Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 402629-2022

25/07/2022    S141

Magyarország-MOHÁCS: Kikötőépítés

2022/S 141-402629

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91336853
Postai cím: Széchenyi Tér 1
Város: MOHÁCS
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Katalin
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Telefon: +36 69505546
Fax: +36 69505505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mohacs.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mohacs.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

Hivatkozási szám: EKR001006672019
II.1.2)Fő CPV-kód
45241000 Kikötőépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45210000 Magasépítési munka
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232452 Vízelvezetés
45233120 Közút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233200 Különféle útburkolatok
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45234100 Vasútépítés
45241000 Kikötőépítés
45246100 Partfal építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

„Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekthez kapcsolódó engedélyes,létesítési és kiviteli tervek elkészítése,v.mint mélyépítési munkák elvégzése.

Tervezési előkészítési fel.:

- Létesítmény megval.-hoz szüks.tervek elkészítése

- Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése

- Tervezői művez.

- Előzetes állapotfelv.

- Régészet

- Lőszermentesítés

- Ideiglenes létesítmények tervezése,kivitelezése

Közművek létesítése:

- Térvilágítási hálózat kiép.,védelembe helyezése:3630 fm,

- Elektromos energiaellátás kiép.és védelembe helyezése:

0,4kV-os szabadvez. építés nyomvonalhossza:177 fm

0,4kV-os földkábel kábelárok nyomvonalhossza:554 fm(0,8 m mély, 0,4 m széles)

0,4kV-os földkábel kábelárok nyomvonalhossza:430 fm(0,8 m mély, 0,9 m széles)

- Víziközművek:

Víz és tüzivíz vezeték ép.,védelembe helyezése: 1160 fm

Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna ép.,védelembe helyezése:3002 fm

Csapadékvíz tisztító műtárgy ép.:2db

Szennyvíz csatornák ép., védelembe helyezése:850 fm

- Kis-és középnyomású szénhidrogén vezetékek ép.:125 fm

- Gyengeáramú rendszerek: a kikötő terület gyengeáramú rendszerei

- tűzjelző rendszer

- betörésjelző rendszer

- CCTV rendszer

- beléptető-és kaputelefon rendszer

- aktív,passzív strukturált hálózat

Útépítés:

- Beton pályaburkolat építése:19 241 m²

- Térkő burkolat építése:62 m²

- Aszfalt burkolat építése:kb 3289 m²

Partfal építés:

- Földkitermelés(mederkotrással együtt):11 800 m³

- Feltöltés:36 000 m³

- Szádfalazás:8970 m²

- Cölöpözés:2040 m

- Vasbeton szerkezetek építése:1800 m³

Ebből függőleges vasbeton falszerkezet ép.:1400 m³

Ebből vízszintes vasbeton térszerkezet ép.:400 m³

- Síkalapozás:775 m³

- Rézsűburkolat készítése:2800 m²

- Kőszórás készítése:14110 m³

Vasútépítés:

- Vágány bontása kompletten:80 vm

- Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű (alépítménnyel és vízelvezetéssel):603 vm

- Egyszerű kitérő összeszerelése, beépítése:3csop

- Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró építése:34 mező

- Egyszerű kitérő összeszerelése,beépítése:3csop

- Darupálya ép.:360 fm

- Vágánymérleg beép.:1 db

3707/1 hrsz-ú építési telken Üzemviteli épület ép.

Az épületek földszintes,lapostetős,ill.alacsony hajlásszögű magastetős épületek.Az épületek össz.12 fődolgozói létszámra tervezett,melyből 6 fő irodai dolgozó.Az üzemviteli ép. iroda funkciójú épületrészében porta,3 db iroda,1db vezetői iroda,tárgyaló,irattár,ügyfélváró és ezeket kiszolgáló helyiségek kerültek megtervezésre.Az üzemviteli ép. raktárcsarnok része egy légterű,acélvázas csarnok.Az épületek az udvarfelől közelíthetőek meg,parkolás a területen belül megoldandó.Az üzemviteli épület irodaépület részének bruttó alapterülete:247,00 m²; a raktárép. rész bruttó alapterülete:787,29 m²;az üzemviteli épület összes alapterülete:1034,29 m².

