Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 401995-2017

12/10/2017    S196

Belgija-Briuselis: Elektrinių prietaisų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas

2017/S 196-401995

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Taryba
Adresas: rue de la Loi 175
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1048
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: OIB.02.002 Marchés publics
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)
Adresas: chaussée de Wavre 910
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: OIB.02.002 Marchés publics
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos gynybos agentūra (EGA)
Adresas: rue des Drapiers 17–23
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1050
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: OIB.02.002 Marchés publics
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)
Adresas: COV2
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: OIB.02.002 Marchés publics
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)
Adresas: place Charles Rogier 16
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: ITC41 Varese
Pašto kodas: 1210
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: OIB.02.002 Marchés publics
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Elektrinių prietaisų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas.

Nuorodos numeris: OIB.02/PO/2017/052/777.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39710000 Buitiniai elektros prietaisai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

— Elektros prietaisų kaip pakeitimų ir naujos įrangos tiekimas įrengiant arba ne.

— Paslaugos, apimančios elektros prietaisų transportavimą, išmontavimą, išpakavimą, įrengimą, patikrinimą, perdavimą eksploatuoti, mokymų teikimą ir pakuočių naudojimą.

— Nemokamas senų elektros prietaisų surinkimas.

— Priežiūra po pardavimo garantiniu laikotarpiu.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 340 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
39700000 Buitiniai prietaisai
39711000 Buitiniai elektros prietaisai maisto produktams
39711100 Šaldytuvai ir šaldikliai
39711120 Šaldikliai
39711130 Šaldytuvai
39711361 Elektrinės orkaitės
39711362 Mikrobangų krosnys
39713200 Drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos
39713100 Indų plovimo mašinos
39716000 Buitinių elektros prietaisų dalys
39711360 Orkaitės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Briuselio regionas.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Elektros prietaisų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 340 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: ES administraciniai kreditai.
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— konkurso dalyvis su savo pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama šio skelbimo III.1 dalyje „Dalyvavimo sąlygos“ ir kurie išvardyti specifikacijų I priede „Pildomų ir teikiamų dokumentų sąrašas“,

— konkurso dalyvis ypač turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą.

NB: jeigu grupėms paskiriama sutartis, jos turi pateikti oficialų pareiškimą su patvirtinamaisiais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— pastarųjų 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansai bei pelno ir nuostolio ataskaitos), kuriose nurodytas metinis pelnas prieš įtraukiant į mokesčių sąnaudas, kopijos. Jeigu dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 3 metų metinio pelno prieš įtraukiant į mokesčių sąnaudas deklaraciją. Jei finansinės ataskaitos arba deklaracija rodo, kad per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., patronuojančiosios bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą,

— ataskaita apie pastarųjų 3 finansinių metų metinę su šiuo skelbimu apie pirkimą susijusios srities apyvartą.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti vidutinę konkrečią metinę 85 000 EUR apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— pagrindinių viešųjų ir (arba) privačiųjų sutarčių, kurios tiesiogiai susijusios su šios sutarties objektu ir kurios buvo įgyvendintos per pastaruosius 3 metus, sąrašas, kuriame nurodomos vertės, trukmė, pradžios datos ir išsami informacija apie susijusius viešuosius ar privačiuosius gavėjus (kontaktinio asmens vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

— reikalingas 6 sutarčių, kurių kiekvienos mažiausia vertė – 5 000 EUR, įvykdymas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/11/2017
Vietos laikas: 17:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 17/11/2017
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė). Dalyvauti pageidaujantys konkurso dalyviai privalo informuoti OIB.02.002 skyrių „Viešieji pirkimai“ raštu (žr. I.1 dalyje nurodytą informaciją) ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo sesijos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

36 mėnesiai nuo paskyrimo.

VI.3)Papildoma informacija:

1) Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo svetainės adresu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963

Susidomėjusios šalys kviečiamos registruotis svetainėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jie bus informuoti apie bet kokius šio kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios svetainėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje svetainėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą pateikti pasiūlymus.

Svetainė bus nuolat atnaujinama, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.

Papildomą informaciją apie sutarties sąlygas, sutarties atnaujinimus, dalyvavimo sąlygas, būtinų reikalaujamų pajėgumų lygius, numatytą bendrą sutarties vertę ir t. t. galima gauti pirmiau minėtoje svetainėje pateiktose specifikacijose. Ši informacija nebus spausdinama. Pagal 2005 m. EMAS sertifikatą Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje laikosi aplinką tausojančios pozicijos. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.

2) Vykdomosios įstaigos gali būti įtrauktos į sutartį kaip perkančiosios organizacijos (10 % bendros sutarties vertės ribose ir visoms vykdomosioms įstaigoms kartu), jei šio kvietimo pateikti pasiūlymus publikavimo metu jos oficialiai dar nebuvo įsteigtos arba dar nebuvo prasidėjęs steigimo procesas, todėl negalėjo būti formaliai nurodytos kvietimo pateikti pasiūlymus dokumentuose.

3) Daugiau informacijos apie dalyvavimą šiame konkurse ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide for tenderers“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing business with the European Commission“) šioje svetainėje:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
02/10/2017