Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 40131-2018

27/01/2018    S19

Bulgaria-Plovdiv: Electricity

2018/S 019-040131

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
National registration number: 115010670
Postal address: bul. „Shesti septemvri“ No. 250
Town: Plovdiv
NUTS code: BG421 Plovdiv
Postal code: 4006
Country: Bulgaria
Contact person: inzh. Nevyana Bozhilova, yurk. Katerina Doncheva
E-mail: vik_op@vik.bg
Telephone: +359 32605945 / 32605955
Fax: +359 32635431
Internet address(es):
Main address: www.vik.bg
Address of the buyer profile: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OP-1-12-s-predmetbdquoIzbor-na-dostavchik-na-el-energiya-SN-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdivrdquo.html
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив“

Reference number: ОП-1-12
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. В Приложение 1 към Техническата спецификация са посочени обектите за доставка на ел. енергия средно напрежение — общо 16 броя. По време на изпълнение на договора Възложителят може да променя вида и броя на обектите при отпаднала необходимост при придобиване на нови и/или друга причина. В тези случаи Възложителят ще заплаща доставяната ел. енергия средно напрежение по предложената при проведената процедура цена от Изпълнителя. Евентуалните допълнителни доставки (опции) са в размер до 500 000 BGN без ДДС и са включени в прогнозната стойност на поръчката.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 990 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Plovdiv
Main site or place of performance:

Територията на обекти на Дружеството, находяща се в град Пловдив и област Пловдив, описани в Приложение 1 към Техническата спецификация.

II.2.4)Description of the procurement:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. В Приложение 1 към Техническата спецификация са посочени обектите за доставка на ел. енергия средно напрежение — общо 16 броя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ след сключване и влизане в сила на договора при евентуално присъединяване на нови обекти. Прогнозната стойност на опцията е в размер на 500 000 BGN без ДДС, включена е в размера на прогнозната стoйност на поръчката, ориентировъчна е и не обвързва Възложителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Пълна информация за поръчката може да бъде намерена в досието в Профил на купувача на електронната страница на Възложителя, посочена по-горе.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 213-443402
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: Ю-01-16
Title:

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
National registration number: 113570147
Postal address: пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
Town: София
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: office@cez-trade.bg
Telephone: +359 28959146
Fax: +359 29549382
Internet address: www.cez-trade.bg
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 990 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 3 990 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Посочените стойности в настоящото обявление са прогнозни, тъй като доставките ще бъдат в зависимост от нуждите на Възложителя. Обявление за приключил/прекратен договор ще бъде изпратено съгласно разпоредбите на ППЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно ЗОП настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2018