Доставки - 401143-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението401143-2018
PDДата на публикуване14/09/2018
OJНомер на броя на ОВ S177
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция „Митници“ (000627597)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/09/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.customs.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС