Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 402178-2015

Normál nézet megjelenítése

14/11/2015    S221

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2015/S 221-402178

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: AK15593
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Krajcsik Szilvia
E-mail: szilvia.krajcsik@szepmuveszeti.hu
Telefon: +36 14697163
Fax: +36 14697171

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.szepmuveszeti.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: múzeum
I.3)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Generálkivitelezői szerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Szépművészeti Múzeum, Budapest XIV., Dózsa György út 41.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szépművészeti Múzeum által kezdeményezett „Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás.
A műemléknek minősülő Szépművészeti Múzeum (műemléki törzsszám [azonosító]: 15764/1226) Román csarnokának és további belső tereinek rekonstrukciójára, átalakítására, pincei, mélyföldszinti, földszinti, I. emeleti, II. emeleti helyiségeinek átszervezésére, átalakítására, tetőterének, tetőfelületeinek felújítására, elektromos és gépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítésére, valamint 6 db új gépészeti felvonó berendezés beépítésére és 3 db meglévő gépészeti felvonó berendezés elbontására készült kiviteli tervek megvalósítása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Bruttó területek:
— alapozás ~1 391 m²,
— mélyföldszint ~8 946 m²,
— földszint ~3 198 m²,
— félemelet ~841 m²,
— 1. emelet ~2 510 m²,
— 1.2 emelet ~519 m²,
— 2. emelet ~1 556 m²,
— gépházszint ~224 m².
A teljes kivitelezés véghatárideje (azaz az I. és a II. ütem időtartama együttesen) a szerződés részleges hatálybalépésétől számított 20 hónap, azzal, hogy az I. ütemnek be kell fejeződnie a szerződéskötést követő 151. naptári napig, és ezen időpontig vállalkozó által maximálisan felhasználható – az I. ütemre vonatkozó – összeg a tartalékkerettel együtt nettó 1 800 000 000 HUF, azaz nettó egymilliárd-nyolcszázmillió forint. Ezen határidőn belül vállalkozónak teljesítenie kell az ajánlatában az I. ütemre vállalt munkákat, el kell érnie azon műszaki tartalmat – készültségi szintet –, amelynek megvalósítását az I. ütem végére vállalta, azzal, hogy az eddig elkészült tartalom nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot. Az addig elvégzett munkából közvetlen veszélyhelyzet ne keletkezzen az intézményben tartózkodók számára, és az intézmény használatát se akadályozza (például a közlekedő utak biztonságosak legyenek).
A kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatálybalépését felfüggesztő feltétel.
A II. ütem – amely a teljes kivitelezés befejezéséhez szükséges fennmaradó feladatok elvégzését foglalja magában – megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha megrendelő cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 123. napig jelzik vállalkozó felé, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben határidőn belül nem nyilatkozik megrendelő, a szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, a II. ütem nem kerül megvalósításra.
A beszerzés tárgya kiterjed a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételben előírtakra, azaz komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint külső területrendezési munkákat is magába foglal, új akadálymentesítő személyfelvonó és új teherfelvonó létesítését is tartalmazza, térszín alatti épületbővítési munkákat is magába foglal, a munkára az épület – részben – üzemszerű működése közben kerül sor.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000 Építési munkák, 45453100 Felújítás

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 6 078 489 194 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 80
2. Organizáció és műszaki ütemterv minősége. Súlyszám 20
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 92-164613 13.5.2015

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 137-251441 18.7.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Román csarnok kivitelezés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
9.10.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 6 078 489 194 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1. A Magyar Építő Zrt. Kkv. szerinti minősítése: középvállalkozás.
2. Ajánlattevők neve, címe:
— Magyar Építő Zrt., 1149 Budapest, Pillangó u. 28.,
— Laki Épületszobrász Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.,
— Kész Építő és Szerelő Zrt., 6722 Szeged, Gutenberg u. 25–27.,
— Kipszer Fővállalkozási és Tervező Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
11.11.2015