Tavarat - 400218-2015

Näytä suppea näkymä

13/11/2015    S220

Luxemburg-Luxemburg: 06B30/2015/M034 – defibrillaattorien vuokraus Euroopan parlamentin rakennuksia varten Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa

2015/S 220-400218

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Kirchberg
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2929
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1133
Vastaanottaja: sopimuksista ja hankinnoista vastaava yksikkö
Sähköpostiosoite: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://europarl.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1133

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
06B30/2015/M034 – defibrillaattorien vuokraus Euroopan parlamentin rakennuksia varten Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Vuokraus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg.

NUTS-koodi BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest,LU00 Luxembourg (Grand-Duché),FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on defibrillaattorien vuokraus Euroopan parlamentin rakennuksia varten Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

33182100 Defibrillaattori

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
100 defibrillaattoria enintään kymmeneksi vuodeksi.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 120 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Bryssel
1)Lyhyt kuvaus
Erään kuuluu 40 defibrillaattoria Euroopan parlamentin rakennuksia varten Brysselissä.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

33182100 Defibrillaattori

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 2 Nimi : Luxemburg
1)Lyhyt kuvaus
Erään kuuluu 20 defibrillaattoria Euroopan parlamentin rakennuksia varten Luxemburgissa.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

33182100 Defibrillaattori

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 3 Nimi : Strasbourg
1)Lyhyt kuvaus
Erään kuuluu 40 defibrillaattoria Euroopan parlamentin rakennuksia varten Strasbourgissa.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

33182100 Defibrillaattori

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Neljännesvuosittainen laskutus.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
kokemus defibrillaattorien toimituksesta (vuokraus) ja huollosta maissa, joiden osalta hakijat jättävät hakemuksen.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
06B30/2015/M034.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.1.2016
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
ranska.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
päivää: 180 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25.1.2016 - 10:00

Paikka:

Luxemburg.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: yksi edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxemburg
Maa: Luxemburg
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Maa: Ranska
Internet-osoite: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.11.2015