Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 402400-2020

28/08/2020    S167

Hrvatska-Rijeka: Građevinski radovi

2020/S 167-402400

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 142-348409)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
Nacionalni registracijski broj: 33196059754
Poštanska adresa: Titov trg 3
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Branimir Tauzer, mag. ing. aedif.
E-pošta: apos@rijeka.hr
Telefon: +385 51209353
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://apos.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)

Referentni broj: 03-2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45000000 Građevinski radovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje i izgradnja dvije građevine po sistemu „ključ u ruke“.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/08/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 142-348409

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:
Datum: 28/11/2020
Lokalno vrijeme: 00:00
Glasi:
Datum: 16/12/2020
Lokalno vrijeme: 00:00
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 31/08/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 18/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 31/08/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 18/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: