Roboty budowlane - 402973-2021

TITytułSzwecja-Angered: Roboty budowlane w zakresie przepompowni
NDNumer publikacji ogłoszenia402973-2021
PDData publikacji06/08/2021
OJNumer wydania Dz.U. S151
TWMiejscowość nabywcyANGERED
AUNazwa urzędowa nabywcyKretslopp och vatten, Göteborgs stad (212000-1355)
OLJęzyk oryginałuSV
CYKraj nabywcySE
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany02/08/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45000000 - Roboty budowlane
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232152 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)SE232
IAAdres internetowy (URL)http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE