Árubeszerzések - 402328-2017

12/10/2017    S196    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Kiskunhalas: Különféle élelmiszertermékek

2017/S 196-402328

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
AK04057
Kuruc vitézek tere 17.
Kiskunhalas
6400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stírné Prikidánovics Tímea, igazgató
Telefon: +36 77422570
E-mail: stirtimea@gmail.com
Fax: +36 77422570
NUTS-kód: HU331

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kigsz.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.jog-asz.eu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Piegelné Dr. Csényi Magdolna Ügyvédi Iroda
Thúry J. u. 4/b 1. em. 4.
Kiskunhalas
6400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piegelné dr. Csényi Magdolna
Telefon: +36 77529810
E-mail: kozbeszerzes@jog-asz.eu
Fax: +36 77529810
NUTS-kód: HU331

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jog-asz.eu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Piegelné Dr. Csényi Magdolna Ügyvédi Iroda
Thúry J. u. 4/b 1. em. 4.
Kiskunhalas
6400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piegelné dr. Csényi Magdolna
Telefon: +36 77529810
E-mail: kozbeszerzes@jog-asz.eu
Fax: +36 77529810
NUTS-kód: HU331

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jog-asz.eu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Húsok beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
15800000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés alapján húsok beszerzése:

1. rész: húskészítmények;

2. rész: baromfi húsrészek;

3. rész: sertés – és marhahúsrészek.

A műszaki dokumentációban megadott mennyiségtől ajánlatkérő + 15 %-al eltérhet.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés keretein belül húskészítmények beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15131700
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:

6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.

6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Húskészítmények szállítása 8,5 hónapon keresztül.

9 460 kg, 210 db.

A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 15/12/2017
Befejezés: 31/08/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés keretein belül baromfihús részek beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15112000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:

6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.

6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Baromfihús részek szállítása 8,5 hónapon keresztül.

25 800 kg.

A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 15/12/2017
Befejezés: 31/08/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés keretein belül sertés- és marhahús részek beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15110000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:

6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.

6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sertés – és marhahúsrészek szállítása 8,5 hónapon keresztül.

30 000 kg.

A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 15/12/2017
Befejezés: 31/08/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 3.-4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12 – 16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bekezdés az irányadó.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál korábbi keltezésű nem lehet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében alkalmazandó.

A 321/2015. (X.30.) korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell.

Valamennyi rész vonatkozásában:

P1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, nem szükséges! A beszámolóval lezárt üzleti év alatt ajánlatkérő a beszámoló közzétételének időpontját tekinti irányadónak. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon.

(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bek., 19. § (1) bek. b) pontja és (2) és (3) bekezdései szerint.)

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – a közbeszerzés tárgyából (az adott rész szerinti áru eladásából és szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik mert olyan jogi formában működik, amely tekintetéből az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmassági igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) Az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében alkalmatlan, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző 3, beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt, ha működésének ideje alatt a:

1. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (húskészítmények) származó nettó árbevétele elérte a nettó 1 500 000 HUF-t;

2. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (baromfihús) származó nettó árbevétele elérte a nettó 5 000 000 HUF-t;

3. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (sertés és marhahús részek) származó nettó árbevétele elérte a nettó 5 000 000 HUF-t.

P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (az adott rész szerinti áru eladásából és szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

1. rész (húskészítmények) esetében: nettó 4 000 000 HUF;

2. rész (baromfi húsrészek) esetében: nettó 12 000 000 HUF;

3. rész (sertés – és marhahúsrészek) esetében: nettó 7 000 000 HUF.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 69. § (6) – (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében alkalmazandó:

M/1) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (az adott rész szerinti áru eladása és szállítása) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetése, a teljesített referencia – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása. A referenciákat bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége),

— a referencia tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt -e.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján elegendő az egységes közbeszerzési dokumentum IV. rész a szakaszának („az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db az alábbi szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (az adott rész szerinti áru eladása és szállítása) szerinti referenciával, ahol a referencia mennyisége elérte legalább:

1. rész (húskészítmények) esetében: 4 730 kg, 105 db;

2. rész (baromfi húsrészek) esetében: 12 900 kg;

3. rész (sertés – és marhahúsrészek) esetében: 15 000 kg.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) – (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a számlák értékét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, havonta, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak és a szerződés szerint.

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok:

— Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.

— Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII t figyelembevételével.

— A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.

A részletes fizetési feltételeket a szerződés – tervezet tartalmazza.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

— Késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződés – tervezetben részletezettek szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/11/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/11/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Piegelné dr. Csényi Magdolna Ügyvédi Iroda, 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/b 1. em. 4.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2018.05.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a közbeszerzési dokumentációt – az eljárást megindító felhívás I/3.) pontjában meghatározott címen keresztül – elérő gazdasági szereplők személyét megismerhesse, ezen gazdasági szereplők az elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbiakban részletezett adatokat és információkat az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani:

— az ajánlattevő neve és székhelye,

— az ajánlattevő levelezési címe,

— az ajánlattevő e-mail címe,

— az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény azonosító száma,

— kapcsolattartó neve, telefonos és elektronikus elérhetősége.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentáció – az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában meghatározott címen legalább 1 ajánlattevő vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó által – történő igazolt elérése, az elérést igazoló dokumentumot egyebekben az ajánlathoz is csatolni szükséges.

2. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban:1” 30 napként értelmezendő, a felhívásban csak technikai okok miatt szerepel 1 hónap, mivel a hirdetményminta a napban való rögzítést – a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak ellenére – nem teszi lehetővé.

3. Ajánlatkérő a P/1, P/2;M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

4. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

7. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. §-a alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

8. Ajánlatkérő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni.

9. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § (3) bekezdés az irányadó.

10. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz csatolni szükséges.

11. Üzleti titkot tartalmazó irat benyújtása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § -ában foglaltakra.

12. Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott termékek, valamint a tárolás és a szállítás módja megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.

14. A teljes ajánlati felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép – európai helyi idő szerint értendő (CET).

15. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Piegelné dr. Csényi Magdolna.

Lajstomszáma: 00179.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/10/2017