Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 401830-2019

27/08/2019    S164

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2019/S 164-401830

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 14714129
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2020. évi EB kiegészítő tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000472782019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

2020. évi EB kiegészítő tervezés és kivitelezés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 048 605 050.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Bp., Hermina út 49., valamint a Bp. XIV. ker. Stefánia út 4–12. (Istvánmezei út 1-5.- „felülvizsgálat alatt”), és Bp. XIV. ker. 32826., 32848/5., 32849/4. és kapcsolódó környezete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges egyes kiegészítő építési, szerelési és létesítési munkák megvalósítására irányuló tervezési és kivitelezési feladatok ellátása. A munkákat az Európa-bajnokság eseményeihez igazodva, két ütemben kell elvégezni.

A munkálatok érintik a Nyugati és a Keleti parkot, a stadion közvetlen környezetét és a stadion belső médiaterületeit.

A Nyugati parkrész területe multifunkcionális térként működik. Gyermekjátszótér, pihenőpark, pavilonok, sportolási lehetőségek, árusító helyek szolgálják az idelátogatókat, ideiglenes időszakokban szabadtéri rendezvényterületek alakíthatók ki.

A Keleti parkrész területe is multifunkcionális térként működik. Gyermekjátszótér, pihenőpark, pavilonok, árusító helyek szolgálják az idelátogatókat, ideiglenes időszakokban szabadtéri rendezvényterületek alakíthatók ki.

Kiemelt feladat a Dromosz felújítása: a szobrok és a pilonok méltó módon való felújítása. A Dromosz belső területén egy rekortán futókör kerül elhelyezésre.

A stadion közvetlen környezetét a legutolsó kiviteli tervekhez képest kis mértékben át kell alakítani és össze kell hangolni az EURO2020 rendezvény által igényelt feltételekkel. Itt elsősorban a telekhatár-menti beléptetési rendszerek területét kell biztosítani. Továbbá biztosítani kell a Keleti és Nyugati park infrastrukturális kapcsolatát.

A stadion bejárati és parkoló szintjén (+-0,00 m) biztosítani szükséges egy max. 220 fő befogadására képes ideiglenes médiaterületet. Ez a terület csak EURO2020 és más hasonló volumenű rendezvények esetén épül ki.

A tervezési és kivitelezési feladatok során különösen az alábbiakat kell elvégeznie az ajánlattevőnek:

— a szükséges tervek, így különösen az engedélyezési és kiviteli tervek, valamint megvalósulási tervek elkészítése

— bontási munkák és építési munkák

— akadálymentesítés

— közműfejlesztés

— közlekedési kapcsolatok

— elektromos munkák

— tájépítészeti feladatok

A részletes közbeszerzési műszaki leírást, a feladatokat és a hozzá tartozó mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok (jóváhagyási

Dokumentáció) tartalmazzák. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

A Puskás Aréna tágabb környezetében komplex városfejlesztési program valósul meg. Első ütemben a több mint 100 ezer négyzetméteres - nagyjából négy Hősök terének megfelelő - terület rehabilitációjával egy új, több hektáros park épül be a modern városi élettérbe, amely kiegészülve egyebek között egy street workout pályával, illetve egy játszótérrel kiszolgálja a főváros és a városrész rekreációs és sport igényeit, megfelelő környezetet teremt a sportszakmai és kulturális élet számára. A felelős fejlesztés magában foglalja az Aréna tágabb környezetében lévő védett értékek megóvását: kulturális örökségünk részét méltó módon építjük újjá.

A fejlesztésnek köszönhetően Zugló és Budapest hosszú évtizedekre válik szebbé, zöldebbé, élhetőbbé.

A fejlesztés második üteme a 2020-as labdarúgó Eb budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges munkálatokat foglalja magában, így egyebek között szabadtéri rendezvényterületek, szurkolói zónák kialakítását, illetve ideiglenes médiaközpont létrehozását.

A szerződés összértékére a forrást a Magyar Közlöny július 18-ai számában megjelent, 1425/2019. (VII.18.) számú, a terület városfejlesztési feladataira és a 2020-as labdarúgó Eb megrendezéséhez szükséges, legfeljebb 11,1 milliárd forint keretösszegről rendelkező kormányhatározat biztosítja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti eljárás alkalmazásának feltételei: „Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére. Ennek feltétele, hogy az új építési beruházás vagy szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházások és szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás vagy a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). Ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.”

Ajánlatkérő által lefolytatott eljárás minden elemében megfelel a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt feltételrendszernek.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

2020. évi EB kiegészítő tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94564895
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 048 605 050.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizációs munkák részfeladatai; mélyépítési munkák részfeladatai; útépítési munkák részfeladatai; magasépítési, építészeti munkák részfeladatai; elektromos munkák részfeladatai; gépészet-közmű munkák részfeladatai; tájépítészeti munkák részfeladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő:

Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.; adószám: 10759358-2-44) és ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; adószám: 10738885-2-20) közös ajánlattevők.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/08/2019