Ajánlattevő kötelezettsége a felhívásban,a műszaki dok.ban meghatározottak szerinti,a tárgybéli beruházás megvalósításához kapcsolódó valamennyi szükséges hatósági engedélyezési tervdok. elkészítése(beleértve az árvízvédelmi tervfejezet,környezeti hatásvizsgálat,klímakockázati elemzés,ökológia állapotfelmérés elkészítését,beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatást,melyhez VKI nyilatkozat szükséges: BM OKF által kiállított nyilatkozat arról,hogy a projekt nem jár a víztest állapotának romlásával és nem akadályozza a víz jó állapotának/potenciáljának elérését,és a Natura 2000 nyilatkozatbeszerzését), azok alapján a szükséges hatósági engedélyezési és létesítési eljárások megindítása,valamint az engedélyező hatóságok előtt Ak. nevében történő teljes jogú eljárás,továbbá a jogerős és végrehajthatóhatósági engedélyek alapján a tárgybéli beruházásra vonatkozó komplett kiviteli tervdok.elkészítése.

A felhívásban,dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,eredetre,típusra történő hivatkozás csak a közbesz. tárgyának egyértelmű közérthető meghatározása érdekében történt.Ak. a 321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)bekezd.alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 123-300830

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: info@platinabau.hu
Telefon: +36 72510094
Fax: +36 72510095
Internetcím: http://www.platinabau.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 790 812 200.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.07.14.

- A Megrendelő képviselőjének személye, valamint a támogatási intenzitás változásának tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor a nem lényeges szerződésmódosításra.

- A műszaki tartalom és ehhez kapcsolódóan a vállalkozási díj, fizetési feltételek, előleg és jótállási biztosíték változásának tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján kerül sor a módosításra.

Karakterkorlát miatt a VII.2.1) pont folytatása:

4. A műszaki tartalom módosulására tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 4.1. pontjának első bekezdését közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják.

Eredeti szöveg:

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 5 790 812 200,- Ft, azaz ötmilliárd-hétszázkilencvenmillió-nyolcszáztizenkettőezer-kettőszáz forint átalány vállalkozói díj illeti meg.

Módosított szöveg:

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 7 530 977 044,- Ft, azaz hétmilliárd-ötszázharmincmillió-kilencszázhetvenhétezer-negyvennégy forint átalány vállalkozói díj illeti meg.

5. A vállalkozói díj módosulására tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 5.2. pontjában foglalt, az építési-kivitelezési munkára vonatkozó fizetési ütemezést akként módosítják, hogy

- Vállalkozó továbbra is az építési-kivitelezési munka Vállalkozási szerződés 5.2. pontjában foglaltak szerinti készültségi szintjének eléréséhez igazodóan jogosult az 5.2. pontban meghatározott számú részszámla benyújtására,

- Vállalkozó a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani,

- az egyes részszámlák és a végszámla mértéke: figyelemmel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését megelőzően az eredeti vállalkozói díjnak megfelelően sor került részszámlázásra, valamint a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követően a vállalkozói díj módosításra került, a fennmaradó vállalkozói díj tekintetében Vállalkozó egyenlő arányban jogosult rész-, illetve végszámlát benyújtani a még meg nem valósult építési-kivitelezési munka Vállalkozási szerződés 5.2. pontjában foglaltak szerinti készültségi szintjének megfelelően.

6. A vállalkozói díj módosulására tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 5.3. pontját közös akaratnyilvánítással akként értelmezik, hogy Megrendelő a nettó 1 740 164 844,- Ft vállalkozói díjnövekmény tekintetében is biztosítja Vállalkozó részére a szállítói előleg igénybevételének lehetőségét a Vállalkozási szerződés 5.3. pontjában foglaltaknak megfelelően.

7. A vállalkozói díj módosulására tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 8.4. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják.

Eredeti szöveg:

8.4. Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az általános jótállás időtartamára (36 hónap) jótállási biztosítékot köt ki, melynek mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 % -a, azaz 57 908 122,- Ft, amely a szerződés teljesítésének - a sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart.

