Būvdarbi - 400207-2014

25/11/2014    S227    Eiropas Savienības Tiesa - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Līgums HVAC jomā – ventilācijas, apsildīšanas un kontroles aprīkojuma uzstādīšana 1 no Eiropas Savienības Tiesas autostāvvietām

2014/S 227-400207

Paziņojums par līgumu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Kontaktpersona(-as): Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-5789
E-pasts: db-ao-2014-13@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-3637

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: Eiropas Savienības Tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Kontaktpersona(-as): Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-5789
E-pasts: db-ao-2014-13@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-3637

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Līgums HVAC jomā – ventilācijas, apsildīšanas un kontroles aprīkojuma uzstādīšana 1 no Eiropas Savienības Tiesas autostāvvietām.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Eiropas Savienības Tiesa, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

NUTS kods LU00

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Savienības Tiesa, kas atrodas Luksemburgā, ir nolēmusi izsludināt šo uzaicinājumu uz konkursu, lai uzlabotu klimatiskos apstākļus 1 no tās autostāvvietām. Pakalpojumi šā līguma ietvaros aptvers ventilācijas, apsildīšanas un kontroles aprīkojuma uzstādīšanu.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45331000, 45311100

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamā vērtība bez PVN: 85 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 4 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt specifikācijas.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Nav.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: skatīt specifikācijas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
skatīt specifikācijas.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
skatīt specifikācijas.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
CJ13/2014.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
12.1.2015
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 19.1.2015 - 10:00

Vieta:

rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā

Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: pretendentiem vai to pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, tas jāapstiprina rakstiski (db-ao-2014-13@curia.europa.eu) līdz 14.1.2015 (12:00), kā arī jāiesniedz atbilstoša pilnvara no pretendējošā uzņēmuma. Piedalīties var tikai 1 persona no katra uzņēmuma.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija

Uzaicinājuma uz konkursu dokumentāciju var lejupielādēt no http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

Tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, tāpēc pretendenta pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.
Tiks organizēti 2 vietas apmeklējumi. Tie norisināsies 11.12.2014 un 12.12.2014 šādā adresē: rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Ieinteresētajiem uzņēmumiem jānosūta rakstisks apstiprinājums uz db-ao-2014-13@curia.europa.eu norādot izvēlēto datumu un dalībnieku vārdu; minētā informācija jānosūta līdz 8.12.2014 attiecībā uz apmeklējumu 11.12.2014 un līdz 9.12.2014 attiecībā uz apmeklējumu 12.12.2014.

Eiropas Savienības Tiesa saglabā tiesības ieplānot papildu dienas vietas apmeklējumam, ja Tiesa to uzskata par nepieciešamu.
Pretendenti drīkst piedalīties tikai 1 no šiem apmeklējumiem.
Ja piedāvājums tiek iesniegts Eiropas Savienības Tiesā, lūdzam ņemt vērā uzaicinājuma uz konkursu vēstulē minēto darbalaiku.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13.11.2014