Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 402179-2015

Normál nézet megjelenítése

14/11/2015    S221

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2015/S 221-402179

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosító szám: AK21872
Postai cím: Salgótarjáni út 12–14.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Címzett: Görözdi György
Telefon: +36 14606993
Fax: +36 14606993

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: egyesület
I.3)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
MTK Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó részletes kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, és a stadion teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: 1087 Budapest, Törökbecse u. 20. szám alatti, 38852/6. hrsz. A telek a Hungária körút, Százados út, Sport u., Törökbecse u. és Salgótarjáni út által lehatárolt terület, ahol korábban is az MTK stadionja működött.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
MTK Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó részletes kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, és a stadion teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45212224 Stadion építése, 45212200 Sportlétesítmények kivitelezése, 71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 6 310 503 818 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF).. Súlyszám 70
2. 2. Építési és tervezési minőség- és folyamatbiztosítási terv. Súlyszám 20
3. 3. Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap) (az ajánlati felhívás II.3) pontjában meghatározott időtartamhoz képest) (A Kbt. 71. § (7) szakasza alapján 30 napnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad ajánlatkérő. 0 napos vállalás is tehető. A 0 napos vállalás esetén a ponthatár alsó határával azonos pontszámot ad ajánlatkérő.). Súlyszám 10
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 122-221785 27.6.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: MTK Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó részletes kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, és a stadion teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
8.10.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Z-W MTK konzorcium (amelyet alkotnak: ZÁÉV Építőipari Zrt. közös ajánlattevő, 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. és West Hungária Bau Kft. közös ajánlattevő, 2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.)
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 4 780 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 6 310 503 818 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
I. Nyertes ajánlattevő: Z-W MTK konzorcium (amelyet alkotnak: ZÁÉV Építőipari Zrt. közös ajánlattevő, 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. és West Hungária Bau Kft. közös ajánlattevő, 2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.), ajánlattevő.
A ZÁÉV Építőipari Zrt. közös ajánlattevő (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
A West Hungária Bau Kft. közös ajánlattevő (2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint középvállalkozásnak minősül.
II. Ajánlattevők neve, címe:
1.) Z-W MTK konzorcium (amelyet alkotnak: ZÁÉV Építőipari Zrt. közös ajánlattevő, 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. és West Hungária Bau Kft. közös ajánlattevő, 2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.);
2.) Market Építő Zrt., 1037 Budapest, Bojtár u. 53.;
3.) Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark, D épület);
4.) Épkar Zrt., 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
11.11.2015