Prekės - 401996-2017

12/10/2017    S196

Italija-Ispra: Maisto produktų (šviežios, šaldytos ir konservuotos žuvies) tiekimas valgyklai ir klubui Jungtiniame tyrimų centre Isproje (Varezė), Italijoje

2017/S 196-401996

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Miestas: Ispra VA
NUTS kodas: ITC41 Varese
Pašto kodas: 21027
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: OIB.02.002 Marchés publics
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2961
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Maisto produktų (šviežios, šaldytos ir konservuotos žuvies) tiekimas valgyklai ir klubui Jungtiniame tyrimų centre Isproje (Varezė), Italijoje.

Nuorodos numeris: OIB.02/PO/2017/056/780.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
03310000 Žuvys, vėžiagyviai ir vandens produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Sutartyje numatyta tiekti šviežią, šaldytą ir konservuotą žuvį visoms aprūpinimo maistu ir gėrimais tarnyboms Jungtiniame tyrimų centre Isproje. Tai apima žuvies tiekimą 2 savitarnos restoranams, 1 restoranui, kuriame aptarnaujama prie staliukų, kavinei bei klubui, esančiam už JRC ribų.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
15240000 Žuvies konservai ir kita paruošta ar konservuota žuvis
15220000 Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITC41 Varese
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ispra, Varezė.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Sutartyje numatyta tiekti šviežią, šaldytą ir konservuotą žuvį visoms aprūpinimo maistu ir gėrimais tarnyboms Jungtiniame tyrimų centre Isproje. Tai apima žuvies tiekimą 2 savitarnos restoranams, 1 restoranui, kuriame aptarnaujama prie staliukų, kavinei bei klubui, esančiam už JRC ribų.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: ES administraciniai kreditai.
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis su savo pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama šio skelbimo III.1 dalyje „Dalyvavimo sąlygos“ ir kurie išvardyti specifikacijų I priede „Pildomų ir teikiamų dokumentų sąrašas“.

Konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą.

NB: jeigu grupėms paskiriama sutartis, jos turi pateikti oficialų pareiškimą su patvirtinamaisiais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis privalo pateikti:

— pastarųjų 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų ir apyvartinių sąskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas neatskaičius mokesčių, kopijas. Jei dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 3 metų metinio pelno neatskaičius mokesčių deklaraciją. Jei finansinėse ataskaitose arba deklaracijoje parodyta, kiek per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., pagrindinės bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą,

— ataskaitą apie specialią apyvartą per pastaruosius 3 metus šioje sutartyje numatytoje srityje.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis privalo pateikti:

— pagrindinių pristatymų, kuriuos jis įvykdė per pastaruosius 3 metus šios sutarties veiklos srityje, sąrašą,

— įrodymą, kad jis vykdo esamus nacionalinius ir Bendrijos teisės aktus dėl rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT). Priimtini įrodymai: RVASVT vadovo ar panašių pažymėjimų kopijos,

— įrodymas, kad jis turi patikimą savitikros ir atsekamumo sistemą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002). Priimtini įrodymai: siuntų ir sudėtinių dalių kilmės šalių registro kopija,

— įrodymas, kad jis laikosi atliekų registrų reikalavimų. Priimtini įrodymai: pakrovimo ir iškrovimo registrų kopija bei atliekų identifikavimo formos,

— įrodymas, kad jis nenaudoja šaltųjų sandėlių, kuriuose naudojami chlorfluorangliavandeniliai ir hidrochlorfluorangliavandeniliai atšaldytiems ir užšaldytiems maisto produktams laikyti. Priimtini įrodymai: šaldyklų naudojimo ir priežiūros instrukcijos, įrodančios naudojamų dujų tipą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 2
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/11/2017
Vietos laikas: 17:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/11/2017
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

pasiūlymai bus atplėšti: OIB, CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA. Procedūra bus transliuojama per vaizdo konferenciją Ispros Jungtiniam tyrimų centrui šiuo adresu: via E. Fermi 2749, bâtiment 66 — TP 660, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė). Dalyvauti pageidaujantys konkurso dalyviai privalo informuoti OIB.02.002 skyrių „Viešieji pirkimai“ raštu (žr. I.1 dalyje nurodytą informaciją) ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo sesijos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

36 mėnesiai nuo paskyrimo.

VI.3)Papildoma informacija:

1) Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo svetainės adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2961

Susidomėjusios šalys kviečiamos registruotis svetainėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jie bus informuoti apie bet kokius šio kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios svetainėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje svetainėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą pateikti pasiūlymus.

Svetainė bus nuolat atnaujinama, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.

Papildomą informaciją apie sutarties sąlygas, sutarties atnaujinimus, dalyvavimo sąlygas, būtinų reikalaujamų pajėgumų lygius, numatytą bendrą sutarties vertę ir t. t. galima gauti pirmiau minėtoje svetainėje pateiktose specifikacijose. Ši informacija nebus spausdinama. Pagal 2005 m. EMAS sertifikatą Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje laikosi aplinką tausojančios pozicijos. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.

2) Preliminariosios sutarties su keliais tiekėjais, kuri sudaroma su daugiausia 2 rangovais, trukmė bus 12 mėnesių, ji gali būti atnaujinama tyliuoju susitarimu 3 kartus, kiekvieną kartą 12 mėnesių.

3) Apsilankymas vietoje / informacinis susitikimas: neprivalomas apsilankymas darbų vykdymo vietoje numatomas laikantis kvietime pateikti pasiūlymus nurodytos tvarkos.

4) Daugiau informacijos apie dalyvavimą šiame konkurse ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide for tenderers“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing business with the European Commission“) šioje svetainėje:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų atplėšimo procedūras: 1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė) Briuselyje ar Isproje.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
02/10/2017