Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 402716-2016

16/11/2016    S221

Magyarország-Budapest: Különleges lakástextíliák

2016/S 221-402716

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22811
Postai cím: Ybl Milós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Somogyi Gabriella
E-mail: somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 13556364
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_tkrn3g/index.html
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budavári palota egykori Szent István termének rekonstrukciójához szükséges falkárpit, függöny és bútorkárpit rekonstrukciója.

II.1.2)Fő CPV-kód
39143113 Különleges lakástextíliák
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási elemekkel vegyes ingó adásvételi szerződés.

Szerződés tárgya: „Budavári palota egykori Szent István termének rekonstrukciójához szükséges falkárpit, függöny és bútorkárpit rekonstrukciója”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 362 577 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39143113 Különleges lakástextíliák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budavári palota egykori Szent István termének rekonstrukciójához szükséges falkárpit, függöny és bútorkárpit beszerzése az alábbiak, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:

— összesen 150 folyóméter, 130 cm szövetszélességű, háromrétegű, lanszírozott és brosírozott, arany és selyem szálakkal a megadott raportminta szerint szőtt falkárpit gyártása és elhelyezése,

— 2 darab, egyenként három-három részből álló függönykompozíció (a 3 réteg: moltonnal bélelt tiszta selyem taft függönyszárnyak; natúr, tiszta selyem taft külső, vékony függöny; valamint 1 vízszintes fölső és kétoldalt 1-1 függőleges oldalsó elemből álló, selyembársony alapon selyem és arany fonallal hímzett, selyemrátétekkel és paszományokkal díszített rátétfüggöny) gyártása és elhelyezése,

— 8 darab karosszék és 6 darab taburet (ülőke) bársony alapú, arany és selyem szálakkal hímzett huzatai gyártása és elhelyezése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati ár / Súlyszám: 70
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány létszáma / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 084-147802
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási elemekkel vegyes ingó adásvételi szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Rovitex Hungária Kft.
Postai cím: Reménypuszta 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 270 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 362 577 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Függöny alapanyaggyártása, kárpit gyártás, hímzés, kárpitozás és falikárpit felszerelése.

Alvállalkozó megnevezése: Eschke Seidenmanufaktur (08451 Crimmitschau, Carl-Spengler Strasse 1.

Ajánlattevők:

1. Rovitex Hungária Kft. (székhely: 7631 Pécs, Reménypuszta 8., adószám: 11369163-2-02);

2. Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Ipar krt. 13., adószám: 11121426-2-08).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/11/2016