Tjenesteydelser - 401986-2017

12/10/2017    S196    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Polen-Warszawa: Ekstern kvalitetssikring, akkreditering og institutionel gennemgang

2017/S 196-401986

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning — Frontex
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Not specified
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2958

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2958
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ekstern kvalitetssikring, akkreditering og institutionel gennemgang.

Sagsnr.: Frontex/OP/841/2017/AH.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80300000 Videregående uddannelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens genstand vedrører levering af ekstern kvalitetssikring, akkreditering og institutionel gennemgang, som beskrevet i udbudsmaterialet (bilag II til opfordringen til afgivelse af bud).

Det generelle mål er at sætte Frontex i stand til at blive en akkrediteret leverandør af deltagercentrerede, omkostningseffektive erhvervsuddannelseskurser, der fører til internationalt anerkendte europæiske kvalifikationer inden for grænse- og kystbevogtning, som er i overensstemmelse med niveauerne for den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring og med de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring (ESG 2015) eller tilsvarende gældende internationale standarder.

Kontraktens samlede varighed er på højst 60 måneder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL911 Not specified
Hovedudførelsessted:

Frontex' lokaler, Warszawa, Polen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten vil få til opgave at sætte Frontex i stand til at blive en akkrediteret leverandør af deltagercentrerede, omkostningseffektive erhvervsuddannelseskurser, der fører til internationalt anerkendte europæiske kvalifikationer inden for grænse- og kystbevogtning, som er i overensstemmelse med niveauerne for den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring og med de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring (ESG 2015) eller tilsvarende gældende internationale standarder. Den specifikke beskrivelse af opgaverne og projektleverancerne forefindes i udbudsmaterialet (bilag II til opfordringen til afgivelse af bud).

Kontraktens samlede varighed er på højst 60 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Frontex forbeholder sig ret til at bestille de følgende tjenesteydelser som optioner:

optioner:

— udvikling og akkreditering af supplerende kvalifikation(er)

— supplerende undervisningskurser til Frontex' uddannelsesenhed og eksterne interessenter på grundlag af Frontex' driftsmæssige behov

— fastlæggelse af kvalifikationsmanglen på grundlag af EU- og de nationale interessenters behov og forslag til udvikling af nye kvalifikationer (hvis det viser sig nødvendigt) på grundlag af Frontex' eksisterende fælles grundlæggende uddannelsesprogram/læringsstandarder og inden for anvendelsesområdet for sektorkvalifikationsrammen for grænsebevogtning og relaterede referencelæringsresultater inden for grænsebevogtning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En tilbudsgiver skal bevise, at vedkommende er autoriseret til at udføre kontrakten i henhold til national lov, som godtgjort ved optagelse i et erhvervs- eller handelsregister eller en erklæring eller et certifikat afgivet under ed, medlemskab af en specifik organisation, udtrykkelig autorisation eller optagelse i momsregistret.

Krævet dokumentation:

Tilbudsgiveren skal fremlægge en korrekt udfyldt og underskrevet formular om retslig status (se nedenstående link) vedlagt de krævede dokumenter.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/11/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Frontex headquarters, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiveres repræsentanter er velkomne (maks. 1 person pr. tilbudsgiver). Meddel venligst Frontex pr. e-mail: procurement@frontex.europa.eu om Deres deltagelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2017