Services - 401573-2021

06/08/2021    S151

Netherlands-Hoogerheide: Fire insurance services

2021/S 151-401573

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Woensdrecht
National registration number: 191687231
Postal address: Huijbergseweg 3
Town: Hoogerheide
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4631 GC
Country: Netherlands
Contact person: S. van Loenen
E-mail: s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl
Telephone: +31 33840453
Internet address(es):
Main address: http://www.woensdrecht.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/eec9182089dd1b04ca10aa227e5b1c01
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/eec9182089dd1b04ca10aa227e5b1c01
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Brandverzekering

Reference number: SIW008820
II.1.2)Main CPV code
66515100 Fire insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht betreft een aanbesteding voor brandverzekering van de gebouwen en inhoud van objecten van de aanbestedende dienst.

De eisen met betrekking tot de dekking van de verzekering staan omschreven in bijlage: Sluitnota Gemeente Woensdrecht.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL411 West-Noord-Brabant
II.2.4)Description of the procurement:

Verzekerde bedragen € 84.272.156,00 op gebouwen

(omschreven in aangehecht overzicht)

€ 13.337.999,00 op bedrijfsuitrusting/inventaris

(omschreven in aangehecht overzicht)

€ 1.000.000,00 premier risque bedrag per gebeurtenis op opruimingskosten

bovenop het conform de voorwaarden gedekte bedrag

€ 1.000.000,00 premier risque bedrag per gebeurtenis met een maximale

uitkeringstermijn van 52 weken, ter dekking van

reconstructiekosten, met betrekking tot de algehele administratieve

organisatie van de verzekeringnemer

€ 1.000.000,00 premier risque bedrag per gebeurtenis met een maximale

uitkeringstermijn van 52 weken, ter dekking van extra kosten, met

betrekking tot door verzekeringnemer geëxploiteerde zaken

€ 100.610.155,00 totaal

Eigen risico € 2.500,00 per gebeurtenis

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 30/06/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Gemeente Woensdrecht sluit een overeenkomst die wordt aangegaan voor een periode van 3,5 jaren, te weten van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2025 met stilzwijgende verlengingsmogelijkheid (door Gemeente Woensdrecht). In de verlengingsperiode heeft u een opzegtermijn van 6 maanden en de Aanbestedende dienst een opzegtermijn van 2 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Gemeente Woensdrecht sluit een overeenkomst die wordt aangegaan voor een periode van 3,5 jaren, te weten van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2025 met stilzwijgende verlengingsmogelijkheid (door Gemeente Woensdrecht). In de verlengingsperiode heeft u een opzegtermijn van 6 maanden en de Aanbestedende dienst een opzegtermijn van 2 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Betaling van belastingen of sociale premies,

- Witwassen van geld of financiering,

- Verband met terroristische activiteiten,

- Fraude,

- Corruptie,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure,

- Ernstige beroepsfouten,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Onrechtmatige beïnvloeding,

- Prestaties uit het verleden (voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties),

- Schending verplichtingen obv milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

- Vervalsing van de mededinging,

- Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure,

- Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- WFT-vergunning,

- Kerncompetentie, referentie leidende verzekeraar,

- Specifieke geschiktheidseisen voor een assuradeur of gevolmachtigd agent

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/09/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/09/2021
Local time: 12:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/08/2021