A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

Módosított szöveg:

8.4. Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az általános jótállás időtartamára (36 hónap) jótállási biztosítékot köt ki, melynek mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 % -a, azaz 75 309 770,- Ft, amely a szerződés teljesítésének - a sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart.

A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/07/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45241000 Kikötőépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45210000 Magasépítési munka
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232452 Vízelvezetés
45233120 Közút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233200 Különféle útburkolatok
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45234100 Vasútépítés
45241000 Kikötőépítés
45246100 Partfal építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekthez kapcsolódó engedélyes,létesítési és kiviteli tervek elkészítése,v.mint mélyépítési munkák elvégzése.

Tervezési előkészítési fel.:

- Létesítmény megval.-hoz szüks.tervek elkészítése

- Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése

- Tervezői művez.

- Előzetes állapotfelv.

- Régészet

- Lőszermentesítés

- Ideiglenes létesítmények tervezése,kivitelezése

Közművek létesítése:

- Térvilágítási hálózat kiép.,védelembe helyezése:3630 fm,

- Elektromos energiaellátás kiép.és védelembe helyezése:

0,4kV-os szabadvez. építés nyomvonalhossza:177 fm

0,4kV-os földkábel kábelárok nyomvonalhossza:554 fm(0,8 m mély, 0,4 m széles)

0,4kV-os földkábel kábelárok nyomvonalhossza:430 fm(0,8 m mély, 0,9 m széles)

- Víziközművek:

Víz és tüzivíz vezeték ép.,védelembe helyezése: 1160 fm

Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna ép.,védelembe helyezése:3002 fm

Csapadékvíz tisztító műtárgy ép.:2db

Szennyvíz csatornák ép., védelembe helyezése:850 fm

- Kis-és középnyomású szénhidrogén vezetékek ép.:125 fm

- Gyengeáramú rendszerek: a kikötő terület gyengeáramú rendszerei

- tűzjelző rendszer

- betörésjelző rendszer

- CCTV rendszer

- beléptető-és kaputelefon rendszer

- aktív,passzív strukturált hálózat

Útépítés:

- Beton pályaburkolat építése:19 241 m²

- Térkő burkolat építése:62 m²

- Aszfalt burkolat építése:kb 3289 m²

Partfal építés:

Földkitermelés (mederkotrással együtt):11 800 m³

- Feltöltés:36 000 m³

- Vasbeton szerkezetek építése: 1048 m3

Ebből függőleges vasbeton falszerkezet ép.:1048 m3

- Síkalapozás: 775 m³

- Rézsűburkolat készítése: 2800 m²

- Kőszórás készítése: 14110 m3

- vízoldali résfal építése 6348 m3

- hátoldali horgonyzó résfal építése 1392 m3

- nehézrakodó résfal tábla építése 469 m3

- kiegészítő szerkezetek: / fejgerenda, rudak / 3120 m3

- ideiglenes szádfalazás (építése és elbontása): 10580 m2

Vasútépítés:

- Vágány bontása kompletten:80 vm

- Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű (alépítménnyel és vízelvezetéssel):603 vm

- Egyszerű kitérő összeszerelése, beépítése:3csop

- Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró építése:34 mező

- Egyszerű kitérő összeszerelése,beépítése:3csop

- Darupálya ép.:360 fm

- Vágánymérleg beép.:1 db

3707/1 hrsz-ú építési telken Üzemviteli épület ép.

Az épületek földszintes,lapostetős,ill.alacsony hajlásszögű magastetős épületek.Az épületek össz.12 fődolgozói létszámra tervezett,melyből 6 fő irodai dolgozó.Az üzemviteli ép. iroda funkciójú épületrészében porta,3 db iroda,1db vezetői iroda,tárgyaló,irattár,ügyfélváró és ezeket kiszolgáló helyiségek kerültek megtervezésre.Az üzemviteli ép. raktárcsarnok része egy légterű,acélvázas csarnok.Az épületek az udvarfelől közelíthetőek meg,parkolás a területen belül megoldandó.Az üzemviteli épület irodaépület részének bruttó alapterülete:247,00 m²; a raktárép. rész bruttó alapterülete:787,29 m²;az üzemviteli épület összes alapterülete:1034,29 m².

