Suministros - 402988-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Reactivos de laboratorio

2018/S 178-402988

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Teléfono: +48 124247499
Correo electrónico: ajedrasiewicz@su.krakow.pl
Fax: +48 124247122
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.su.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych dla różnych pracowni diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą urządzenia do odczytu wyników wraz z oprogramo... (DFP.271.52.2018.AJ)

Número de referencia: DFP.271.52.2018.AJ
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych dla różnych pracowni diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą urządzenia do odczytu wyników wraz z oprogramowaniem i dzierżawą analizatora. Zamówienie zostało podzielone na 9 części. W częściach 1 – 7 przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych. W części 8 przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzenia do odczytu wyników wraz z oprogramowaniem.W części 9 przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 11 111 111.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Odczynniki niezbędne do wykonania sekwencjonowania, analizy insercji/delecji DNA oraz analizy długości fragmentów DNA za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer:

1. Zestaw buforów anodowego i katodowego - 20 op.

2. Polimer POP7 - 10 szt.

3. Terminatory typu BrightDye -10 op.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 2 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Odczynniki niezbędne do wykonania analizy delecji/insercji DNA za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer. Zestaw reakcyjny do analizy DNA metodą MLPA:

1. Swoiste zestawy sond do analizy MLPA - 85 op.

2. Mieszanina reakcyjna do analizy MLPA - 32 op.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 3 400,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Odczynniki i materiały (płytki, nakładki gumowe, kapilary) zużywalne do wykonania sekwencjonowania, analizy delecji/insercji DNA oraz analizy długości fragmentów DNA za pomocą sekwenatora Dx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems):

1. Bufor anodowy 19 op.

2. Bufor katodowy 19 op.

3. Polimer POP7 117 szt

4. Odczynnik kondycjonujący 55 op.

5. Zestaw kapilar 37 op.

6. Formamid Hi-Di 5 op.

7. Nakładki gumowe do pojemników z buforem katodowym 3 op.

8. Płytki 96-dołkowe z kodem kreskowym 32 op.

9. Nakładki gumowe do płytek 96-dołkowych 19 op.

10. Standard instalacyjny do sekwencjonowania 7 op.

11. Standard wielkości do analizy długości fragmentów DNA w zakresie 20—600 par zasad, znakowany LIZ 6 szt

12. Standard wielkości do analizy długości fragmentów DNA w zakresie 20—1200 par zasad, znakowany LIZ 1 szt.

13. Standard instalacyjny do analizy fragmentów DNA 6 szt

14. Zestaw do utworzenia macierzy wieloskładnikowej do analizy fragmentów DNA znakowanych fluorescencyjnie 5 op.

15. Terminatory typu BigDye 3 op.

16. Terminatory typu BigDye 52 op.

17. Zestaw do oczyszczania produktów sekwencjonowania 8 op.

18. Przezroczysta folia do płytek 96-dołkowych do analizy CNV metodą real-time PCR 3 op.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 21 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Zestaw do oczyszczania produktów PCR - 60 op.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 2 200,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Zestaw do amplifikacji DNA metodą PCR zawierający Taq polimerazę DNA typu hot start - 27 op.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 400,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestaw do amplifikacji długich fragmentów genomowego DNA metodą PCR-long range - 10 op.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 80,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 7

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1 a/Marker długości DNA (100-500 bp) 10 op.

2 b/Mieszanina deoksynukleotydów przeznaczonych do reakcji PCR 20 zestawów

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 150,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 8

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
33124100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Dostawa kompletnych zestawów potrzebnych do wykonywania procedury jakościowego oznaczania przeciwciał paranowotworowych w surowicy krwi metodą immunoblot (w wersji podstawowej) wraz z dzierżawą urządzenia do odczytu wyników 1 728 oznaczeń

2. Dostawa kompletnych zestawów potrzebnych do wykonywania procedury jakościowego oznaczania przeciwciał paranowotworowych w surowicy krwi metodą immunoblot (w wersji rozszerzonej) wraz z dzierżawą urządzenia do odczytu wyników 48 oznaczeń

Dzierżawa skanera.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Koszt / Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 4 400,00PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 9

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
38434580
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Dostawa kompletnych zestawów potrzebnych do wykonywania procedury oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA w klasie IgG wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania oznaczeń metodą ELISA 14 400 oznaczeń

2. Dostawę kompletnych zestawów potrzebnych do wykonywania procedury oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA w klasie IgM wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania oznaczeń metodą ELISA 10 560 oznaczeń

Dzierżawa analizatora

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Koszt / Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 8 000,00 PLN.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 068-150423
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 66 987.88 PLN
Valor total del contrato/lote: 45 654.47 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Część 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 713 216.68 PLN
Valor total del contrato/lote: 630 572.92 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Część 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AQUA LAB A. Sierzputowski i wspólnicy Spółka jawna
ul. Zabłocka 10
Warszawa
03-194
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 190.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 80 540.65 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Część 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3
Gdańsk
80-297
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 13 810.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 13 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Część 6

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3
Gdańsk
80-297
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 864.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Część 7

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Część 8

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Ewa Grzywacz Biuro Handlu Zagranicznego EXIM
ul. Kołowa 5/41
Kraków
30-134
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 149 521.76 PLN
Valor total del contrato/lote: 157 906.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: 9
Denominación:

Część 9

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018