Služby - 402417-2016

16/11/2016    S221

Itálie-Ispra: Pozemní pozorování pro ověřování (GBOV) globálních pozemních produktů programu Copernicus

2016/S 221-402417

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC), Directorate D — Sustainable Resources Directorate
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
Kontaktní osoba: C. Santi, Finance and Procurement Unit
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilu zadavatele: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2005
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pozemní pozorování pro ověřování (GBOV) globálních pozemních produktů programu Copernicus.

II.1.2)Hlavní kód CPV
48810000 Informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský program monitorování země Copernicus (dříve známý pod názvem GMES, globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) vstoupil do provozní fáze po přijetí programu počátečních provozních činností GMES pro období let 2011 až 2013. Globální pozemní složka, dále uváděna zkráceně jako „globální pozemní“ nebo zkratkou GL, je označena jako složka útvaru monitorování země, jedna ze 2 služeb určených k operačnímu provádění v rámci výše uvedeného nařízení.

Účelem této zakázky je zřídit a provozovat systematický sběr a distribuci pozemních pozorování pro ověřování pozemních produktů pozorování Země, které byly vytvořeny v rámci globální pozemní složky. Činnosti zakázky jsou organizovány v rámci jedné položky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
35631200 Průzkumné družice
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Nařízení Copernicus – nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 377/2014.
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa v části I.3.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/12/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/12/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Entrance Building, Room 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání se může zúčastnit nanejvýš 1 oprávněný zástupce od každého uchazeče. Žádost je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 22.12.2016.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa v části I.3.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/11/2016