Lieferungen - 400591-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Niebylec: Sonnenenergieanlage

2018/S 177-400591

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Niebylec
69058219200000
Niebylec 170
Niebylec
38-114
Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Szczepaniak
Telefon: +48 172773998
E-Mail: inwestycje@niebylec.com.pl
Fax: +48 172773454
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.niebylec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.niebylec.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec

Referenznummer der Bekanntmachung: IP.271.12.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09332000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych (336 szt.), instalacji fotowoltaicznych (192 szt.), kotłów na biomasę (53 szt.) i pomp ciepła (27 szt.) na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn.„Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Instalacje OZE wykonane będą na nieruchomościach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100
09332000
39370000
45261215
45332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części nr 1 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 336 instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u., w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów solarnych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 – Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych), w tym w szczególności:

— zestawy solarne obejmujące 2 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 2,40 kW i zasobnik o pojemności min. 200 l – 5 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 3,60 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 225 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 lub 4 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 4,80 kW i zasobnik o pojemności min. 400 l – 97 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 4 lub 5 kolektorów słonecznych o łącznej mocy min. 6,00 kW i zasobnik o pojemności min. 500 l – 9 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji solarnej, w tym wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej i schematu instalacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200
09332000
45315300
45261215
45311000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części nr 2 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 192 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 – Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych), w tym w szczególności:

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 8 paneli o łącznej mocy min. 2,16 kWp i inwerter jednofazowy – 4 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 10 paneli o łącznej mocy min. 2,70 kWp i inwerter jednofazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 12 paneli o łącznej mocy min. 3,24 kWp i inwerter trójfazowy – 97 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 14 paneli o łącznej mocy min. 3,78 kWp i inwerter trójfazowy – 21 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 16 paneli o łącznej mocy min. 4,32 kWp i inwerter trójfazowy – 45 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 18 paneli o łącznej mocy min. 4,86 kWp i inwerter trójfazowy – 3 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 20 paneli o łącznej mocy min. 5,40 kWp i inwerter trójfazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 26 paneli o łącznej mocy min. 7,02 kWp i inwerter trójfazowy – 6 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi i schematu instalacji elektrycznej;

e) opracowanie przez osobę uprawnioną kompletnej dokumentacji na potrzeby zgłoszenia wykonanej mikroinstalacji do wybranego dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621220
45331110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części nr 3 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 53 kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kotłów na biomasę (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1c do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 3 – Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę), w tym w szczególności:

— kotły na biomasę o mocy min. 15 kW – 9 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 20 kW – 30 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 25 kW – 12 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 30 kW – 2 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem pomp ciepła

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42511110
45331000
39370000
45332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części nr 4 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 27 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów pomp ciepła (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1d do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 4 – Dostawa wraz z montażem pomp ciepła), w tym w szczególności:

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 22 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 8 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 1 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 15 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 4 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanej pompy ciepła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W ramach Części nr 1 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 2 000 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

2. W ramach Części nr 2 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 2 500 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

3. W ramach Części nr 3 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 500 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN.

4. W ramach Części nr 4 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 300 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.

5. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie nie mniejszym niż zsumowany wymagany poziom rocznych obrotów określony dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż zsumowana wymagana wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej określona dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu, w tym:

a) oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

c) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W ramach Części nr 1 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 30 instalacji kolektorów słonecznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W ramach Części nr 2 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 2 osoby odpowiedzialne za wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, posiadające stosowne uprawnienia do ich wykonywania, tj. w szczególności uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych albo ważny certyfikat UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych albo ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

3. W ramach Części nr 3 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 15 kotłów grzewczych,

— do realizacji zamówienia skieruje co 1 jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4 .W ramach Części nr 4 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 10 pomp ciepła,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu, w tym:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Zamawiający wskazuje, że funkcje kierowników projektu, jak również funkcje kierowników robót dla poszczególnych części zamówienia mogą być łączone przez te same osoby, natomiast przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

3. Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykazania w ramach danej części zamówienia należytego wykonania zamówień polegających na dostawie wraz z montażem instalacji danego rodzaju zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że należycie wykonał zamówienia obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji danego rodzaju, zrealizowaną w formule robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że wykazana łączna ilość instalacji danego rodzaju wykonanych przez Wykonawcę w ramach dostaw i/lub robót budowlanych będzie nie mniejsza, niż minimalna ilości instalacji danego rodzaju, wymagana przez Zamawiającego w ramach danej części zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w projekcie umowy właściwym dla danej części zamówienia (stanowiącym odpowiednio jeden z Załączników nr 2a-2d do SIWZ).

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego w ramach danej części zamówienia zawarta zostanie z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza w ramach tej części zamówienia i który dopełni wszelkich formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale 17 i 18 SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp, w tym w zakresie i na warunkach wskazanych w projektach umów, o których mowa w pkt 1.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/10/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/10/2018
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 11 – sala konferencyjna, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy także Wykonawcę, wobec którego zachodzą wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, wskazanych szczegółowo w SIWZ.

III. Warunki reprezentacji:

1. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym dokumencie rejestrowym lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

2. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę (reprezentując Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (i zawarcia umowy). W takim przypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

— 80 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 1 oraz/lub

— 90 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 2 oraz/lub

— 20 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 3 oraz/lub

— 10 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 4.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 1, obejmują odwołanie i skargę do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie wnoszenia odwołania i skargi zastosowanie mają przepisy art. 180-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018