Lieferungen - 400992-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Elektronischer, elektromechanischer und elektrotechnischer Bedarf

2018/S 177-400992

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
001413508
Rynek - Ratusz 27
Wrocław
50-101
Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Fret
Telefon: +48 713434267
E-Mail: sekretariat@grotowski-institute.art.pl
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://grotowski-institute.art.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Miejska Instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia Starej Piekarni w zakresie teatralny systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego, multimedialnego oraz scenicznego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/02/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31700000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Starej Piekarni w zakresie teatralny systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego, multimedialnego oraz scenicznego oraz prace instalatorskie wraz ze szkoleniem pracowników. Dostawa została podzielona na cztery odrębne części: w tym: Część 1: Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami.

Część 2: Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 3: Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

Część 4: Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych.

— szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ w tym rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia oraz art. 3 Rozdziału I SIWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 229 335.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31520000
31530000
79632000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu wraz z budynkiem Starej Piekarnii

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami - polega na: dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:

Sterownik oświetlenia - 2 szt.

Dimer różnej mocy - 30 szt.

Rozdzielnia - 3 szt.

Zestaw okablowania do części oświetleniowej wyposażenia Sali – 1 komplet

Reflektor różnego typu i mocy - 370 szt

Filtr do reflektorów - 8 szt.

Stroboskop - 4 szt

Statyw - 30 szt

Osprzęt-haki, mocowania, łączenia - 1 zestaw

Wytwornica mgły - 2 szt

Wytwornica dymu - 2 szt.

— szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne konfiguracje, rozruchy, testy.

3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.

5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).

6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi urządzeń i wszelkich urządzeń technicznych towarzyszących, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz obsługi zaoferowanego systemu scenicznego – co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.

7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.

8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich

9. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu umowy określa wzór umowy stanowiący Rozdział II SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 50 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPDS.04.03.02-02-0016/16 Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych (Center for Performing Arts)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczegółowy sposób obliczenia ceny znajduje się w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38652120
32000000
51310000
30200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Instytut im. J. Grotowskiego wraz z budynkiem Starej Piekarni

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – polega na: dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:

a) Karta graficzna - 2 szt.

b) Projektor różnego typu i różnej mocy -11 szt.

c) Zestawu obiektywów - 3 szt.

d) Komputery do odtwarzania – 2 szt.

e) Odtwarzacz DVD - 2 szt.

f) Ekran różnego typu i rozmiaru - 3 szt.

g) Zestaw okablowania niezbędnego do podłączenia zestawu multimediów – 1 komplet

— szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne konfiguracje, rozruchy, testy.

3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.

5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).

6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi konsolet i wszelkich urządzeń technicznych, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz obsługi zaoferowanego systemu scenicznego – co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.

7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.

8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz zastosowanych podzespołów i materiałów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 50 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych (Center for Performing Arts) RPDS.04.03.02-02-0016/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sposób obliczenia kryteriów oceny oferty znajduje się w SIWZ Rozdział I

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32000000
32342000
32343100
32342400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Instytut im. J. Grotowskiego wraz z budynkiem Starej Piekarni zlokalizowanym we Wrocławiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia- polega na: dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:

a) Mikser dźwiękowy – 6 szt.

b) Końcówka mocy/wzmacniacz dźwięku- 1 szt

c) Głośnik różnego typu i różnej mocy – 18 szt.

d) Odsłuch aktywny komplet – 4 szt.

e) Mikrofon różnego typu - 70 szt.

f) Mikrofon perkusyjny – zestaw- 1 szt.

g) System interkomowy 1 komplet

h) Okablowanie niezbędne do sprzężenia sprzętów nagłośnieniowych 1 komplet

i) Statyw mikrofonowy – 30 szt.

j) Osprzęt nagłośnieniowy 1 komplet.

k) Odtwarzacz CD - 2 szt.

l) Odtwarzacz MD - 2 szt.

m) Zestaw nagłośnienia - wzmacniacze, korektory cyfrowe. – 1 komplet

— szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne konfiguracje, rozruchy, testy.

