Obras - 402653-2018

15/09/2018    S178    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Lituania-Vilnius: Obras de ingeniería y trabajos de construcción

2018/S 178-402653

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 139-316752)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
LT-04347
Lituania
Persona de contacto: Rūta Kiškytė-Botinienė
Teléfono: +370 65992127
Correo electrónico: r.botiniene@placiajuostis.lt
Código NUTS: LT

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.placiajuostis.lt

Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6045

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ryšio bokštų statyba (II regionas)

II.1.2)Código CPV principal
45220000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Pirkimo objektas – ryšio bokštų statybos darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt. ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Perkančioji organizacija planuoja pateikti užsakymus ne mažiau kaip 60 proc. nurodyto orientacinio kiekio bokštų ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakymų apimtys ir pateikimo terminai šio pirkimo vykdymo metu nėra aiškūs, nes jie priklauso nuo kitų perkančiosios organizacijos vykdomų pirkimų (infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 139-316752

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
En lugar de:
Fecha: 10/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
En lugar de:
Fecha: 10/09/2018
Hora local: 10:45
Léase:
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:45
VII.2)Otras informaciones adicionales: