efterretning af denne.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2017