Supplies - 40131-2018

27/01/2018    S19

Bulgaria-Plovdiv: Electricity

2018/S 019-040131

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
National registration number: 115010670
Postal address: bul. „Shesti septemvri“ No. 250
Town: Plovdiv
NUTS code: BG421 Plovdiv
Postal code: 4006
Country: Bulgaria
Contact person: inzh. Nevyana Bozhilova, yurk. Katerina Doncheva
E-mail: vik_op@vik.bg
Telephone: +359 32605945 / 32605955
Fax: +359 32635431
Internet address(es):
Main address: www.vik.bg
Address of the buyer profile: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OP-1-12-s-predmetbdquoIzbor-na-dostavchik-na-el-energiya-SN-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdivrdquo.html
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив“

Reference number: ОП-1-12
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. В Приложение 1 към Техническата спецификация са посочени обектите за доставка на ел. енергия средно напрежение — общо 16 броя. По време на изпълнение на договора Възложителят може да променя вида и броя на обектите при отпаднала необходимост при придобиване на нови и/или друга причина. В тези случаи Възложителят ще заплаща доставяната ел. енергия средно напрежение по предложената при проведената процедура цена от Изпълнителя. Евентуалните допълнителни доставки (опции) са в размер до 500 000 BGN без ДДС и са включени в прогнозната стойност на поръчката.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 990 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Plovdiv
Main site or place of performance:

Територията на обекти на Дружеството, находяща се в град Пловдив и област Пловдив, описани в Приложение 1 към Техническата спецификация.

II.2.4)Description of the procurement:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. В Приложение 1 към Техническата спецификация са посочени обектите за доставка на ел. енергия средно напрежение — общо 16 броя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ след сключване и влизане в сила на договора при евентуално присъединяване на нови обекти. Прогнозната стойност на опцията е в размер на 500 000 BGN без ДДС, включена е в размера на прогнозната стoйност на поръчката, ориентировъчна е и не обвързва Възложителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Пълна информация за поръчката може да бъде намерена в досието в Профил на купувача на електронната страница на Възложителя, посочена по-горе.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 213-443402
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: Ю-01-16
Title:

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
National registration number: 113570147
Postal address: пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
Town: София
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: office@cez-trade.bg
Telephone: +359 28959146
Fax: +359 29549382
Internet address: www.cez-trade.bg
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 990 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 3 990 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Посочените стойности в настоящото обявление са прогнозни, тъй като доставките ще бъдат в зависимост от нуждите на Възложителя. Обявление за приключил/прекратен договор ще бъде изпратено съгласно разпоредбите на ППЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно ЗОП настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2018