Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Tarned - 401995-2017

12/10/2017    S196

Belgia-Brüssel: Elektriseadmete tarne ja seonduvate teenuste osutamine

2017/S 196-401995

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu
Postiaadress: rue de la Loi 175
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)
Postiaadress: chaussée de Wavre 910
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kaitseagentuur (EDA)
Postiaadress: rue des Drapiers 17–23
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1050
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Teadusuuringute Rakendusamet (REA)
Postiaadress: COV2
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Postiaadress: place Charles Rogier 16
Linn: Bruxelles
NUTS kood: ITC41 Varese
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Teave ühishanke kohta
Leping hõlmab ühishanget
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Elektriseadmete tarne ja seonduvate teenuste osutamine

Viitenumber: OIB.02/PO/2017/052/777.
II.1.2)CPV põhikood
39710000 Elektrilised kodumasinad
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

— Asenduse või uute seadmete näol elektriseadmete tarne, koos või ilma paigaldamiseta.

— Teenused, mis hõlmavad transporti, olemasolevate elektriseadmete lahtimonteerimist, lahtipakkimist, paigaldamist, katsetamist, töökorda seadmist, kasutamise koolitust ja pakkematerjali taaskasutamist.

— Vanade elektriseadmete tasuta kogumine.

— Müügijärgne teenindus garantiiperioodi jooksul.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 340 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
39700000 Kodumasinad
39711000 Elektrilised köögimasinad
39711100 Külmikud ja sügavkülmikud
39711120 Sügavkülmikud
39711130 Külmikud
39711361 Elektriahjud
39711362 Mikrolaineahjud
39713200 Pesumasinad ja kuivatid
39713100 Nõudepesumasinad
39716000 Elektriliste kodumasinate osad
39711360 Ahjud
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Põhiline teostamise koht:

Brüsseli piirkond.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Elektriseadmete tarne ja seonduvate teenuste osutamine.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 340 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: ELi halduskulud.
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— pakkuja peab koos pakkumisega esitama kõik selle teate punktis III.1 (osalemistingimused) nõutud ning pakkumise iseloomustuse I lisas (esitatavate dokumentide kontrollnimekiri) loetletud dokumendid ja kogu teabe;

— pakkuja peab eelkõige esitama nõuetekohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse selle kohta, et ta ei ole üheski olukorras, mis põhjustaks tema kõrvalejätmise Euroopa Liidu sõlmitavas lepingus osalemisest. Kinnitus tervikuna tuleb koostada järgmisel veebisaidil avaldatud malli järgides: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) lisaks kinnitusele esitama enne lepingu allkirjastamist allpool nimetatud tõendavad alusdokumendid.

NB! Juhul kui leping sõlmitakse ühendustega, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe iga liikme kohta eraldi.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja kasumiaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse aastase maksustamiseelse kasumi kohta viimase 3 aasta lõikes. Kui finantsaruanded või kinnitus näitavad viimase 3 aasta kohta keskmiselt kahjumit, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt isikult (nt emaettevõtjatelt) või kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või võrdväärsed dokumendid;

— kinnitus selle hanketeatega hõlmatud valdkonna aastakäibe kohta, mis on saadud viimase 3 majandusaasta lõikes.

Võimalikud miinimumnõuded:

et valituks osutuda, peab pakkuja tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine aastane erikäive on 85 000 EUR.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— nimekiri peamistest avaliku ja/või erasektori lepingutest, mis on vahetult seotud kõnealuse lepingu esemega ning mis on täidetud viimase 3 aasta jooksul; esitada tuleb lepingute maksumuste, kestuste, alguskuupäevade andmed ning avaliku või erasektori klientide täielikud kontaktandmed (kontaktisiku nimi, aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Võimalikud miinimumnõuded:

— nõutakse 6 lepingu täitmist, millest iga lepingu minimaalne maksumus on 5 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/11/2017
Kohalik aeg: 17:30
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 17/11/2017
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

1 nõuetekohaselt volitatud esindaja pakkuja kohta võib pakkumiste avamisel osaleda (tuleb esitada pass või ID-kaart). Osaleda soovivad pakkujad peavad teavitama hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamist kirja teel (vt punktis I.1 esitatud aadressi) riigihangete üksust (OIB.02.002).

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:

36 kuud pärast lepingu sõlmimist.

VI.3)Lisateave:

1) Iseloomustus ja lisadokumendid (sh küsimused ja vastused) avaldatakse veebiaadressil

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963

Huvitatud osalistel palutakse registreeruda veebisaidi kaudu. Sel juhul teavitab veebipõhine riigihangete süsteem neid igast käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatavast uuendusest. Saidil registreerumata pooltel palutakse seda korrapäraselt kontrollida. Komisjon ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei märka nimetatud veebisaidil käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatud lisateavet.

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt; pakkujate kohus on pakkumisperioodi vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.

Täiendavat teavet lepingutingimuste, lepingu uuendamiste, osalemistingimuste, nõutava suutlikkuse miinimumtasemete, lepingu eeldatava kogumaksumuse jne kohta sisaldab eespool nimetatud veebisaidil avaldatud iseloomustus. Pabereksemplare ei väljastata. Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaamet (OIB) sai 2005. aastal EMASi sertifikaadi ja käitub keskkonnahoidlikult. EMAS on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem, ELi vabatahtlik vahend, mida organisatsioonid kasutavad oma tegevuse muutmisel keskkonnahoidlikumaks.

2) Lepingusse võidakse hankijatena kaasata veel rakendusameteid (kõigi rakendusametite jaoks kokku mitte üle 10 % lepingu kogumaksumusest), juhul kui käesoleva pakkumiskutse avaldamise ajal ei olnud neid ameteid ametlikult loodud või ametid olid loomisel ja järelikult ei saanud ametlikku nimetust pakkumiskutse dokumentides sätestada.

3) Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaameti korraldatud riigihankemenetluste järjekorra ja pakkumiskutsetes osalemise kohta täpsema teabe saamiseks palume vaadata dokumenti "Guide for tenderers" (juhised pakkujatele) ja brošüüri "Koostöö Euroopa Komisjoniga", mis on saadaval järgmise lingi kaudu:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
02/10/2017