Ajánlattevő kötelezettsége a felhívásban,a műszaki dok.ban meghatározottak szerinti,a tárgybéli beruházás megvalósításához kapcsolódó valamennyi szükséges hatósági engedélyezési tervdok. elkészítése(beleértve az árvízvédelmi tervfejezet,környezeti hatásvizsgálat,klímakockázati elemzés,ökológia állapotfelmérés elkészítését,beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatást,melyhez VKI nyilatkozat szükséges: BM OKF által kiállított nyilatkozat arról,hogy a projekt nem jár a víztest állapotának romlásával és nem akadályozza a víz jó állapotának/potenciáljának elérését,és a Natura 2000 nyilatkozatbeszerzését), azok alapján a szükséges hatósági engedélyezési és létesítési eljárások megindítása,valamint az engedélyező hatóságok előtt Ak. nevében történő teljes jogú eljárás,továbbá a jogerős és végrehajthatóhatósági engedélyek alapján a tárgybéli beruházásra vonatkozó komplett kiviteli tervdok.elkészítése.

A felhívásban,dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,eredetre,típusra történő hivatkozás csak a közbesz. tárgyának egyértelmű közérthető meghatározása érdekében történt.Ak. a 321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)bekezd.alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 36
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 530 977 044.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: info@platinabau.hu
Telefon: +36 72510094
Fax: +36 72510095
Internetcím: http://www.platinabau.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Vállalkozási szerződés fejléce a Megrendelő tekintetében az alábbiak szerint módosul:

Eredeti fejléc:

Mohács Város Önkormányzata

Székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Adószám:15724014-2-02

Törzskönyvi azonosító szám: 724012

KSH statisztikai számjel: 15724014-8411-321-02

Pénzforgalmi számlaszám: 10024003-00338130-00000299

Számlavezető pénzintézet neve:Magyar Államkincstár

E-mail: csorbaiferenc@mohacs.hu

fejlesztes@mohacs.hu

Telefon: +3669/505-546

Képviselő neve: Csorbai Ferenc polgármester

Módosított fejléc:

Mohács Város Önkormányzata

Székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Adószám:15724014-2-02

Törzskönyvi azonosító szám: 724012

KSH statisztikai számjel:15724014-8411-321-02

Pénzforgalmi számlaszám: 10024003-00338130-00000299

Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

E-mail: pavkovicsgabor@mohacs.hu

fejlesztes@mohacs.hu

Telefon: +3669/505-546

Képviselő neve: Pávkovics Gábor polgármester

2. A Támogatási szerződés módosulására tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 5.1. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják.

Eredeti szöveg:

5.1. A jelen szerződés összegének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából, valamint a Megrendelő saját forrásából történik.

Projekt címe: Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

Projekt azonosítószám: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

A támogatás intenzitása: 94,16 %.

A finanszírozás formája: szállítói finanszírozás

Módosított szöveg:

5.1. A jelen szerződés összegének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából, valamint a Megrendelő saját forrásából történik.

Projekt címe: Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

Projekt azonosítószám: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

A támogatás intenzitása: 97,055243 %.

A finanszírozás formája: szállítói finanszírozás

3. Felek a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát közös akaratnyilvánítással a jelen szerződésmódosítás 2-3. sz. mell-iben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

Eredeti műszaki tartalom:

A feladat magában foglalja a kikötő területén útépítési, közmű építési, magasépítési, vasútépítési munkákat, valamint új partfal szakaszok építését. A projektben tervezett kikötő a Duna jobb part 1448+660 és 1449+000 fkm között helyezkedik el. A jellemző keresztszelvény 1:2 hajlású részben burkolatlan földrézsű. A rézsűkorona szintje 88,50-89,00 mBf közötti. Az altalajra homokos és iszapos rétegek jellemzők. A partszakasz Duna folyam áramlási szempontjából, a külső íven, a támadott oldalon található. Az altalaj és a vízáramlás miatt a rézsűt lábazati kőszórással stabilizálták. A tervezett funkciók megfelelő kiszolgálásához függőleges partfal kiépítésére van szükség. A partszakaszon jelenleg rakodó berendezések nincsenek telepítve.

A tervezett kikötő területén a parttal párhuzamosan összesen 330 m hosszban épül függőleges kikötői partfal. A kikötői partfal a felvízi oldalon a Schengeni kikötő déli sarkához csatlakozik külön szerkezetként. Alvízi oldalon szárnyfalakkal köt be a meglévő rézsű koronavonaláig a függőleges partfal. A kikötő határáig a meglévő, csatlakozó rézsűk hajlásához igazodó burkolt rézsűt kell kialakítani.

A partfal 18 m hosszú hátrahorgonyzott acél szádfallal és a szádfalba befogott 6 m magasságú vasbeton felmenő fallal épül. Az alépítmény építésével párhuzamosan, a szádfal leverését megelőzően szakaszosan künetkotrást kell készíteni a lábazati kőszórás eltávolítására. A künetkotrással kikerülő vízépítési terméskövet és szemcsés anyagot a tervezett partfal mederelőterének stabilizálására kell felhasználni.

A horgonyfal a vízoldali szádfal mögött 16 m-rel 6 m hosszúságú szádlemezekből készül a termett talajba befogva. A hátrahorgonyzást megelőzően a horgonyfal szintje alatt a műszaki előírásoknak megfelelő háttöltés épül egyenletes szemeloszlású szemcsés, illetve átmeneti talajból. A szádlemezeket 1,2 m-ként horgonyozzuk hátra. A horgonyrudak Ø150 KPE védőcsőbe kerülnek beépítésre. Az elhelyezett horgonyrudak 1 m-es környezetében kézi munkaeszközökkel történő földvisszatöltés, kézi vibrohengeres tömörítés szükséges 50 cm vtg. rétegenként.

A földvisszatöltés során a horgonyrudaknak a védőcső alján kell elhelyezkedniük, hogy a tömörítés és a horgonyfeszülés miatti talajsüllyedés minél kevesebb terhet adjon át a horgonyrúdnak. A jelzett területen kívül gépi földvisszatöltés, tömörítés készíthető. Előírt tömörség Trγ: 95%.

A partfalban 4 db lépcsőházat kell kialakítani acélszerkezetű lépcsővel. Megfelelő kiosztásban kikötői segédszerkezetként kikötőbakok és fülkés bakok készülnek, a bakok kezeléséhez acél hágcsókat telepítenek.

Módosított műszaki tartalom:

A tervezett kikötő területén a parttal párhuzamosan, összesen 330 m hosszban épül függőleges kikötői partfal. A kikötői partfal a felvízi oldalon a Schengeni kikötő déli sarkához csatlakozik külön szerkezetként.

A függőleges partfal az alvízi oldalon szárnyfallal köt be a meglévő rézsű koronavonaláig. A kikötő határáig a meglévő, csatlakozó rézsűk hajlásához igazodó burkolt rézsűt kell kialakítani.

A partfal 20,5 m hosszú hátrahorgonyzott résfallal és résfalba befogott 6,30 m magasságú vasbeton felmenő fallal épül. A végleges partfal szerkezetét alkotó résfal ideiglenes szádfal védelmében készül. A partfalban 4 db lépcsőfülke kerül kialakításra lépcsővel. Megfelelő kiosztásban kikötői segédszerkezetként kikötőbakok és fülkés bakok készülnek, a bakok kezeléséhez acél hágcsókat telepítenek.

A kikötői partfal előtt biztosítani kell a hajózási kisvízszint alatti 3,2 m-es vízmélységet, ami 77,34 mBf., és az előzetes mederfelmérések alapján sekély mélységű kotrással biztosítható. A partfal előterében LMA40/200 (FTA) vízépítési terméskővel szükséges a meder stabilitásának biztosítása, a kikötő ugyanis medermorfológiai szempontból mélyülő szakaszon helyezkedik el.

