Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 401946-2015

Vis forkortet udgave

14/11/2015    S221    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende fastsættelse af nye rammer for overvågning i medlemsstaterne af reklamereglerne i direktiv om audiovisuelle medietjenester — SMART 2014/0052

2015/S 221-401946

Ufuldstændig procedure

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 1.4.2015, 2015/S 64-111774)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat G, afdeling G1: Konvergerende medier og indhold, att. fr. Lorena Boix Alonso, BU25 04/024, 1049 Bruxelles, BELGIEN. Henvendelser: den centrale økonomiafdeling. E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Bemærk:

Kontrakten er ikke blevet tildelt.

Oplysninger om indgivelse af klager kan rekvireres hos:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling R2 — Finanser, att. Marie-Christine Laffineur, kontor: BU 25 04/024, 1049 Bruxelles, BELGIEN. E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu