Tavarat - 401996-2017

12/10/2017    S196

Italia-Ispra: Elintarvikkeiden (tuore ja pakastettu kala sekä kalasäilykkeet) toimittaminen yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikan (Varese, Italia) ruokalaa ja kerhotaloa varten

2017/S 196-401996

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postitoimipaikka: Ispra VA
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Postinumero: 21027
Maa: Italia
Yhteyshenkilö: OIB.02.002 Marchés publics
Sähköpostiosoite: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22986989
Faksi: +32 22960570
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2961
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Elintarvikkeiden (tuore ja pakastettu kala sekä kalasäilykkeet) toimittaminen yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikan (Varese, Italia) ruokalaa ja kerhotaloa varten

Viitenumero: OIB.02/PO/2017/056/780.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
03310000 Kalat, äyriäiset ja vedestä saatavat tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimukseen kuuluu tuoreen ja pakastetun kalan sekä kalasäilykkeiden toimittaminen yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikan kaikkia ateriapalveluja varten. Siihen sisältyy kalan toimittaminen 2 itsepalveluravintolaan, 1 ravintolaan, jossa on pöytiintarjoilu, ja kahvilaan sekä yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) ulkopuolella sijaitsevaan uuteen kerhotaloon.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
15240000 Tölkitetty kala ja muut kalavalmisteet tai -säilykkeet
15220000 Pakastettu kala, kalafileet ja muu kalanliha
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ispra, Varese.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimukseen kuuluu tuoreen ja pakastetun kalan sekä kalasäilykkeiden toimittaminen yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikan kaikkia ateriapalveluja varten. Siihen sisältyy kalan toimittaminen 2 itsepalveluravintolaan, 1 ravintolaan, jossa on pöytiintarjoilu, ja kahvilaan sekä yhteisen tutkimuskeskuksen ulkopuolella sijaitsevaan uuteen kerhotaloon.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU:n hallinnolliset määrärahat.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1 (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu eritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava).

Tarjoajan on liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Virallisen vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Huom. Valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava todistusasiakirjat virallisen vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Huom. Ryhmittymän jokaisen yksittäisen jäsenen osalta on toimitettava virallinen vakuutus, todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli sopimus tehdään ryhmittymän kanssa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava

— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätöslaskelmista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta voitosta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai vastaava asiakirja,

— ilmoitus tämän sopimuksen kohteena olevaa alaa koskevasta erityisliikevaihdosta 3:n viime vuoden ajalta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava

— luettelo tarjoajan 3:n viime vuoden aikana tähän sopimukseen sisältyvällä toimialalla tekemistä tärkeimmistä toimituksista,

— todisteet siitä, että tarjoaja noudattaa HACCP-järjestelmää (vaara-analyysi ja kriittiset hallintapisteet) koskevaa, nykyistä kansallista ja yhteisön lainsäädäntöä. Hyväksytyt todisteet: jäljennös HACCP-käsikirjasta tai vastaavat todistukset,

— todisteet siitä, että tarjoajalla on luotettava sisäiseen tarkastukseen ja jäljitettävyyteen liittyvä järjestelmä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002). Hyväksytyt todisteet: jäljennös eriä ja raaka-aineiden alkuperää koskevasta rekisteristä,

— todisteet siitä, että tarjoaja täyttää jäterekisterejä koskevat vaatimukset. Hyväksytyt todisteet: jäljennös lastausta ja purkamista koskevista rekistereistä sekä jätteiden tietolomakkeista,

— todisteet siitä, että tarjoaja ei käytä jäähdyttyjen ruokien ja pakasteiden säilytykseen kylmävarastoja, joissa käytetään kloorifluorihiilivetyjä (CFC) ja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC). Hyväksytyt todisteet: kylmävarastojen käyttö- ja huolto-ohjeet, joista ilmenee käytetyn kaasun tyyppi.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/11/2017
Paikallinen aika: 17:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/11/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Tarjoukset avataan seuraavassa osoitteessa: OIB, CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA. Avaustilaisuus välitetään videoneuvottelun avulla yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikkaan seuraavaan osoitteeseen: via E. Fermi 2749, bâtiment 66 – TP 660, 21027 Ispra VA, ITALIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua 1 asianmukaisesti valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta (passi tai henkilöllisyystodistus on esitettävä). Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoitettava asiasta julkisista hankinnoista vastaavalle yksikölle OIB.02.002 kirjallisesti (osoitetiedot on ilmoitettu kohdassa I.1) viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

36 kuukautta sopimuksenteon jälkeen.

VI.3)Lisätiedot:

1) Eritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2961

Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään kyseisen verkkosivuston kautta. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä verkkosivustolla.

Kyseistä sivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Edellä mainitulla verkkosivustolla saatavilla olevista eritelmistä saa lisätietoa sopimuksen ehdoista, sopimuksen uusimisesta, osallistumisehdoista, vaadituista valmiuksien vähimmäistasoista, sopimuksen arvioidusta kokonaislaajuudesta jne. Painettua versiota ei toimiteta. Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) on sertifioitu EMAS-järjestelmän mukaisesti vuodesta 2005 lähtien, ja se noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja. EMAS on ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, EU:n vapaaehtoinen väline, jota organisaatiot käyttävät ympäristönsuojelullisen tehokkuutensa parantamiseksi.

2) Enintään 2 sopimusosapuolen kanssa tehtävän rinnakkaisen puitesopimuksen alustava kestoaika on 12 kuukautta, ja sopimus voidaan uusia hiljaisella sopimuksella 3 kertaa 12 kuukaudeksi.

3) Tutustumiskäynti/tiedotustilaisuus: tarkoituksena on järjestää vapaaehtoinen tutustumiskäynti tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettujen menettelyjen mukaisesti.

4) Lisätietoja tarjouspyyntömenettelyihin osallistumisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen kulusta infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistossa Brysselissä saa tarjoajien oppaasta (”Guide for tenderers”) ja Liiketoiminta Euroopan komission kanssa -esitteestä, jotka ovat saatavissa seuraavasta internetosoitteesta:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelyistä: 1 asianmukaisesti valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen joko Brysselissä tai Isprassa (passi tai henkilöllisyystodistus on esitettävä).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/10/2017