A műszaki tartalom módosulás részletes bemutatását és leírását a szerződésmód. 2-3. sz mell-i. tartalmazzák

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

- a tendertervhez a szabványokban és szakmai előírásokban meghatározott számú geotechnikai vizsgálat elkészült, de az engedélyezési, majd a kiviteli tervekhez ugyanezen előírások alapján további, részletesebb vizsgálatokat kellett elvégezni, amelyek kimutatták, hogy a teherbíró altalaj rétegek mélyebb szinten találhatók, ami jelentősen kedvezőtlenebb a tenderterv vizsgálataihoz képest. A felső lazább talajréteg így többletterhelést ad a függőleges partfalra. A vizsgálatok során továbbá az is kiderült, hogy a talaj és a talajjal érintkező szerkezetek esetén a helyszín mérsékelten agresszív. Ez az előre nem látható új körülmény azzal jár, hogy a talajjal érintkező Larssen acélszádfalak vastagságát - a megnövekedett korróziós veszélyeztetés miatt - tovább kellene növelni, ilyen különleges vastagságú szádlemezt azonban Európában nem gyártanak. Az egyedi gyártású, emelt vastagságú acélszádlemezek beszerzése csak a tengeren túlról (Japán, USA) lenne megoldható, azonban ezzel kapcsolatban sem a teljesítési határidő, sem a szükséges teljesítmény-nyilatkozatok, műbizonylatok nem lennének biztosíthatóak.

- a morfológiai adatok alapján megállapítható, hogy a terület erősen kimosódás veszélyes; az altalaj minősége miatt jelentősen növelni kell a szádfalak verési mélységét, valamint e talajok tömöríthetősége korlátozott, ezért jelentős elmozdulásokra és felszíni süllyedésre kell számítani. A talajmechanikai vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a feltárt talajrétegek agresszívek, ami az eredeti talajvizsgálati adatok alapján nem volt ismert. Az agresszív talaj miatt gondoskodni kell az acél Larssen-falak korróziós időtállóságáról. Ezt a körülményt a MSZ EN 1993-5-2007 Magyar Szabvány szerint kell rendezni. A szabvány csak angol nyelven létezik (a releváns oldalt mellékeljük). Az elvárt 100 éves időtállóságra agresszív talajkörnyezetben az acélszerkezet vastagságát 3,5 mm-rel meg kell növelni. A tervezett Larssen-falak ilyen vastagságtöbblettel nem rendelkeznek, mivel azok statikailag teljesen kihasználtak. Európában ilyen növelt vastagságú Larssent nem gyártanak, ezek Japánból vagy az Egyesült Államokból szerezhetők be. A speciális nagyvastagságú Larssen-nek készletről nem biztosíthatók, azok csak egyedi gyártás alapján szerezhetők be, azonban ezzel kapcsolatban sem a teljesítési határidő, sem a szükséges teljesítmény-nyilatkozatok, műbizonylatok nem lennének biztosíthatóak.

- a Vállalkozó két alkalommal készített ultrahangos mederfelvételeket ~ 9 hét különbséggel, melyek alapján megállapítható, hogy a csatlakozó felületek között akár másfél méter szintkülönbség is volt, vagyis a tervezési területen és annak közvetlen környezetében is a Duna jelentősen alakítja a medrének felületét még ilyen rövid időintervallumon belül is. A mederfelvétel-kiegészítés 3 helyen keresztezte a teljes Duna medret. A legjelentősebb változást tapasztalták a 1449+037-es szelvényben, ahol majdnem 2 m-es szintkülönbség mutatkozott az előtte 2021.03.16-án megküldött mederfelméréshez képest. A Dunának ez az építő - romboló munkája a meder geometriájának vonatkozásában a tendertervben figyelembe vett terepviszonyokhoz képest előre nem látható körülménynek tekintendő.

- mivel a kikötő területén teherviselésre alkalmas burkolatot, valamint vasúti pályát kell kialakítani, a folyamatos üzemelés biztosítása és a fenntartási költségek csökkentése érdekében szükséges a várható süllyedések mértékét csökkenteni. Erre a kockázatra már a tender is felhívta a figyelmet, de az ott javasolt műszaki megoldás nem korlátozta az alakváltozásokat. Az elmozdulás korlátozásra a Vállalkozó által végzett alternatív vizsgálatok szerint a várható alakváltozás a résfalas megoldás esetén a legalacsonyabb mértékű, 3-4 cm (míg statikai vizsgálat szerint még a mélytömörítés esetén is 30 cm nagyságrendű lenne a szádfal alakváltozása).

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 790 812 200.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 530 977 044.00 HUF