3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.

5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).

6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi konsolet i wszelkich urządzeń technicznych, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz obsługi zaoferowanego systemu scenicznego – co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.

7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.

8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz zastosowanych podzespołów i materiałów.

10. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego znajduje się w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

11. Szczegółowe warunki w zakresie realizacji przedmiotu umowy zostały wskazane W Rozdziale II SIWZ – Wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 50 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych (Center for Performing Arts) RPDS.04.03.02-02-0016/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sposób oceny oferty znajduje się w rozdziale I SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Instytut im. J. Grotowskiego wraz z budynkiem Starej Piekarni zlokalizowanym we Wrocławiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych. - polega na: dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:

Kompletna konstrukcja typu Qadro 350 - 256 m2

Wciągarki o nośności min. 1T - 36 szt.

Sterownik do konstrukcji oświetlenia – 1 szt.

Zestaw podestów – 120 szt.

Zestaw kotar – 16 szt.

Horyzont - 2 szt.

Podłoga baletowa – 400 m2

Winda sceniczna typu GENIE – 1 szt.

Elektryczny podnośnik widłowy – 1 szt.

Zestaw drabin/rusztowań do obsługi sprzętu – 4 szt.

Konstrukcja pod widownie – 1 komplet.

Zestaw osprzętu do zamocowania konstrukcji(łączniki,mocowania,przedłużki)-1 komplet

Krzesło systemowe miękkie – 400 szt.

Kompletny Trisystem 1 szt. (8 elementów x16 m) – 128 m2

Kompletny Duostem 1 szt. (16 elementów x16 m) – 256 m2

Kompletna podłoga sceny(400 elementów) - 400 m2

— szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne konfiguracje, rozruchy, testy.

3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.

5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).

6. W przypadku gdy Zamawiający dokonał OPZ w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

7. Podane w OPZ nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie sprzętu lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Ustawa Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2017 r., poz.1579).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 50 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych (Center for Performing Arts) RPDS.04.03.02-02-0016/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sposób oceny oferty znajduje się w Rozdziale I SIWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 116-263465
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1/SP/2018
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
LTT Sp. z o.o.
1130019056
Bakalarska 17
Warszawa
02-212
Polen
E-Mail: ltt@ltt.com.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse: www.ltt.com.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 867 020.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 096 130.49 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2/SP/2018
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
LTT Sp. z o.o.
1130019056
Bakalarska 17
Warszawa
02-212
Polen
E-Mail: ltt@ltt.com.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse: www.ltt.com.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 518 575.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 592 060.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3/SP/2018
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
M. Ostrowski Spółka jawna
8992429726
al. Armii Krajowej 5
Wrocław
50-541
Polen
E-Mail: przetargi@mostrowski.pl
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse: www.mostrowski.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 489 330.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 679 998.12 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4/SP/2018
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PPHU Lumex Waldemar Pióro, Leszek Pióro s.c.
6120004021
ul. Dolne Młyny 77
Bolesławiec
59-700
Polen
E-Mail: lumex@lumex.com.pl
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 354 410.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 582 146.45 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt.12 – 23 ustawy oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w w par. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa powyżej należy przedstawić dokumenty, o których mowa w par. 7 Rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości odpowiednio dla

Części 1: 14 000 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium;

Części 2: 19 000 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy złotych i 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium;

Części 3: 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium;

Części 4: 17 000 PLN (słownie złotych: siedemnaście tysięcy złotych i 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium;

2. Wadium może być wniesione w:

a. pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy: 05 1020 5226 0000 6902 0416 7540 z podaniem tytułu: Wadium w przetargu nieograniczonym na Dostawa wyposażenia Starej Piekarni w zakresie teatralny systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego, multimedialnego oraz scenicznego“ i znaku postępowania ZP/PN/02/2018 oraz nr części której dotyczy wadium

b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze. zm.).

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w Sekretariacie Instytutu zaś kopia załączona do Oferty.

10. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

11. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Ustawy Pzp 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się:

a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587809
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018