Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 402419-2016

16/11/2016    S221

Italia-Ispra: Contracte-cadru pentru serviciul de întreținere a instalațiilor JRC de încercare privind emisiile din laboratoarele VELA

2016/S 221-402419

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Joint Research Centre (JRC), Directorate C: Energy, Transport and Climate
Adresă: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Localitate: Ispra VA
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
Persoană de contact: Daria Konitz
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilului cumpărătorului: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1893
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: cercetare.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contracte-cadru pentru serviciul de întreținere a instalațiilor JRC de încercare privind emisiile din laboratoarele VELA.

Număr de referinţă: JRC/IPR/2016/C.4/5013/OC.
II.1.2)Cod CPV principal
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei proceduri de achiziții publice este de a încheia contracte-cadru pentru servicii de întreținere preventivă și corectivă a instalațiilor și instrumentelor din laboratoarele VELA, precum și pentru asistență tehnică specifică, astfel cum se descrie în caietul de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 1 – echipamente de măsurare a emisiilor și sisteme de siguranță

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Situl din Ispra.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciul de întreținere preventivă și corectivă a echipamentelor de măsurare a emisiilor și a sistemelor de siguranță din laboratorul VELA. Acest contract va acoperi anumite părți și componente ale instalațiilor VELA 1, VELA 2, VELA 3, VELA 5, VELA 6, VELA 7, VELA 8, VELA 9, precum și o serie de instrumente autonome.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Orizont 2020.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2 – sisteme de climatizare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Situl din Ispra.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciul de întreținere preventivă și corectivă a sistemelor de climatizare din laboratorul VELA. Acest contract va acoperi anumite părți și componente ale instalațiilor VELA 1, VELA 2, VELA 3, VELA 5, VELA 6, VELA 7, VELA 8, VELA 9, precum și o serie de instrumente autonome.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Orizont 2020.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 3 – dinamometru de șasiu din cadrul instalației VELA 2

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Situl din Ispra.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Instalația de încercare VELA 2 este amplasată la situl din Ispra. VELA 2 este o instalație de încercare privind emisiile autovehiculelor, echipată cu un dinamometru de șasiu 4 x 4.

Se solicită servicii de întreținere preventivă și corectivă a dinamometrului de șasiu din cadrul instalației VELA 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Orizont 2020.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 4 – echipamente de măsurare a emisiilor din cadrul instalației VELA 2

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Situl din Ispra.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Instalația de încercare VELA 2 pentru măsurarea emisiilor este echipată cu un sistem complet de măsurare a emisiilor, alcătuit din:

— 2 bancuri de analizare a gazelor MEXA;

— tunel de diluție și sistem de eșantionare cu volum constant (constant volume sampler – CVS);

— sistem de asistență pentru conducătorul auto;

— sistem de gestionare a încercărilor [sistem de încercare privind emisiile vehiculelor (Vehicle Emission Test System – VETS)].

Se solicită servicii de întreținere preventivă și corectivă a echipamentelor de măsurare a emisiilor din cadrul instalației VELA 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Orizont 2020.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/12/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/12/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

JRC, Reception building, first floor, room 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/11/2016