Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 401995-2017

12/10/2017    S196

Belgium-Brüsszel: Elektromos berendezések beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások

2017/S 196-401995

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa
Postai cím: rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége (INEA)
Postai cím: chaussée de Wavre 910
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Védelmi Ügynökség (EDA)
Postai cím: rue des Drapiers 17–23
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1050
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)
Postai cím: COV2
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: place Charles Rogier 16
Város: Bruxelles
NUTS-kód: ITC41 Varese
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos berendezések beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások.

Hivatkozási szám: OIB.02/PO/2017/052/777.
II.1.2)Fő CPV-kód
39710000 Villamos háztartási készülékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

— Elektromos berendezések beszerzése, beszereléssel vagy anélkül, csere vagy új berendezés formájában.

— A szállítást, a meglévő elektromos berendezések szétszerelését, a kicsomagolást, a beszerelést, a tesztelést, az üzembe helyezést, a használat betanítását, és a csomagolás visszanyerését magukban foglaló szolgáltatások.

— A régi elektromos berendezések térítésmentes összegyűjtése.

— Vevőszolgálati szolgáltatások a garanciaidőszak alatt.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 340 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39700000 Háztartási készülékek
39711000 Villamos háztartási készülékek élelmiszerrel kapcsolatos felhasználásra
39711100 Hűtő- és fagyasztógépek
39711120 Mélyhűtők
39711130 Hűtőgépek
39711361 Villamos sütők
39711362 Mikrohullámú sütők
39713200 Ruhamosó és -szárító gépek
39713100 Mosogatógépek
39716000 Villamos háztartási készülék alkatrészei
39711360 Sütőkemence
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszeli régió.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elektromos berendezések beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 340 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az Európai Unió közigazgatási keretei.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

— az ajánlattevőnek mellékelnie kell a pályázatához az e felhívás III.1., „Részvételi feltételek” pontjában előírt dokumentumokat és információkat, valamint a pályázati dokumentáció „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrző listája” című I. mellékletében felsorolt dokumentumokat,

— a pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. A nyilatkozatnak az alábbi mintát kell követnie (a minta teljes terjedelmében az alábbi oldalon van közzétéve): http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia a nyilatkozatban foglaltakat.

Megjegyzés: amennyiben a szerződést csoportoknak ítélik oda, a csoportoknak nyilatkozatot kell tenniük, igazoló dokumentumokkal és információval minden egyes tagra vonatkozóan.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben a pályázónak igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum),

— kimutatás az utóbbi 3 pénzügyi év során realizált éves forgalomról a jelen ajánlati felhívás által lefedett területre vonatkozóan.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

az ajánlattevőknek a kiválasztás érdekében az elmúlt 3 pénzügyi évre legalább 85 000 EUR összegű éves átlagforgalmat kell igazolniuk.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— a főbb állami és/vagy magánügyfelekkel kötött szerződések listája, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szerződés tárgyához és amelyeket az elmúlt 3 évben teljesítettek; a szerződések értékének, időtartamának, a munkák kezdetének és az állami vagy magán megrendelők teljes körű adatainak (kapcsolattartó személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe) megadásával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— 6 db, legalább 5 000 EUR minimális értékű szerződés teljesítésére van szükség.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/11/2017
Helyi idő: 17:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/11/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő részt vehet a pályázatbontáson (az útlevelét vagy a személyi igazolványát be kell mutatnia). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a pályázatbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően írásban (az adatokat lásd az I.1. pontban) értesíteniük kell a következő egységet: Unit OIB.02.002 Public Procurement.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

az elbírálást követő 36 hónap.

VI.3)További információk:

1) A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963

Felkérik az érdekelt feleket, hogy regisztráljanak a honlapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely a jelen ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll. Az oldalon nem regisztrált feleket arra kérik, hogy rendszeresen keressék azt fel. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról.

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást kapott, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából.

2) Előfordulhat, hogy a szerződésbe végrehajtó ügynökségeket vonnak be ajánlatkérőként (a teljes szerződéses érték 10 %-ának megfelelő korláton belül – valamennyi végrehajtó ügynökséget együttvéve), amennyiben ezen ajánlati felhívás közzétételekor az említett ügynökségek hivatalosan nem léteztek, nem álltak alapítás alatt, és ebből következően hivatalos megnevezésük nem szerepelhetett az ajánlattételi dokumentumokban.

3) A pályázati felhívásokban történő részvételről és az OIB közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide for tenderers” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és a „Doing business with the European Commission” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2017