Ehitustööde hanke... - 400207-2014

Kuva koondatud vaade

25/11/2014    S227

Luksemburg-Luxembourg: Leping kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete valdkonnas – Euroopa Liidu Kohtu 1 parkla ventilatsiooni-, kütte- ja reguleerimisseadmete paigaldamine

2014/S 227-400207

Hanketeade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat
E-post: db-ao-2014-13@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-5789
Faks: +352 4303-3637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat
E-post: db-ao-2014-13@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-5789
Faks: +352 4303-3637

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Leping kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete valdkonnas – Euroopa Liidu Kohtu 1 parkla ventilatsiooni-, kütte- ja reguleerimisseadmete paigaldamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Euroopa Liidu Kohus, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

NUTS kood LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Luxembourgis asuv Euroopa Liidu Kohus otsustas algatada pakkumiskutse 1 parkla kliimatingimuste parandamiseks. Käesoleva lepingu raames osutatavad teenused hõlmavad ventilatsiooni-, kütte- ja reguleerimisseadmete paigaldamist.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45331000 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, 45311100 Elektrijuhtmete paigaldustööd

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 85 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 4 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Puuduvad.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt iseloomustust.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Puudub.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
vt iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
CJ13/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
12.1.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 19.1.2015 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel osaleda soovivad pakkujad või nende esindajad peavad kinnitama osalemist hiljemalt 14.1.2015 (12:00) kirjaga e-posti teel (aadressil db-ao-2014-13@curia.europa.eu) ja esitama pakkumist esitava ettevõtte antud kohase volikirja. Kohal võib viibida 1 isik pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

Pakkumiskutse toimiku saab alla laadida aadressil http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on seetõttu pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
Korraldatakse 2 asupaiga külastust. Need toimuvad 11.12.2014 ja 12.12.2014 järgmisel aadressil: rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Huvitatud ettevõtted peavad saatma aadressil db-ao-2014-13@curia.europa.eu kirjaliku kinnituse valitud kuupäeva ja osalejate nimede kohta hiljemalt 8.12.2014 külastamiseks 11.12.2014 ja hiljemalt 9.12.2014 külastamiseks 12.12.2014.

Euroopa Liidu Kohus jätab endale õiguse määrata täiendavad asukoha külastamise päevad, kui ta peab seda vajalikuks.
Pakkujad võivad osaleda vaid 1 külastusel.
Juhul kui pakkumine toimetatakse Euroopa Liidu Kohtusse kohale, palutakse pakkujatel arvesse võtta pakkumiskutse kirjas märgitud tööaegu.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
13.11.2014