Palvelut - 401532-2019

26/08/2019    S163    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2019/S 163-401532

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Väylävirasto
1010547-1
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Erkki Mäkelä
Puhelin: +358 295343822
Sähköpostiosoite: erkki.makela@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.6)Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelma

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71240000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelman laatiminen. Tarkemmin tehtävä on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä) (Hyväksytäänkö julkaisu? kyllä)
Arvo ilman alv:tä: 329 345.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä konsulttisopimus sisältää rakentamissuunnitelman laatimisen Jorvaksen aseman parannushankkeesta. Jorvaksen liikennepaikka sijaitsee Rantaradalla Kirkkonummella noin kilometrivälillä 32+200-32+700 ja se palvelee pääasiassa Helsinkiin suuntautuvaa lähiliikennettä. Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnassa, Jorvaksenmyllyn asemakaava-alueella. Asemalla on 2 sähköistettyä laituriraidetta. Seisakkeella on sorapintaiset, matalat laiturit. Laiturilta toiselle päästään ylittämällä rata laituripolkua pitkin, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Jorvaksen aseman pysäköintialue ja yhteydet laitureille eivät vastaa nykypäivän tarpeita. Rakentamissuunnittelun tavoitteena on Jorvaksen liikennepaikan turvallisuuden ja palvelutason sekä toiminnallisuuden parantaminen mm. uusimalla seisakkeen laiturit, kaventamalla raideväliä, tekemällä alueelle uudet katu- ja pysäköintijärjestelmät sekä radan alittava alikäytävä ja kevyen liikenteen ratkaisut kaikkine muine suunnitelmineen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Toimeksiantoon sisältyy optio rakentamisvaiheen työmaapalvelusta. Option ehdot on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 244-559671
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelma

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
06/02/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
NRC Group Finland Oy
1007822-3
Helsinki
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä) (Hyväksytäänkö julkaisu? kyllä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 329 345.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
V.2.6)Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/08/2019