Tarned - 402415-2016

16/11/2016    S221    Euroopa Liidu Kohus - Tarned - Hanketeade - Piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Teenistusautode pikaajaline rent

2016/S 221-402415

Hanketeade

Asjad

Legal Basis:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Liidu Kohus
00008500266
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Kontaktisik: service du courrier officiel – à l'attention de l'unité "Services généraux et matériel roulant"
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: LU000

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://curia.europa.eu

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Kontrollikoda
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: LU000

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eca.europa.eu

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Komisjon – OIL
Luxembourg
2920
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: LU000

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
12E, rue Guillaume Kroll
Luxembourg
1882
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: LU000

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://cdt.europa.eu/fr/Pages/Homepage.aspx

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Investeerimispank
98-100, boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg
2950
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: LU000

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eib.europa.eu/

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Liidu Nõukogu
rue de la Loi/Wetstraat 175
Bruxelles
1048
Belgia
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: BE10

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.consilium.europa.eu

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Komisjon – OIB
rue de la Loi/Wetstraat 170
Bruxelles
1049
Belgia
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: BE10

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/oib/index_fr.htm

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Liidu Regioonide Komitee
rue Belliard/Belliardstraat 99-101
Bruxelles
1040
Belgia
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: BE10

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
rue Belliard/Belliardstraat 99
Bruxelles
1040
Belgia
Telefon: +352 4303-1
E-post: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650
NUTS kood: BE10

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eesc.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
Leping hõlmab ühishanget
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Teenistusautode pikaajaline rent

Viitenumber: COJ-PROC-16/022.
II.1.2)CPV põhikood
34110000
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Teenistusautode, sedaanautode või tarbesõidukite, universaalautode ja/või minibusside pikaajaline rent Luxembourgi ja Brüsseli tegevuskohtade jaoks.

Iga osa jaoks on planeeritud 2aastane raamleping, mida on võimalik 2 korda 12 kuu kaupa pikendada.

Punktis II.2 nimetatud kogused vastavad Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse, Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee vajadustele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Autode pikaajaline rent Luxembourgi tegevuskoha jaoks

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
34111200
34111100
34114400
34136100
34136200
34136000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000
Põhiline teostamise koht:

Luxembourg.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenistusautode, sedaanautode või tarbesõidukite, universaalautode ja/või minibusside pikaajaline rent Luxembourgi tegevuskoha jaoks.

Nimetatu hõlmab ligikaudu 119 sedaanautot ning 22 tarbesõidukit, universaalautot ja/või minibussi 48 kuuks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 5
Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:

kandidaatide arv ei ole piiratud.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Nimetatud kogused vastavad Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse ja Euroopa Investeerimispanga vajadustele.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Autode pikaajaline rent Brüsseli tegevuskoha jaoks

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
34111200
34111100
34114400
34136100
34136200
34136000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100
Põhiline teostamise koht:

Brüssel.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenistusautode, sedaanautode või tarbesõidukite, universaalautode ja/või minibusside pikaajaline rent Brüsseli tegevuskoha jaoks.

Nimetatu hõlmab ligikaudu 135 sedaanautot ning 32 tarbesõidukit, universaalautot ja/või minibussi 48 kuuks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 5
Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:

kandidaatide arv ei ole piiratud.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Nimetatud kogused vastavad Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee vajadustele.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

riigi nimi, kus asub kandidaadi peakorter või kus asub tema ise, lepinguvaldkonna äriregistrisse kuulumine, mida tõendavad asukohariigi õigusaktide alusel asjakohased dokumendid (näiteks äriühingu registreerimise dokument ja/või põhikirja ja asutamislepingu kõige uuem versioon või väljavõte nimetatud dokumentidest).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— kandidaadi (üksik äriühing või ühendus) viimase 3 majandusaasta keskmine aastane kogukäive autode pikaajalise rentimise valdkonnas;

— piisav finantssuutlikkus, et tagada lepingu pidev ja rahuldav täitmine kogu lepingu kestuse vältel.

