Tarned - 400218-2015

Kuva koondatud vaade

13/11/2015    S220

Luksemburg-Luxembourg: 06B30/2015/M034 – Euroopa Parlamendi hoonetele Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis defibrillaatorite rentimine

2015/S 220-400218

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2929
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1133
Kontaktisik: lepingute ja hangete üksus
E-post: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://europarl.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1133

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
06B30/2015/M034 – Euroopa Parlamendi hoonetele Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis defibrillaatorite rentimine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Rentimine ja üürimine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg.

NUTS kood BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest,LU00 Luxembourg (Grand-Duché),FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Euroopa Parlamendi hoonetele Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis defibrillaatorite rentimine
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33182100 Defibrillaatorid

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
100 defibrillaatorit maksimaalselt 10 aastaks.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 120 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: Brüssel
1)Lühikirjeldus
40 defibrillaatorit Euroopa Parlamendi hoonetele Brüsselis.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33182100 Defibrillaatorid

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: Luxembourg
1)Lühikirjeldus
20 defibrillaatorit Euroopa Parlamendi hoonetele Luxembourgis.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33182100 Defibrillaatorid

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 3 Osa nimetus: Strasbourg
1)Lühikirjeldus
40 defibrillaatorit Euroopa Parlamendi hoonetele Strasbourgis.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33182100 Defibrillaatorid

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Kord kvartalis esitatav(ad) arve(d).
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
defibrillaatorite tagamise (rentimise) ja hooldamise kogemused riikides, mille kohta kandidaadid pakkumise esitavad.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
06B30/2015/M034.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
18.1.2016
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
prantsuse keel.
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päevades: 180 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 25.1.2016 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Luxembourg.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Linn: Luxembourg
Riik: Luksemburg
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

Lepitusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Riik: Prantsusmaa
Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
3.11.2015