Árubeszerzések - 400137-2017

11/10/2017    S195    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével

2017/S 195-400137

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Univerzál Beszerző Kft.
AK24320
Csaba utca 19.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00442)
Telefon: +36 16312294
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +361 3502394
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00442)
Telefon: +36 13363390
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +361 3502394
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti in-house szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére informatikai eszközök és hálózatfüggetlen mobiltelefonok szállítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
30000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére számítógép, laptop, projektor, monitor, hálózatfüggetlen mobiltelefon szállítása és adásvétele, valamint országos – megyénként legalább egy szervizt tartalmazó – szervízhálózat biztosítása keretmegállapodás keretében.

Karakterkorlátozás miatt a folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Számítógépek

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30200000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU221
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU322
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU12
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU313
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

Karakterkorlátozás miatt a II.2.14) További információ pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott számítógépek adásvétele és szállítása keretmegállapodás keretében nettó 79 310 000 HUF/év keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A beszerezni kívánt eszközök becsült darabszáma 634 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A keretmegállapodás megadott keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A számítógépek az egyes közlekedési központok és a víziközmű társaságok között kerülnek kiosztásra, igényeiknek megfelelően.

Ajánlatkérő célja az egységes és hatékony infrastruktúra beszerzése az egységes fejleszthetőség,- könnyebb kezelhetőség és gyártói támogatás mellett a költséghatékony üzemeltetés, karbantartás és javítás biztosítása. Ennek érdekében ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy a munkaállomások és azok tartozékai – így a monitor és a perifériák is azonos, országos – azaz megyénként legalább egy, a megajánlott termék garanciális javítására feljogosított -, szervizhálózattal rendelkező gyártó termékei legyenek.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Preferált termékek aránya a teljes megajánlott mennyiséghez képest (minimum 30 %- maximum100 %) %-ban megadva / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható. A nyertes ajánlattevő az opciós időszak alatt is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretösszeg 50 %-nak lehívása mindkét évben opcionális.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A teljesítés fő helyszínei: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely, Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg, Salgótarján, Debrecen, Szekszárd, Kazincbarcika, Balatonszéplak, Vác, Balassagyarmat, Törökszentmiklós, Tiszabezdéd.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Laptopok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30200000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU322
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU12
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU313
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

Karakterkorlátozás miatt a II.2.14) További információ pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott számítógépek adásvétele és szállítása keretmegállapodás keretében nettó 26 660 500 HUF/év keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A beszerezni kívánt eszközök becsült darabszáma 147 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A keretmegállapodás megadott keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A számítógépek az egyes közlekedési központok és a víziközmű társaságok között kerülnek kiosztásra, igényeiknek megfelelően.

Ajánlatkérő célja az egységes és hatékony infrastruktúra beszerzése az egységes fejleszthetőség,- könnyebb kezelhetőség és gyártói támogatás mellett a költséghatékony üzemeltetés, karbantartás és javítás biztosítása. Ennek érdekében ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy a munkaállomások és azok tartozékai – így a monitor és a perifériák is azonos, országos – azaz megyénként legalább egy, a megajánlott termék garanciális javítására feljogosított -, szervizhálózattal rendelkező gyártó termékei legyenek.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Preferált termékek aránya a teljes megajánlott mennyiséghez képest (minimum 30 %- maximum100 %) %-ban megadva / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható. A nyertes ajánlattevő az opciós időszak alatt is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretösszeg 50 %-nak lehívása mindkét évben opcionális.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely, Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg, Salgótarján, Debrecen, Szekszárd, Kazincbarcika, Balatonszéplak, Vác, Balassagyarmat, Törökszentmiklós, Tiszabezdéd.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Projektorok

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30200000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU221
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU322
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU12
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU313
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

Karakterkorlátozás miatt a II.2.14) További információ pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott projektor adásvétele és szállítása nettó 3 375 000 HUF/év keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A beszerezni kívánt eszközök becsült darabszáma 14 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A keretmegállapodás megadott keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A projektorok az egyes közlekedési központok és a víziközművek között kerülnek kiosztásra, igényeiknek megfelelően.

