S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 401475-2018

TINazivHrvatska-Rijeka: Usluge čišćenja snijega
NDBroj dokumenta401475-2018
PDDatum objave14/09/2018
OJBroj izdanja177
TWMjestoRIJEKA
AUNaziv naručiteljaRijeka promet, dioničko društvo za promet (46811281375)
OLIzvorni jezikHR
HDRubrikaUsluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja6 - Osoba javnog prava
HAEU Institution-
DSDokument je poslan12/09/2018
DTRok15/10/2018
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a90620000 - Usluge čišćenja snijega
RCNUTS kodHR0
IAInternetska adresa (URL)www.rijekapromet.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU