Services - 400291-2022

22/07/2022    S140

Suomi-Mikkeli: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 140-400291

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: Mikkeli
Postitoimipaikka: Mikkeli
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 50101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Susanna Hurmalainen
Sähköpostiosoite: susanna.hurmalainen@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 295024351
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.keha-keskus.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

JÄLKI-ILMOITUS, KEHA-keskus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikkö

Viitenumero: KEHA/1919/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

KEHA- keskuksen projektisalkussa on ollut vuosien myötä useita kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä kehittämiskokonaisuuksia. Kehittämiskokonaisuudet liittyvät digitalisaation hyödyntämiseen ja edistämiseen julkisten palveluiden toteutuksessa sekä järjestämisessä. Näiden kehittämiskokonaisuuksien tavoitteisto juontaa useimmissa tapauksissa Suomen hallitusohjelmaan. Kehittämiskokonaisuudet

koskettavat useita julkishallinnon organisaatioita ja kehittämisen läpivienti kestää useita vuosia.

Hankinnan kohteena on soveltuvin osin Hanselin IT-konsultoinnin dynaamisen hankintajärjestelmän (IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)) hankinnan kohdekuvauksen kohdassa 3.1.1 esitetyt projektin hallinta- ja integraattoripalvelut. Hankittavat asiantuntijat toimivat Hankintayksikön tukena ja edustajana ko. tehtävissä. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti monitoimittajaympäristössä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on soveltuvin osin Hanselin IT-konsultoinnin dynaamisen hankintajärjestelmän (IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)) hankinnan kohdekuvauksen kohdassa 3.1.1 esitetyt projektin hallinta- ja integraattoripalvelut. Hankittavat asiantuntijat toimivat Hankintayksikön tukena ja edustajana ko. tehtävissä. Toiminta tapahtuu monitoimittajaympäristössä, mikä osaltaan edellyttää vahvaa Hankintayksikön edunvalvontaa ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi Hankintayksikön toimintaympäristö asettaa hankittavilta asiantuntijoilta kokemusta laajoista ja vaativista kehittämistilanteista sekä julkishallinnon toiminnan tuntemusta.

Hankittavat asiantuntijapalvelut kohdistuvat ELY-keskusten, TE-toimistojen ja muiden tulos-ja palvelusopimusasiakkaiden ja niiden alaisten organisaatioiden sekä KEHA-keskuksen omistamiin hankekokonaisuuksiin ja niihin kiinteästi liittyviin tai kehittämistyön aikana tunnistettuihin uusiin erillishankkeisiin. Lisätietoja KEHA-keskuksesta ja sen toiminnasta (www.keha-keskus.fi).

Hankinnan arvioitu laajuus on n. 1000 henkilötyöpäivää /per vuosi .

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

JÄLKI-ILMOITUS, KEHA-keskus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikkö

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12/05/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Consultor Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1923859-6
Postiosoite: Vanha talvitie 19 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/07/2022