A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 402244-2021

06/08/2021    S151

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 151-402244

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosító szám: 19804651242
Postai cím: Salgótarjáni Út 12-14. 38852/6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Telefon: +36 302780886
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MTK SPORTPARK ÁTTERVEZÉS

Hivatkozási szám: EKR000585772021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

MTK Sportpark meglévő részletes kivitelezési tervdokumentációjának áttervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírása szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 480 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Érintett ingatlan: HRSZ.: 38831

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A fejlesztési terület (HRSZ.: 38831) a Magyar Állam tulajdonában lévő volt ipari terület.

Az Ajánlatkérő nyílt tervpályázatot írt ki a létesítmény megtervezésére 2017 februárjában, melyet a SAGRA Építész Kft. nyert meg. A SAGRA Építész Kft. által elkészített engedélyezési dokumentáció alapján az építési engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala, V. kerületi Hivatala, 2018. április 3.-án adta ki. Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya 2021. február 4-én adta ki végzését, melyben az Ajánlatkérő építtetőként való belépését fogadta el, az Ajánlatkérő lett az építési engedélyben megnevezett, jogutódként.

A SAGRA Építész Kft. az MTK Sportpark részletes kiviteli tervdokumentációját elkészítette. A SAGRA Építész Kft. tervezési szerződésnek teljesítése lezárult, az elszámolásra sor került, az Ajánlatkérő a szerzői (felhasználási) jogokat teljeskörűen és korlátozásmentesen megszerezte.

Az építési engedély és az alapját képező tervek, dokumentumok az áttervezési szerződés megkötésekor a nyertes ajánlattevő részére átadásra kerülnek, azokat a Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott tervezési (vállalkozási) szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználnia a tervezéshez a nyertes ajánlattevőnek.

A meglévő tervdokumentációk áttervezését a nyertes Ajánlattevőnek úgy kell megvalósítania, hogy az ne igényelje az építési engedély módosítását

A Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott Áttervezési Program (ami a tervezési (vállalkozási) szerződés részét képező Közbeszerzési Műszaki Leírásként szolgál) ennek figyelembevételével került összeállításra.

Az építési engedély módosítását nem igénylő változtatásokat legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült az eltérést ábrázoló tervrajzot, valamint annak ismertető munkarészét.

A meglévő építési engedély adta keretek között a nyertes Ajánlatevő feladata az épületek esztétikai és építészeti megjelenésének felülvizsgálata és az azokkal kapcsolatos esetleges változtatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozása.

A tervezett MTK Sportpark legfőbb egységei az alábbiak:

- „A” (M) épület - MTK irodák, közösségi helyiségek, kegyhely, Brüll Akadémia helyiségei, Sportegészségügyi Központ, nettó alapterület 3 866 m2, amelyből az irodák nettó alapterülete 892 m2.

- „B” (T) épület - fedett sportterületek (multifunkcionális sportcsarnok) a kiegészítő területekkel nagycsarnok, illetve rendezvényterem épülete, nettó alapterület 17 018 m2, a sportcsarnokban kialakításra kerül 4990 ülőhelyes lelátó, a csarnok sportfelületként berendezhető teljes alapterülete 5204 m2, amelyen mobil sportpadlóval 5 db szabvány méretű kosárlabda pálya, vagy 4 db szabvány méretű futsal pálya, vagy 4 db szabvány méretű kézilabda pálya kialakítható

- „C” (K) épület - fedett sportterületek (multifunkcionális sportcsarnok) a kiegészítő területekkel kiscsarnok épülete; nettó alapterület 11 377 m2, a csarnok sportfelületként berendezhető teljes alapterülete 3896 m2, amelyen sportpadlóval 4 db szabvány méretű kosárlabda pálya, vagy 3 db szabvány méretű futsal pálya, vagy 3 db szabvány méretű kézilabda pálya kialakítható

- Szabadtéri pályák és funkciók - 2 db teljes méretű labdarúgó pálya, valamint egyéb szabadtéri sportfelületek

- Belső úthálózat és parkolók (fedett és nyitott parkolók) - 721 db nyitott parkoló és 6 db buszparkoló, a fedett parkoló alapterülete 2880,06 m2

- Parkosított zöldfelületek és gazdasági kiszolgáló épület

A tervezési (vállalkozási) szerződés teljesítése keretében a megvalósításához szükséges, a nyertes Ajánlattevő által elkészítendő építészeti-műszaki tervdokumentációk:

- Áttervezési Koncepció terv (egyszerűsített 1:200 szintű kidolgozottsággal, látványtervek),

- Kiviteli tervdokumentáció (elkészítése a Magyar Építész Kamara 2017. május 26-án hatályba lépett A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei szabályzata alapján kell, hogy történjen),

- Hiányzó (lejárt) szakhatósági, és közműszolgáltatói hozzájárulások megszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése (Közmű tervdokumentáció),

- Szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások megkérése és beszerzése,

A tervezési feladat elvégzése keretében szükséges továbbá az elkészített Kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódó árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, továbbá be kell szerezni valamennyi, az MTK Sportpark teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, közmű szolgáltatói, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat, amik a tervezési (vállalkozási) szerződés hatályba lépésekor nem állnak rendelkezésre.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá

- közreműködés a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában,

- Tervezői művezetés (és rendelkezésre állás).

A beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés, és a tervezői művezetés ugyanakkor a tervezési (vállalkozási) szerződés hatályba lépésével még nem lép hatályba, a szerződés ezen feladatokra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérő lefolytatja az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, és megvalósítja az építési munkákat.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3.2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember vezető tervezői (É/1 bejegyzéssel) szakmai címmel rendelkezik-e (igen/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3.2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember törvény vagy kormányrendelet által alapított, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 3. § szerinti művészeti (építészeti) szakmai elismeréssel rendelkezik-e (pl Ybl-díj, Pro Architectura díj…) (0-2 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Ajánlattevő rendelkezik-e a III.1.3.2 alkalmassági feltételre megjelölt szakemberen felül további a tervezési feladat ellátásába bevonásra kerülő vezető tervező (É/1 bejegyzéssel) szakmai címmel rendelkező tervezővel (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő (É/1 kategóriájú) vezető tervezővel, aki részt vett olyan Multifunkciós sportlétesítmény tervezésében, amely Multifunkciós sportlétesítményben a mobil sportpadló telepítésével/átrendezésével egyidejűleg legalább 5 db kosárlabda pálya méretű sportpálya kialakítható (igen/nem) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel

2) II.2.5) Értékelési szempontok vonatkozásában:

Multifunkciós sportlétesítmény alatt Ajánlatkérő egyrészt érti a multifunkciós sportcsarnokot önmagában, továbbá olyan épületegyüttest (épület komplexumot) amely alkalmas hazai és nemzetközi szintű sportesemények, nagyszabású koncertek, show műsorok, kiállítások és egyéb jelentős látogatószámot igénylő események megrendezésére.

Vezető tervező alatt Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) pontjában meghatározottakat érti.

4) III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:

Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre jutó nettó szerződéses ellenérték (amennyiben ez megállapítható), a hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 10%-a (tíz százalék). Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre jutó nettó szerződéses ellenérték nem állapítható, úgy a hibás teljesítési kötbér fix összeg, 10 000 000,- (tízmillió) forint. A hibás teljesítési kötbér egyszeri tétel, hibás teljesítésenként egyszer érvényesíthető. A hibás teljesítési kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg a nettó Tervezési Díj 15%-át (tizenöt százalék).

Meghiúsulási kötbér mértéke: A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj (ide nem értve a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel, és a tervezői művezetés díját). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a.

A meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén késedelmi (és hibás teljesítési) kötbér nem érvényesíthető.

Az Ajánlatkérő a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel, és a tervezői művezetési szolgáltatás meghiúsulása esetére is kiköt meghiúsulási kötbért, amennyiben az adott szolgáltatások (vagy azok bármelyike) lehívására sor kerül az Ajánlatkérő részéről, és az adott szolgáltatások (vagy azok bármelyike) a nyertes Ajánlattevő érdekkörében bekövetkezett okból meghiúsul. A meghiúsulási kötbér előre meghatározott összeg, a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel kapcsán 10 000 000,- forint (tízmillió forint), míg a tervezői művezetés kapcsán 15 000 000,- forint (tizenötmillió forint).

Teljesítési Biztosíték: a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a (ide nem értve a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel, és a tervezői művezetés díját). Ezen kötelezettség teljesítésének időpontja a szerződés hatálybalépésének időpontja. A teljesítési biztosítéknak a teljesítés befejezésének napjáig hatályban kell maradnia.

Jólteljesítési Biztosíték: a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a (ide nem értve a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel, és a tervezői művezetés díját). A Jólteljesítési biztosítékot a tervezési (vállalkozási) szerződés szerinti, a részletes kivitelezési tervdokumentáció végleges elfogadása időpontjában (ami alatt a vonatkozó Teljesítési Szakasz teljesítésigazolását érti az Ajánlatkérő) kell az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani.

Jótállás: 60 hónap

A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 098-256624
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

MTK SPORTPARK ÁTTERVEZÉS

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SAGRA Építész Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13840765241
Postai cím: Krecsányi Utca 18. I.em 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: sagra@sagra.hu
Telefon: +36 209315568
Internetcím: http://www.sagra.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 480 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

épületgépészeti tervezés, elektromos tervezés, tartószerkezeti tervezés, sporttechnológiai tervezés, környezetrendezés tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az ajánlattevők neve és címe (ország is) valamint adószáma:

- SAGRA Építész Kft. (HU 1025 Budapest Krecsányi Utca 18. I.em 5., adószám: 13840765-2-41)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/08/2021