Supplies - 400591-2018

14/09/2018    S177

Poland-Niebylec: Solar installation

2018/S 177-400591

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Niebylec
National registration number: 69058219200000
Postal address: Niebylec 170
Town: Niebylec
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 38-114
Country: Poland
Contact person: Sebastian Szczepaniak
E-mail: inwestycje@niebylec.com.pl
Telephone: +48 172773998
Fax: +48 172773454
Internet address(es):
Main address: http://www.niebylec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.niebylec.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec

Reference number: IP.271.12.2018
II.1.2)Main CPV code
09332000 Solar installation
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych (336 szt.), instalacji fotowoltaicznych (192 szt.), kotłów na biomasę (53 szt.) i pomp ciepła (27 szt.) na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn.„Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Instalacje OZE wykonane będą na nieruchomościach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
09332000 Solar installation
39370000 Water installations
45261215 Solar panel roof-covering work
45332000 Plumbing and drain-laying work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części nr 1 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 336 instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u., w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów solarnych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 – Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych), w tym w szczególności:

— zestawy solarne obejmujące 2 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 2,40 kW i zasobnik o pojemności min. 200 l – 5 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 3,60 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 225 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 lub 4 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 4,80 kW i zasobnik o pojemności min. 400 l – 97 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 4 lub 5 kolektorów słonecznych o łącznej mocy min. 6,00 kW i zasobnik o pojemności min. 500 l – 9 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji solarnej, w tym wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej i schematu instalacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
45315300 Electricity supply installations
45261215 Solar panel roof-covering work
45311000 Electrical wiring and fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części nr 2 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 192 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 – Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych), w tym w szczególności:

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 8 paneli o łącznej mocy min. 2,16 kWp i inwerter jednofazowy – 4 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 10 paneli o łącznej mocy min. 2,70 kWp i inwerter jednofazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 12 paneli o łącznej mocy min. 3,24 kWp i inwerter trójfazowy – 97 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 14 paneli o łącznej mocy min. 3,78 kWp i inwerter trójfazowy – 21 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 16 paneli o łącznej mocy min. 4,32 kWp i inwerter trójfazowy – 45 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 18 paneli o łącznej mocy min. 4,86 kWp i inwerter trójfazowy – 3 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 20 paneli o łącznej mocy min. 5,40 kWp i inwerter trójfazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 26 paneli o łącznej mocy min. 7,02 kWp i inwerter trójfazowy – 6 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi i schematu instalacji elektrycznej;

e) opracowanie przez osobę uprawnioną kompletnej dokumentacji na potrzeby zgłoszenia wykonanej mikroinstalacji do wybranego dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621220 Central-heating boilers
45331110 Boiler installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części nr 3 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 53 kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kotłów na biomasę (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1c do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 3 – Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę), w tym w szczególności:

— kotły na biomasę o mocy min. 15 kW – 9 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 20 kW – 30 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 25 kW – 12 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 30 kW – 2 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wraz z montażem pomp ciepła

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42511110 Heat pumps
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
39370000 Water installations
45332000 Plumbing and drain-laying work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części nr 4 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 27 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów pomp ciepła (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1d do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 4 – Dostawa wraz z montażem pomp ciepła), w tym w szczególności:

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 22 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 8 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 1 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 15 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 4 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanej pompy ciepła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. W ramach Części nr 1 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 2 000 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

2. W ramach Części nr 2 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 2 500 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

3. W ramach Części nr 3 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 500 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN.

4. W ramach Części nr 4 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 300 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.

5. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie nie mniejszym niż zsumowany wymagany poziom rocznych obrotów określony dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż zsumowana wymagana wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej określona dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu, w tym:

a) oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

c) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W ramach Części nr 1 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 30 instalacji kolektorów słonecznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W ramach Części nr 2 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 2 osoby odpowiedzialne za wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, posiadające stosowne uprawnienia do ich wykonywania, tj. w szczególności uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych albo ważny certyfikat UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych albo ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

3. W ramach Części nr 3 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 15 kotłów grzewczych,

— do realizacji zamówienia skieruje co 1 jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4 .W ramach Części nr 4 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 10 pomp ciepła,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu, w tym:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Zamawiający wskazuje, że funkcje kierowników projektu, jak również funkcje kierowników robót dla poszczególnych części zamówienia mogą być łączone przez te same osoby, natomiast przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

3. Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykazania w ramach danej części zamówienia należytego wykonania zamówień polegających na dostawie wraz z montażem instalacji danego rodzaju zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że należycie wykonał zamówienia obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji danego rodzaju, zrealizowaną w formule robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że wykazana łączna ilość instalacji danego rodzaju wykonanych przez Wykonawcę w ramach dostaw i/lub robót budowlanych będzie nie mniejsza, niż minimalna ilości instalacji danego rodzaju, wymagana przez Zamawiającego w ramach danej części zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w projekcie umowy właściwym dla danej części zamówienia (stanowiącym odpowiednio jeden z Załączników nr 2a-2d do SIWZ).

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego w ramach danej części zamówienia zawarta zostanie z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza w ramach tej części zamówienia i który dopełni wszelkich formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale 17 i 18 SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp, w tym w zakresie i na warunkach wskazanych w projektach umów, o których mowa w pkt 1.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/10/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/10/2018
Local time: 10:15
Place:

Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 11 – sala konferencyjna, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy także Wykonawcę, wobec którego zachodzą wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, wskazanych szczegółowo w SIWZ.

III. Warunki reprezentacji:

1. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym dokumencie rejestrowym lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

2. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę (reprezentując Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (i zawarcia umowy). W takim przypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

— 80 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 1 oraz/lub

— 90 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 2 oraz/lub

— 20 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 3 oraz/lub

— 10 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 4.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 1, obejmują odwołanie i skargę do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie wnoszenia odwołania i skargi zastosowanie mają przepisy art. 180-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2018