We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 400291-2022

22/07/2022    S140

Finland-Mikkeli: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 140-400291

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
National registration number: 2296962-1
Postal address: Mikkeli
Town: Mikkeli
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 50101
Country: Finland
Contact person: Susanna Hurmalainen
E-mail: susanna.hurmalainen@ely-keskus.fi
Telephone: +358 295024351
Internet address(es):
Main address: http://www.keha-keskus.fi
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

JÄLKI-ILMOITUS, KEHA-keskus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikkö

Reference number: KEHA/1919/2022
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

KEHA- keskuksen projektisalkussa on ollut vuosien myötä useita kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä kehittämiskokonaisuuksia. Kehittämiskokonaisuudet liittyvät digitalisaation hyödyntämiseen ja edistämiseen julkisten palveluiden toteutuksessa sekä järjestämisessä. Näiden kehittämiskokonaisuuksien tavoitteisto juontaa useimmissa tapauksissa Suomen hallitusohjelmaan. Kehittämiskokonaisuudet

koskettavat useita julkishallinnon organisaatioita ja kehittämisen läpivienti kestää useita vuosia.

Hankinnan kohteena on soveltuvin osin Hanselin IT-konsultoinnin dynaamisen hankintajärjestelmän (IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)) hankinnan kohdekuvauksen kohdassa 3.1.1 esitetyt projektin hallinta- ja integraattoripalvelut. Hankittavat asiantuntijat toimivat Hankintayksikön tukena ja edustajana ko. tehtävissä. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti monitoimittajaympäristössä.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on soveltuvin osin Hanselin IT-konsultoinnin dynaamisen hankintajärjestelmän (IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)) hankinnan kohdekuvauksen kohdassa 3.1.1 esitetyt projektin hallinta- ja integraattoripalvelut. Hankittavat asiantuntijat toimivat Hankintayksikön tukena ja edustajana ko. tehtävissä. Toiminta tapahtuu monitoimittajaympäristössä, mikä osaltaan edellyttää vahvaa Hankintayksikön edunvalvontaa ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi Hankintayksikön toimintaympäristö asettaa hankittavilta asiantuntijoilta kokemusta laajoista ja vaativista kehittämistilanteista sekä julkishallinnon toiminnan tuntemusta.

Hankittavat asiantuntijapalvelut kohdistuvat ELY-keskusten, TE-toimistojen ja muiden tulos-ja palvelusopimusasiakkaiden ja niiden alaisten organisaatioiden sekä KEHA-keskuksen omistamiin hankekokonaisuuksiin ja niihin kiinteästi liittyviin tai kehittämistyön aikana tunnistettuihin uusiin erillishankkeisiin. Lisätietoja KEHA-keskuksesta ja sen toiminnasta (www.keha-keskus.fi).

Hankinnan arvioitu laajuus on n. 1000 henkilötyöpäivää /per vuosi .

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

JÄLKI-ILMOITUS, KEHA-keskus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikkö

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/05/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Consultor Finland Oy
National registration number: 1923859-6
Postal address: Vanha talvitie 19 A
Town: Helsinki
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00580
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/07/2022