Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 401675-2019

Submission deadline has been amended by:  465366-2019
27/08/2019    S164

Luxemburg-Luxembourg: EBB - Szakmai segítségnyújtás a malawi M1 út felújítására irányuló projekt végrehajtásának támogatása céljából

2019/S 164-401675

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org/en/about/procurement/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5322
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás a malawi M1 út felújítására irányuló projekt végrehajtásának támogatása céljából

Hivatkozási szám: AA-001065-001
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szakmai segítségnyújtás célja a malawi közúti hatóság támogatása lesz az M1 út felújítására irányuló projekt hatékony és eredményes végrehajtásában, valamint a közúti hatóság projektirányítási és -végrehajtási felkészültségének megerősítése. A szakmai segítségnyújtás a következő területeket fedi le: közbeszerzés, szerződés-/követeléskezelés, tervezés, környezetvédelmi és szociális irányítás, panaszkezelési és fellebbezési mechanizmus alkalmazása, közúti biztonság, kommunikáció és jelentéskészítés, valamint segítségnyújtás a nemekkel kapcsolatos szempontok meghatározásához.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Malawi.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az ajánlatkérő a megfelelő pénzforrások rendelkezésre állása és a nyertes ajánlattevő által történő megfelelő teljesítés függvényében meghosszabbíthatja a projekt időtartamát és/vagy kibővítheti annak feladatkörét a projekt további szolgáltatásokra történő kiterjesztése érdekében.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A szakmai segítségnyújtást az Afrikai Befektetési Platform (African Investment Platform) finanszírozza

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/10/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/10/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

A pályázatok felbontása nem nyilvános eljárás keretében történik. Az EBB-nek küldött írásos kérésre (lásd az I.1 szakaszt) a pályázatbontásról készült írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtott gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatok felbontása nem nyilvános eljárás keretében történik. Az EBB-nek küldött írásos kérésre (lásd az I.1 szakaszt) a pályázatbontásról készült írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtott gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A pályázati eljárást felfüggesztési záradékkal indítják. A részleteket lásd a közbeszerzési dokumentációban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/08/2019