Ajánlatkérő célja az egységes és hatékony infrastruktúra beszerzése az egységes fejleszthetőség,- könnyebb kezelhetőség és gyártói támogatás mellett a költséghatékony üzemeltetés, karbantartás és javítás biztosítása. Ennek érdekében ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy a projektorok és azok tartozékai és a perifériák is azonos, országos – azaz megyénként legalább egy, a megajánlott termék garanciális javítására feljogosított -, szervizhálózattal rendelkező gyártó termékei legyenek.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Preferált termékek aránya a teljes megajánlott mennyiséghez képest (minimum 30 %- maximum100 %) %-ban megadva / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható. A nyertes ajánlattevő az opciós időszak alatt is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretösszeg 50 %-nak lehívása mindkét évben opcionális.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A teljesítés fő helyszínei: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely, Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg, Salgótarján, Debrecen, Szekszárd, Kazincbarcika, Balatonszéplak, Vác, Balassagyarmat, Törökszentmiklós, Tiszabezdéd.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Monitorok

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30200000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU33
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU221
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU322
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU12
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU313
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

Karakterkorlátozás miatt a II.2.14) További információ pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott monitor adásvétele és szállítása nettó 10 800 000 HUF/év keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A beszerezni kívánt eszközök becsült darabszáma 432 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A keretmegállapodás megadott keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A monitorok az egyes közlekedési központok és víziközmű társaságok között kerülnek kiosztásra, igényeiknek megfelelően.

Ajánlatkérő célja az egységes és hatékony infrastruktúra beszerzése az egységes fejleszthetőség,- könnyebb kezelhetőség és gyártói támogatás mellett a költséghatékony üzemeltetés, karbantartás és javítás biztosítása. Ennek érdekében ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy a monitorok, a tartozékaik és a perifériáik is azonos, országos – azaz megyénként legalább egy, a megajánlott termék garanciális javítására feljogosított -, szervizhálózattal rendelkező gyártó termékei legyenek.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Preferált termékek aránya a teljes megajánlott mennyiséghez képest (minimum 30 %- maximum100 %) %-ban megadva / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható. A nyertes ajánlattevő az opciós időszak alatt is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretösszeg 50 %-nak lehívása mindkét évben opcionális.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely, Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg, Salgótarján, Debrecen, Szekszárd, Kazincbarcika, Balatonszéplak, Vác, Balassagyarmat, Törökszentmiklós, Tiszabezdéd.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hálózatfüggetlen mobiltelefonok

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32250000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU221
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU322
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU12
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU313
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

Karakterkorlátozás miatt a II.2.14) További információ pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott hálózatfüggetlen mobiltelefonok adásvétele és szállítása nettó 28 346 000 HUF/év keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A beszerezni kívánt eszközök becsült darabszáma 894 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A keretmegállapodás megadott keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Preferált termékek aránya a teljes megajánlott mennyiséghez képest (minimum 30 %- maximum100 %) %-ban megadva / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható. A nyertes ajánlattevő az opciós időszak alatt is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretösszeg 50 %-nak lehívása mindkét évben opcionális.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A teljesítés fő helyszínei: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely, Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg, Salgótarján, Debrecen, Szekszárd, Kazincbarcika, Balatonszéplak, Vác, Balassagyarmat, Törökszentmiklós, Tiszabezdéd.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § – 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1) A Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont, valamint a 321/2015.(X.30.)Kr. 19. § (1) c) és 19. § (5) bek. alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Közbeszerzés tárgya az 1. -4. rész esetén informatikai eszközök értékesítése (adásvétele és/vagy szállítása), ,az 5. rész esetén mobiltelefon adásvételét és/vagy szállítását kell érteni.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P1- szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015.(X. 30.) Kr.19.§(7)bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P/1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – az 1. – 4. rész esetében informatikai eszközök értékesítése (adásvétele és/vagy szállítása), az 5. rész esetén mobiltelefonok értékesítése ( adásvétele és/vagy szállítása)a – nettó árbevétele:

az 1. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 59 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 23 000 000 HUF-ot),

a 2. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 18 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 7 500 000 HUF-ot,

a 3. rész vonatkozásában összesen nem éri el az 2 500 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 1 000 000 HUF-ot,

a 4. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 8 100 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 3 200 000 HUF-ot,

az 5. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 21 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 8 500 000 HUF-ot.

Amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P/1), illetve a gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) A ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az árubeszerzés tárgyát, és a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a sikeres átadás-átvétel időpontját év/hónap/nap bontásban)(befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével), a mennyiségét a leszállított termékek darabszámát a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban, a bemutatandó referenciára vonatkozó tulajdonság pontos megjelölését, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor az igazolás során referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2.

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:

az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 475 db;

a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 110 db;

a 3. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 10 db;

a 4. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 324 db;

a 5. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 670 db.

Közbeszerzés tárgya szerinti- 1.- 4. rész esetében informatikai eszközök értékesítése (adásvétele és/vagy szállítása).

Az 5. részben mobiltelefonok adásvétele és/vagy szállítása – szerinti szerződéssel lezárt, szerződésszerűen teljesített referenciával.

A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. ajánlatkérő előleget nem fizet;

2. Az ellenérték a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, az Art. 36/A. §-ra tekintettel, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1)-(2) bek. figyelembe vételével. A nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározottak szerint jogosult megrendelésenként számlázásra;

3. az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF;

4./ az ellenszolgáltatás teljesítése során a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése irányadó.

A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Az elektronikus árlejtés tárgya valamennyi részben csak a nettó ajánlati ár értékelési részszempont.

1) Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

2) Az Ajánlatkérő az árlejtést az ajánlati ár tekintetében folytatja le.

3) Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/11/2017
Helyi idő: 10:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 14/12/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/11/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint.

Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint.

Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatokat.

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta.

Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.

Szakmai ajánlatot.

2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- a kozbeszerzes@ratkynet.hu címre kell megküldeni.

3. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

4. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

5. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.

6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

7. Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 1-10. ahol az 1. pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere valamennyi rész esetén, a 1. értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás, az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:

1. értékelési szempont: 100 %.

8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

9. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie.

10 Ajánlatkérő az eljárás második részében, valamennyi részben egyedi megrendelést alkalmaz a Kbt. 105.§ (1) bek. a.) pontja szerint.

11. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

12. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

II.1.4) Rövid meghatározás pont folytatása:

Valamennyi részben a szerződés megerősítése körében az alábbi rendelkezések irányadók:

1. késedelmi kötbér: mértéke: a késedelemmel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának 1 %/naptári nap, maximum a késedelemmel érintett termék nettó ellenszolgáltatásának 10 %-a;

2. hibás teljesítési kötbér: mértéke: a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának 10 %-a;

3. meghiúsulási kötbér: mértéke: 20 %. Alapja: a meghiúsult mennyiség nettó ellenértéke,

4. a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka:

A Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő 5 % biztosítékot ír elő. A biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető. Az ajánlattevőnek a Kbt.134.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, a biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról;

5. jótállás: Ajánlattevő ajánlata alapján a leszállított termékekre az átvételtől számítottan a gyártó által adott (min. 12 hónap) gyári garanciát kell vállalni. Amennyiben a gyári garancia a kötelezően előírt mértéknél magasabb, úgy a nyertes ajánlattevő ezt a garanciát köteles ellenérték nélkül továbbadni az ajánlatkérőnek.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A VI.3. pont folytatása:

13. A megyénként elvárt szerviz azért elvárás, mert ajánlatkérő a beszerzett készülékeket és eszközöket a regionálisan szervezett közlekedési központok, valamint vízművek igényei szerint osztja szét azok központjai és telephelyei között. A saját szerviz megléte nem elvárás, a szervizkapacitás megállapodás, együttműködés, alvállalkozás formájában is biztosítható.

A garanciális jogosítványait az ajánlatkérő az eszköz átadásával egyidejűleg engedményezi a jogosult közlekedési központra, vagy vízmű zrt-re.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/10/2017