Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 402469-2020

28/08/2020    S167

Magyarország-Zalaegerszeg: Sportlétesítmények kivitelezése

2020/S 167-402469

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51967804
Postai cím: Zárda utca 25.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósa Eszter
E-mail: drkovacsevaugyved@gmail.com
Telefon: +36 309675760
Fax: +36 92310195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mindszenty.net

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tornacsarnok és vívóterem építése

Hivatkozási szám: EKR000009212019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tornacsarnok és vívóterem építése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212222 Edzőterem, tornacsarnok építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45311200 Villamos szerelés
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25. (976/2 és 976/3 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A tornacsarnok 29,4x44,6 m belméretű, 9,1m szabad belmagasságú, három természetes részre osztható, egyik hosszoldalán 228 m2-es lelátóval kialakított előregyártott vasbeton pillérvázas, acél rácsszerkezettel fedett tér. A vívócsarnok 18x38,1m belméretű, 3,8m szabad belmagasságú, monolit és előregyártott vasbeton elemekből összeállított tér. Az épületek közti kiszolgáló terek hagyományos falazott, monolit vb. szerkezetűek. A létesítmény összes hasznos alapterülete összességében 3994 m2. A létesítményt komplett, használatra alkalmas kivitelben, az épületgépészeti, villamos és sporttechnológiai berendezésekkel együtt kell megvalósítani. Épületgépészeti feladat a hőtermelő berendezés bővítése 2 db 150 kW-os gázkazánnal, és fűtési távvezeték építése a kazánházból, használati melegvíz előállítása, padlófűtés a tornacsarnok alapfűtéseként, melegvíz üzemű termoventilátoros fűtés a vívócsarnokban, acéllemez lapradiátoros fűtés kiszolgáló helyiségek öltöző és közlekedő terekben, a csarnoktér légfűtés és szellőző hálózata, szabályozó, vezérlő, rezgés- és hangcsillapító elemekkel, 5500 lm3/h teljesítményű energia visszanyeréssel ellátott szellőztető berendezéssel, a vívóterem friss levegős, kiegyenlített nyomásviszonyú szellőztető rendszere 4 200 lm3/h légkezelő berendezéssel, az öltözők, zuhanyzók, WC-blokkok, belső terű helyiségek friss levegős, depressziós nyomásviszonyú szellőztető hálózata 2 800 + 3 800 +1 200 lm3/h teljesítménnyel. Épületvillamos feladat a szabványban előírt alap, biztonsági világítás, erőátvitel villamos energia ellátása. A tervezett villamos berendezések összteljesítménye: 120 kVA Az épület berendezése: tűzjelző, vagyonvédelem, kamerás megfigyelő rendszer, információtechnológiai hálózatok, hangosítás, hő- és füstelvezetés, 4 szintes akadálymentes felvonó, mobil térelválasztók, sporttechnológia, lelátó padok, tűzvédelmi berendezés. Feladat az épület közműellátásához szükséges csatlakozó vezetékek megépítése, a csapadékvíz elvezetés és ingatlanon belüli közlekedési létesítmények kialakítása. Az útburkolatok és 24 db parkolóhely területe 810 m2, a gyalogos forgalmú térburkolatok területe 1145 m2. A beruházás része az utca felőli kerítés bontása és 187 fm új kerítés, kapuk, kerékpár és hulladéktároló építése, valamint az ingatlanon közútcsatlakozás, forgalomcsillapító küszöbök, új járda és 45 db közterületi parkoló létesítése, összesen 1530 m2 területen. A létesítményhez kapcsolódik a meglevő kosárlabda és teniszpályák, melléképület bontása, új kosárlabdapálya létesítése, és a külső környezet rendezése. A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevő köteles a kivitelezési munkát a készített kivitelezési tervdokumentáció alapján (azzal, hogy a beépített bútorok nem részei jelen eljárásnak), teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 158-389731

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tornacsarnok és vívóterem építése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67720842
Postai cím: Szívhegyi út 38.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@bgepito.hu
Telefon: +36 303861252
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 424 999 656.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás időpontja 2020. augusztus 14.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/08/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212222 Edzőterem, tornacsarnok építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45311200 Villamos szerelés
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25. (976/2 és 976/3 hrsz.)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tornacsarnok 29,4x44,6 m belméretű, 9,1m szabad belmagasságú, három természetes részre osztható, egyik hosszoldalán 228 m2-es lelátóval kialakított előregyártott vasbeton pillérvázas, acél rácsszerkezettel fedett tér. A vívócsarnok 18x38,1m belméretű, 3,8m szabad belmagasságú, monolit és előregyártott vasbeton elemekből összeállított tér. Az épületek közti kiszolgáló terek hagyományos falazott, monolit vb. szerkezetűek. A létesítmény összes hasznos alapterülete összességében 3994 m2. A létesítményt komplett, használatra alkalmas kivitelben, az épületgépészeti, villamos és sporttechnológiai berendezésekkel együtt kell megvalósítani. Épületgépészeti feladat a hőtermelő berendezés bővítése 2 db 150 kW-os gázkazánnal, és fűtési távvezeték építése a kazánházból, használati melegvíz előállítása, padlófűtés a tornacsarnok alapfűtéseként, melegvíz üzemű termoventilátoros fűtés a vívócsarnokban, acéllemez lapradiátoros fűtés kiszolgáló helyiségek öltöző és közlekedő terekben, a csarnoktér légfűtés és szellőző hálózata, szabályozó, vezérlő, rezgés- és hangcsillapító elemekkel, 5500 lm3/h teljesítményű energia visszanyeréssel ellátott szellőztető berendezéssel, a vívóterem friss levegős, kiegyenlített nyomásviszonyú szellőztető rendszere 4 200 lm3/h légkezelő berendezéssel, az öltözők, zuhanyzók, WC-blokkok, belső terű helyiségek friss levegős, depressziós nyomásviszonyú szellőztető hálózata 2 800 + 3 800 +1 200 lm3/h teljesítménnyel. Épületvillamos feladat a szabványban előírt alap, biztonsági világítás, erőátvitel villamos energia ellátása. A tervezett villamos berendezések összteljesítménye: 120 kVA Az épület berendezése: tűzjelző, vagyonvédelem, kamerás megfigyelő rendszer, információtechnológiai hálózatok, hangosítás, hő- és füstelvezetés, 4 szintes akadálymentes felvonó, mobil térelválasztók, sporttechnológia, lelátó padok, tűzvédelmi berendezés. Feladat az épület közműellátásához szükséges csatlakozó vezetékek megépítése, a csapadékvíz elvezetés és ingatlanon belüli közlekedési létesítmények kialakítása. Az útburkolatok és 24 db parkolóhely területe 810 m2, a gyalogos forgalmú térburkolatok területe 1145 m2. A beruházás része az utca felőli kerítés bontása és 187 fm új

Kerítés, kapuk, kerékpár és hulladéktároló építése, valamint az ingatlanon közútcsatlakozás, forgalomcsillapító küszöbök, új járda és 45 db közterületi parkoló létesítése, összesen 1530 m2 területen. A létesítményhez kapcsolódik a meglevő kosárlabda és teniszpályák, melléképület bontása, új kosárlabdapálya létesítése, és a külső környezet rendezése. A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevő köteles a kivitelezési munkát a készített kivitelezési tervdokumentáció alapján (azzal, hogy a beépített bútorok nem részei jelen eljárásnak), teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 06/08/2019
Befejezés: 15/01/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 424 999 656.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67720842
Postai cím: Szívhegyi út 38.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@bgepito.hu
Telefon: +36 303861252
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a szerződés műszaki, szakmai tartalmát akként módosítják, hogy a szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező

Dokumentumokban meghatározott termékeket, anyagokat helyettesítő megoldásra, egyenértékű termékekre cserélik, ennek okán vállalkozónak a Szerződést a szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében meghatározott termékekkel, anyagokkal, megoldásokkal kell teljesítenie.Felek rögzítik, hogy a módosítás során meghatározott termékek, anyagok, megoldások ára megegyezik a költségvetésben kiírt termékek, anyagok, megoldások árával, ennek okán a szerződés-módosítás nem jár az ellenérték módosításával és a műszaki változás építési engedély módosítást nem igényel. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a létesítmény a módosított műszaki tartalommal is rendeltetésszerűen funkcionál, illetve fenntartható. Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom módosítása nem jár mennyiségi eltéréssel sem.

Továbbá a Szerződés 4.1. pontját Felek módosítják az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek tekintetében. Felelősműszaki vezetőként Gigler László helyett Mecséri Krisztián és Fullér László helyett Ferkócza Balázs felelős műszaki vezetők kerülnek megjelölésre, mivel Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján ezen szakembereket vonta be a teljesítésbe. Vállalkozó ezen bevont új szakemberekkel is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt vonatkozó alkalmassági követelményeknek.

A fenti módosítások hivatkozott jogszabályi alapját abban látjuk, hogy a Szerződés módosítása nem tekinthető lényeges módosításnak. A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés módosítása lényeges, ha a módosítás az eredeti szerződéses feltétételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

Felek az alábbiak szerint módosítják a szerződés teljesítésének határidejét: Vállalkozó teljesítésének határideje: jelen szerződés valamennyi fél aláírásától számított 15 hónap utolsó napját követő 46. nap, mely összesen 528 nap, mely 2021. január 15-ének felel meg. Indokolás: A statikus tervek alapján a tornacsarnok részen az előregyártott szerkezetek esetén a tömbalapok alsó síkja a tervezett talajszinthez képest -2,3 m, monolit vasbeton szerkezetek esetén -1,90m volt. A földmunkák elkezdésekor Vállalkozó jelezte a műszaki ellenőr felé, hogy az elkészített földtükör nem megfelelő szilárdságú, laza homokos talaj. A műszaki ellenőrrel, tervezőkkel való egyeztetésig a munkálatokat le kellett állítani. A velük történt egyeztetés alapján a földkiemelési mélységét a tervtől eltérően kellett kialakítani, így a tömbalapok alsó síkjának mélysége, az előregyártott vázszerkezetnél -2,35 m-re, a monolit vasbeton vázszerkezeteknél a mélység -2,15 m-re módosult. A műszaki ellenőr felülvizsgálatát követően folytatódott a kivitelezés, mely többlet munkaidővel járt. Továbbá a tervezett tornacsarnok DNY-i sarkán az alapok a meglévő terepviszonyok miatt a tervezett módon nem voltak kialakíthatóak. Az alapok kiemelése során a földmunkát végző alvállalkozó jelezte az omlásveszélyt és életveszélyt, a talajviszonyok miatt kiderült, hogy földpart megtámasztás szükséges. A műszaki ellenőrrel történt egyeztetés alapján a probléma megoldására egy ideiglenes fa támfal kivitelezésére volt szükség. Az ideiglenes támfal melletti részen a laza, termett talaj miatt további technológiai váltásra volt szükség. Az érintett részen a tervezett sávalap nem volt kialakítható a rézsű megcsúszás és ledőlése nélkül. A műszaki ellenőrrel történt egyeztetés alapján a meglévő épülethez 1 m-ként 2,5 m hosszú 60 cm átmérőjű cölöpalapok elhelyezésére volt szükség, az omlásveszély végleges elkerülése érdekében, mely ugyancsak többlet munkaidővel járt. A támfal földkiemelés során egy, a terveken nem azon a helyen szereplő meglévő víz nyomócső elvágásra került, így annak kiváltásáig az ott folyó földmunkákat be kellet szüntetni. Ennek következtében felülvizsgálatra került a meglévő tornaterem ÉK-i oldalán, az átjáró alatti részen a víz, csapadékvíz és a szennyvíz meglévő közműhálózatok pozíciója, melyek a rendelkezésre álló tervektől eltérő helyen és magasságban voltak. Szükségessé vált ezek kiváltása, a közmű tervek felülvizsgálata és új közműtervek készítése ezen a területen. A kiváltandó közművek magassága, és elhelyezkedése miatt szükségessé vált a meglévő épület megóvására javasolt cölöpfal építés, melyet a megtervezése után, a kiváltás előtt kellett elkészíteni. Az akadály elhárítása és a közmű süllyesztések, áthelyezések is többlet munkaidővel jártak.

A határidő módosítása mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ugyanis ca) a módosítást olyan

Körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, (csak a kivitelezés megkezdését követően derült ki a talaj nem megfelelő szilárdsága, az omlás- és életveszély, továbbá a víz, csapadékvíz és a szennyvíz meglévő közműhálózatok tényleges pozíciója) cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, (a teljesítési határidő módosulása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét) cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. (a szerződés szerinti ellenérték egyáltalán nem változik).

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Csak a kivitelezés megkezdését követően derült ki a talaj nem megfelelő szilárdsága, az omlás- és életveszély, továbbá a víz, csapadékvíz és a szennyvíz meglévő közműhálózatok tényleges pozíciója. Részletes indokolás jelen hirdetmény VII.2.1) pontjában.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 424 999 656.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 424 999 656.00 HUF