Works - 402190-2020

28/08/2020    S167

Lithuania-Kaunas: Construction work

2020/S 167-402190

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kauno miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188764867
Postal address: Laisvės al. 96
Town: Kaunas
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-44251
Country: Lithuania
Contact person: Indra Jasiukaitienė
E-mail: indra.jasiukaitiene@kaunas.lt
Telephone: +370 37220270
Fax: +370 37223106
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4786
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro Kaune, Perkūno al. 5 rekonstravimo ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro Kaune, Perkūno al. 5 rekonstravimo ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų darbo projektų parengimas pagal techninį projektą „Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5, Kaune, rekonstravimo projektas“ ir techninį projektą „Automobilių saugyklos su teniso aikštynu (S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras Perkūno al. 5, Kaune) statybos projektas“ ir darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas) (techninė dokumentacija), rekonstravimo bei statybos darbų atlikimas pagal parengtus darbo projektus, techninę dokumentaciją bei darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų suteikimas. Perkami po 2018 m. sudarytos rangos sutarties nutraukimo likę neatlikti darbai. Darbų atlikimo terminas yra 18 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Į darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl tiekėjo kaltės.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 27 764 256.20 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45223310 Underground car park construction work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Perkūno al. 5, Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro Kaune, Perkūno al. 5 rekonstravimo ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų darbo projektų parengimas pagal techninį projektą „Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5, Kaune, rekonstravimo projektas“ ir techninį projektą „Automobilių saugyklos su teniso aikštynu (S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras Perkūno al. 5, Kaune) statybos projektas“ ir darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas) (techninė dokumentacija), rekonstravimo bei statybos darbų atlikimas pagal parengtus darbo projektus, techninę dokumentaciją bei darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas statybos užbaigimo aktas)) suteikimas. Perkami po 2018 m. sudarytos rangos sutarties nutraukimo likę neatlikti darbai. Darbų atlikimo terminas yra 18 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Į darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl tiekėjo kaltės.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Darbams taikomo statinio papildomo garantinio terminas / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Tiekėjo ypatingo statinio statybos vadovo patirtis / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuris numato kad perkančioji organizacija tarptautinį pirkimą skelbiamų derybų būdu gali atlikti jeigu atviram konkursui visi pateikti pasiūlymai yra nepriimtini, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos. Perkančioji organizacija gali neskelbti skelbimo apie pirkimą, kai į derybas kviečiami visi vykusiam atviram konkursui pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir formalius pirkimo procedūros reikalavimus.

Visi atviram konkursui pateikti pasiūlymai – nepriimtini ir atmesti, į derybas pakviesti visi vykusiam atviram konkursui pasiūlymus pateikę tiekėjai. Pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 149-364364
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro Kaune, Perkūno al. 5 rekonstravimo ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: UAB „Autokausta“
National registration number: 135007799
Postal address: Marvelės g. 199B
Town: Kaunas
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-46204
Country: Lithuania
E-mail: konkursai@autokausta.lt
Telephone: +370 37397555
Internet address: https://www.autokausta.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 27 764 256.20 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 1 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Darbo projekto parengimas.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Postal code: LT-44312
Country: Lithuania
E-mail: kauno.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 37490941
Internet address: http://kat.teismai.lt/lt/titulinis.html
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/08/2020