Suministros - 402961-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Suecia-Estocolmo: Material de oficina de pequeña envergadura

2018/S 178-402961

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
202100-0829
Box 2218
Stockholm
103 15
Suecia
Persona de contacto: Jeanette Hemmingsson
Correo electrónico: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se
Código NUTS: SE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kammarkollegiet.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kontorspapper

Número de referencia: dnr: 23.3-10626-17
II.1.2)Código CPV principal
30197000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Upphandling av statligt ramavtal för kontorspapper.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 65 000 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600
30197620
30197630
30197640
30199000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE
II.2.4)Descripción del contrato:

Upphandling av statligt ramavtal för kontorspapper.

Upphandlingen är uppdelad i följande två (2) delar:

1. Anbudsområde A, leverans upp till en hel pall

2. Anbudsområde B, leverans mer än en hel pall

Anbudsgivare kan lämna anbud på ett (1) eller två (2) anbudsområden.

Upphandlingen avser endast rikstäckande ramavtal.

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer för Anbudsområde A samt tre (3) ramavtalsleverantörer för Anbudsområde B, under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 25 miljoner SEK per år. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Ramavtalet anger villkoren för framtida anskaffningar av varor under en förutbestämd tidsperiod. Underleverantör kan inte besvara avropsförfrågan eller teckna kontrakt med avropsberättigad.

I och med att avrop sker upprättas kontrakt mellan avropsberättigad och ramavtalsleverantören avseende de varor som ska levereras. Bilaga Allmänna villkor innehåller bestämmelser som ska gälla för det enskilda kontraktet.

När avropsberättigad använder ramavtalet och tilldelar kontrakt är den skyldig att hålla sig inom de ramar som ges av villkoren i ramavtalet. Detta gäller både vid avrop som sker enligt Anbudsområde A, fast rangordning eller som genomförs enligt Anbudsområde B, förnyad konkurrensutsättning.

Tilldelning för Anbudsområde A, leverans upp till en hel pall ska ske enligt nedan. För Anbudsområde A, fast rangordning är det möjligt att avropa maximalt en pall per kalendermånad och beställande enhet. Med beställande enhet menas myndighetskontor/leveransadress.

För Anbudsområde A, sker avrop med tillämpning av rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU. Det innebär att avropsberättigad i första hand kontaktar den främst rangordnade ramavtalsleverantören på Anbudsområde A. För mer information, se avsnitt 8.9.4. Tilldelning för Anbudsområde A, fast rangordning.

Tilldelning för Anbudsområde B, leverans mer än en hel pall ska ske enligt nedan.

För Anbudsområde B, genomförs avrop genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU. Detta innebär att samtliga anbudsgivare på anbudsområdet bjuds in på nytt att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtal. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i upphandlingsdokumenten. För mer information, se avsnitt 8.9.5. Tilldelning för Anbudsområde B, förnyad konkurrensutsättning samt avsnitt 10. Kravkatalog.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantören och Statens inköpscentral.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 091-206471
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Procurator Sverige AB
556057-6554
Box 1004
Mölndal
431 26
Suecia
Correo electrónico: tender.facility.se@procurator.com
Código NUTS: SE

Dirección de internet: http://www.procurator.com/se

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 65 000 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Lyreco Sverige AB
556303-6341
Box 501
Bankeryd
564 28
Suecia
Correo electrónico: kent.hansson@lyreco.com
Código NUTS: SE

Dirección de internet: http://www.lyreco.se

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 65 000 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Office Depot Svenska AB
556024-9558
Box 3132
Solna
169 03
Suecia
Correo electrónico: maria.arvas@officedepot.com
Código NUTS: SE

Dirección de internet: http://www.svanstroms.com

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 65 000 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Antalis Aktiebolag
556076-2022
Box 553
Haninge
136 25
Suecia
Correo electrónico: lennart.carlsson@antalis.se
Código NUTS: SE

Dirección de internet: http://www.antalis.se

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 65 000 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten
Stockholm
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018