Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Υπηρεσίες - 401946-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

14/11/2015    S221    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτη για τον καθορισμό νέου πλαισίου για την παρακολούθηση των κανόνων της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) σχετικά με τη διαφήμιση στα κράτη μέλη — SMART 2014/0052

2015/S 221-401946

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.4.2015, 2015/S 64-111774)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, Διεύθυνση G, Μονάδα G1: Συγκλίνοντα μέσα και περιεχόμενο, υπόψη κ. Lorena Boix Alonso, BU25 04/024, 1049 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Σημείο επαφής: Κεντρική Οικονομική Μονάδα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Σημείωση:

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προσφυγών μπορούν να ληφθούν από:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, Μονάδα R2 — Οικονομικά, υπόψη Marie-Christine Laffineur, γραφείο: BU 25 04/024, 1049 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu