Suministros - 402728-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Rybnik: Implantes ortopédicos

2018/S 178-402728

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
272780323
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polonia
Persona de contacto: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Magdalena Wieczorek(w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
Teléfono: +48 324291226/87/88
Correo electrónico: zp@szpital.rybnik.pl
Fax: +48 324291225
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.rybnik.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpital.rybnik.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów

Número de referencia: LAS-311-PN/91-2018
II.1.2)Código CPV principal
33183100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”). Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. Na taki okres zostaną zawarte umowy, ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoprotezy stawu biodrowego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Endoprotezy stawu biodrowego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 50 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoproteza stawu kolanowego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Endoproteza stawu kolanowego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 30 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 3 800,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoproteza do alloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Endoproteza do alloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 1 200,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Śruby do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Śruby do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 600,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Koszyki panewkowe

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Koszyki panewkowe

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 800,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System do próżniowego mieszania cementu i jego podania

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

System do próżniowego mieszania cementu i jego podania

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 2 500,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ostrza do usuwania tkanek i frezy

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Ostrza do usuwania tkanek i frezy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 2 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoproteza kończyny górnej

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Endoproteza kończyny górnej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostaw / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: szybkość reakcji na reklamacje / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 3 000,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udz. zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy, zam. przewiduje także wyklucz. wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1-4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. Zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadz. określonej działalności Zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy nin. post., za wyjątkiem kompetencji na potw., że wyk. nie podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,

3. W przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udz. zam.:

3.1. żaden z wyk. nie może podlegać wykluczeniu z post.,

3.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej: nie dotyczy niniejszego post.

Ad 1. Informacje w zakresie wyklucz. wyk. z post.:

a) Wyk., który podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, a szczeg. udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przest. lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyj. stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przest. skarbowym lub nieprawidłowemu post. wyk. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wobec wyk., będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

b) Wyk. nie podlega wyklucz., jeżeli zam., uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wyk., uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. tego przepisu.

c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed Wyklucz. wyk., Zamawiający zapewnia temu wyk. możliwość udowodnienia, że jego udział w przygot. post. o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

d) Zamawiający może wykluczyć wyk. na każdym etapie post. o udz. zam.

e) W przypadku, gdy wyk. w celu potw. spełniania warunków udziału w post. polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zam., bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. Powyższe nie dotyczy niniejszego post., ze wzgl. na brak określenia warunków udziału w post. Ad 2. Informacje w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Nie dotyczy niniejszego post. W zakresie potwierdzenia kompetencji na potwierdz., że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ, w części IV, Sekcja A: Kompetencje, punkt 1), przy czym oświadczenie złożone w części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału w post., które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują

Się do niniejszego post. zgodnie z SIWZ.

Ad. 3. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezent. ich w post. o udz. Zam. albo reprezent. w post. i zawarcia umowy w sprawie zam. publ.

b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

c) Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zam., została wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zam. publ. umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

d) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedz. za wyk. umowy i wn. zabezp. nal. wyk. umowy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 22/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, pawilon nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna) I piętro, pokój nr 126, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Przed zakończeniem umów wynikających z niniejszej procedury.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Szczegółowe inform. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty - należy dołączyć następujące oświadczenia: JEDZ (w wersji elektronicznej) wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji.1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależn. do tej samej grupy kapitał.,

1.3. na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

1.3.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.3.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1 do oferty - dołączyć JEDZ (w wersji elektronicznej) - wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego, w tym w zakresie kompetencji,

2.2 na wezwanie - (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) — nie dot.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zam. odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiaj. należy:

3.1. do oferty – dołączyć: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 katalogów bądź innych dokumentów potwierdzających zgodność zaoferowanego asortymentu, a także posiadanie dopuszczenia do obrotu i do używania (dotyczy także instrumentarium udostępnianego zgodnie z umową oraz oferowanych w użyczenie urządzeń) oraz oświadczenie gotowość wykonawcy do przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie IV.3.2 specyfikacji.

3.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) dla pakietów nr 1, 2, 7 i 8 należy dołączyć:

3.2.1 deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla oferowanych w użyczenie urządzeń (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),

3.2.2 certyfikat zgodności z dyrektywą medyczną dla oferowanych w użyczenie urządzeń wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).

Oświadcz., o którym mowa w pkt 3.1. zawiera się w formularzu oferty, stanow. zał. 1 do SIWZ.

Załącznikami do oferty są:

1. Form. oferty, form cen,

2. JEDZ

3. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Informacje dodat. dot. powyższych oświadcz. i dokument. zawarte są w specyfikacji.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosow. procedury określ. w art. 24aa Ustawy, tj. dokonanie najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystn., niepodlega wyklucz. oraz spełnia war. udziału w postępow. Środkiem komunik. elektr., złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektron. na adres email:jedz@szpital.rybnik.pl

Klauzula informac. z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdz. I siwz.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018