Suministros - 402935-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo de cocina, artículos de uso doméstico y artículos de catering

2018/S 178-402935

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
PL
ul. A. Pawińskiego 5a
Warszawa
02-106
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kruszewska
Teléfono: +48 225922145
Correo electrónico: secretariate@ibb.waw.pl
Fax: +48 225922190
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ibb.waw.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instytut Naukowy
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Nauka

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2018-2019 w sprzęt pomiarowy, materiały gospodarcze i BHP wraz z usługami dodatkowymi

Número de referencia: ZG-ARCTOWSKI PNU 05 18
II.1.2)Código CPV principal
39220000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2018-2019 w sprzęt pomiarowy, materiały gospodarcze i BHP wraz z usługami dodatkowymi

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 277 357.41 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18000000
33000000
38000000
79920000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63
Código NUTS: 00
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia, Mar del Plata (Argentyna) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pod pojęciem „Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2018-2019 w sprzęt pomiarowy, materiały gospodarcze i BHP wraz z usługami dodatkowymi” należy rozumieć dostawę zapakowanego i przygotowanego do transportu morskiego oraz rozładunku na morzu sprzętu pomiarowego, materiałów gospodarczych i BHP (w tym: artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, sprzęt pomiarowy, wyposażenie ambulatorium i magazynka sportowego) na statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Mar del Plata (Argentyna) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania Umowy Wykonawczej / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na sprzęt elektroniczny i mechaniczny oraz aparaturę / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 105-239251
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2018-2019 w sprzęt pomiarowy, materiały gospodarcze i BHP wraz z usługami dodatkowymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Naviga – Krzysztof Makowski Sp. z o.o.
ul. F. Sokoła 77
Gdynia
81-601
Polonia
Código NUTS: PL63
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 277 357.41 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018