Dodávky - 401955-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

14/11/2015    S221    Európsky parlament - Dodávky - Dodatočné informácie - Súťažný dialog 

Luxembursko-Luxemburg: Modernizácia kancelárií poslancov Európskeho parlamentu v Bruseli

2015/S 221-401955

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 5.11.2015, 2015/S 214-390574)

Európsky parlament, do rúk: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania, plateau de Kirchberg, 2929 Luxemburg, LUXEMBURSKO. Kontakt: Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku. E-mail: inlo.cd@ep.europa.eu

Namiesto 

I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta):

[...]

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

[...]

Viď 

I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta):

[...]

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

[...]