Pakkujad peavad hankijale esitama piisavalt teavet oma finantsseisu kohta, eeskätt tõendeid selle kohta, et neil on piisavalt vajalikke rahalisi ressursse ja vahendeid.

Pakkuja rahalist ja majanduslikku suutlikust hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

— äriühingu määratud esindaja korrakohaselt allkirjastatud kinnitus, milles esitatakse viimase 3 majandusaasta aastane kogukäive ning pikaajalise rentimise valdkonna erikäive (üksik äriühing või ühendus);

— koopiad bilansist või bilansi väljavõtetest ja kasumiaruannetest viimase 3 majandusaasta lõikes ning ka koopiad kõikidest kõnealuste majandusaastate kohta juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud aruannetest (kui neid on).

Vt lisateabe saamiseks pakkumise iseloomustuse I osa (osalemistaotluse esitamise kutse).

Võimalikud miinimumnõuded:

— autode pikaajalise rentimise valdkonna minimaalne aastakäive viimase 3 majandusaasta lõikes: 7 000 000 EUR (1. osa kohta), 4 500 000 EUR (2. osa kohta).

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— pakkujate tehniline võimsus ja kutsesuutlikkus, et tagada lepingu pidev ja rahuldav täitmine kogu lepingu kestuse vältel.

Pakkujad peavad hankijale esitama piisavalt teavet oma tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkuse kohta, eeskätt tõendeid selle kohta, et neil on olemas ressursid ja oskused lepingu pideva ja rahuldava täitmise tagamiseks kogu lepingu kestuse vältel;

— loetelu viimase 3 aasta jooksul täidetud samalaadsetest lepingutest. Loetelu peab sisaldama võimalikult palju üksikasjalikku teavet iga täidetud lepingu kohta, eelkõige abisaajate nimesid ja andmeid ning lepingute objekte (renditud autode arv ja tüüp);

— kinnitus teenuseosutaja infrastruktuuri ja keskmise aastase töötajate arvu kohta (mille eesmärk on eelkõige tagada suutlikkus tellimustele reageerida);

— dokument, kus on ära toodud kõik kandidaadi ja tema tarnijate (rehvimüügikohad, keretöid tegevad ettevõtted, garaažid) võetud meetmed, et vastata keskkonnanõuetele rehvide käitlemise, (hävitamine, ringlussevõtt, ladustamine), kasutatud õlide ja kasutusaja ületanud sõidukite mõistes.

Võimalikud miinimumnõuded:

— arvesse võetakse taotlusi üksnes nendelt äriühingutelt, kes on kõnealuses sektoris töötanud vähemalt 5 aastat;

— kandidaadid peavad tagama ja tõendama, et kui renditud autodel tekib rikkeid, suudavad nad väljakutsetele reageerida 4 töötunni jooksul;

— keskkonnaaspekte käsitlevad kandidaatide esitatud dokumendid võimaldavad hankijal tagada, et kandidaat rakendab asjakohaseid keskkonnajuhtimismeetmeid. Kui pakkujal või ühendusel, millesse pakkuja kuulub, on ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) tunnistus või standardile ISO 14000 vastavust tõendav tunnistus, loetakse need meetmed võetuks.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Tulevase raamlepingu käigus peab pakkuja, kellega leping sõlmitakse, tagama vastavuse Euroopa või Luxembourgi keskkonda käsitlevatele õigusaktidele (1. osa) või Belgia keskkonda käsitlevatele õigusaktidele (2. osa), samuti pakkumise iseloomustuses nõutud või tema pakkumises nimetatud keskkonnakaitsega seotud spetsifikatsioonidele.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/12/2016
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
Kuupäev: 12/01/2017
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Kõrvalejätmis- ja valikukriteeriume käsitleva kinnituse näidis on koos kõigi käesoleva pakkumiskutse dokumentidega avaldatud aadressil

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
04/11/2016