Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 402973-2021

TITytułSzwecja-Angered: Roboty budowlane w zakresie przepompowni
NDNumer publikacji ogłoszenia402973-2021
PDData publikacji06/08/2021
OJNumer wydania Dz.U. S151
TWMiejscowość nabywcyANGERED
AUNazwa urzędowa nabywcyKretslopp och vatten, Göteborgs stad (212000-1355)
OLJęzyk oryginałuSV
CYKraj nabywcySE
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany02/08/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45000000 - Roboty budowlane
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232152 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)SE232
IAAdres internetowy (URL)http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE